Haukipudas

Odo­te­tut ruop­pauk­set alkoi­vat Mar­tin­nie­men edus­tal­la

Oulun kau­pun­gin vesi­väy­lien kun­nos­sa­pi­to­ruop­pauk­set ovat eden­neet sii­hen pis­tee­seen, että pää­ura­koit­si­ja R-Towing Oy on alku­vii­kos­ta tuo­nut ruop­paus­ka­lus­ton­sa Mar­tin­nie­men edus­tal­le. Siel­tä ruop­pauk­set.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Myl­ly­saa­ren uusi laa­vu koko­si kylä­läi­set

Myl­ly­saa­ren laa­vun ava­jais­juh­la koko­si ase­ma­ky­lä­läi­set viet­tä­mään tun­nel­mal­lis­ta laa­vun ava­jais­juh­laa ja pyhäin­päi­vän iltaa lau­an­tai­na. Myl­ly­saa­reen, joka myös Sant­tusaa­re­na tun­ne­taan,  on val­mis­tu­nut…

Myl­ly­saa­ren laa­vul­la ava­jais­juh­lat

Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­län Myl­ly­saa­ren laa­vul­la vie­te­tään ava­jais­juh­lia lau­an­tai­na 3.11. kel­lo 17 alkeen.Kyläyhdistys ja kylä­läi­set ovat raken­ta­neet Myl­ly­saa­reen eli Sant­tusaa­reen laa­vun, kak­si nuo­tio­paik­kaa ja kun­nos­ta­neet ja siis­ti­neet saar­ta ja sitä kier­tä­vän polun yhtei­seen vir­kis­tys­käyt­töön. Kah­den nuo­tio­pai­kan väliin jää­vä hiek­ka-alue on tar­koi­tet­tu las­ten leik­ki­pai­kak­si. Kun­nos­tus­työt on teh­ty tal­koil­la ja hank­kee­seen on saa­tu myös Lea­der-avus­tus­ta.– Vii­mei­set laa­vu­tal­koot pide­tään tors­tai­na 1.10., jol­loin pai­kat vii­meis­tel­lään otta­maan ava­jais­vä­ki vas­taan, ker­too kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Pasi Haa­pa­kan­gas. Tal­koot alka­vat kel­lo 17.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan kirp­pu­to­ri uudis­tuu

Hau­ki­pu­taal­la toi­mi­van kirp­pu­to­rin toi­min­ta uudis­tuu lähiai­koi­na. Hau­kirp­pik­sen nykyi­nen yrit­tä­jä Tuo­mo Kou­va jää eläk­keel­le jou­lu­kuun alus­ta alkaen. Kou­va on teh­nyt mer­kit­tä­vän…Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti ete­nee

Oulus­sa kokeil­laan tämän syk­syn aika­na osal­lis­tu­vaa bud­je­toin­tia. Oulun kau­pun­gin kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­nen ja yhtei­sö­toi­min­ta etsii ehdo­tuk­sia Oulun ja oulu­lais­ten tur­val­li­suu­den ja tasa-arvon…