Haukipudas

Kir­joit­ta­mi­nen ja luke­mi­nen on kivaa!

Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa on avat­tu kir­ja­näyt­te­ly, jos­sa esit­te­lys­sä on kir­jal­li­suut­ta paril­ta­kym­me­nel­tä Poh­jois-Poh­jan­maan kir­joit­ta­jayh­dis­tyk­sen teki­jäl­tä. Kir­ja­näyt­te­lyn ava­jai­sis­sa maa­nan­tai­na oli pai­kal­la yhdis­tyk­sen edus­ta­jia ja kir­joit­ta­jia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­Pa kaa­toi OTP:n

Hau­Pan mie­het jat­koi­vat mies­ten Kol­mo­ses­sa voit­to­jen tiel­lä, kun pai­kal­li­sot­te­lus­sa kaa­tui Oulun Työ­väen Pal­loi­li­jat 0–1 luke­min. Kes­ki­viik­koil­ta­na Oulun Hei­nä­pääs­sä pela­tus­sa otte­lus­sa hau­ki­pu­taa­lai­set eivät yltä­neet pelil­li­ses­ti par­haim­paan­sa, mut­ta rutii­ni ja maa­li­vah­ti Mat­ti Sivo­sen var­mat tor­jun­nat oli­vat lopul­ta voi­ton takee­na.

Lue lisää

Mat­ka­toi­mis­toa­lal­la pal­ve­lu on valt­tia

Hau­ki­pu­taa­lai­nen mat­ka­toi­mis­to Mat­ka­Ma­jak­ka on eri­koi­suus alal­laan. Yksi­tyi­nen täy­den pal­ve­lun mat­ka­toi­mis­to on toi­mi­nut kun­nioi­tet­ta­vat 30 vuot­ta, ja yri­tys pal­ve­lee edel­leen myös kivi­jal­ka­toi­mis­tos­sa, kun alan toi­mi­joi­den ver­kos­to on muu­al­la supis­tu­nut lähes ole­mat­to­miin.


Yrit­tä­jil­lä monen­lais­ta tapah­tu­maa ensi vii­kol­la

Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät jär­jes­tää jäse­nil­leen ja muil­le kiin­nos­tu­neil­le vapaa­muo­toi­sen aamu­pa­la­ti­lai­suu­den Samant­tas­sa Yrit­tä­jän päi­vä­nä 5. syys­kuu­ta. Yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­jan, Jon­na Kur­vi­sen mukaan kysees­sä on jo perin­teek­si muo­dos­tu­nut tilai­suus, joka on halut­tu vakiin­nut­taa nime­no­maan Yrit­tä­jän päi­väl­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ook­ko nää kuul­lu: Raa­kaa voi­maa ja e-urhei­lua

Usko­ma­ton jut­tu e-urhei­lun maa­il­mas­ta! Hau­ki­pu­taa­lai­nen Topias “Top­son” Taa­vit­sai­nen nap­pa­si OG-jouk­kuei­neen jo toi­sen peräk­käi­sen Dota 2 -maa­il­man­mes­ta­ruu­den. Top­son sekä toi­nen suo­ma­lai­nen Jes­se “JerAx” Vai­nik­ka sekä kol­me muu­ta pelaa­jaa kuit­ta­si­vat voi­tol­laan yhteen­sä lähes 14 mil­joo­naa euroa. Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läl­lä asu­va Taa­vit­sai­nen ei suin­kaan ollut pelis­sä sivus­ta­kat­so­ja, vaan juu­ri­kin hänen joh­dol­laan jouk­kue ylsi voi­tok­kaa­seen suo­ri­tuk­seen.


Hau­ki­pu­taa­lais­ten uudel­la olo­huo­neel­la hyvä vas­taan­ot­to – Asu­ka­syh­dis­tyk­seen hae­taan toi­mi­joi­ta

Elo­kuun alus­ta kir­jas­ton vie­res­sä Joke­lan­tiel­lä toi­mi­nut hau­ki­pu­taa­lais­ten olohuone/asukastupa on otet­tu hyvin vas­taan. Tilois­sa toi­mii jo kah­te­na ilta­na nuo­ril­le kokoon­tu­mis­pai­kan tar­joa­va “Nuor­ten Pop­pi” sekä maa­nan­tai­aa­mui­sin kokoon­tu­va Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Hau­ki­pu­taan pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen per­he­kah­vi­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vau­vo­ja

Eli­sa ja Mik­ko Sil­ta­kos­ki Yli­kii­min­gis­tä sai­vat 9.8. klo 21.28 tytön, jon­ka mitat oli­vat 3 138 gram­maa ja 48 sent­tiä. “Per­heem­me kas­voi pie­nel­lä Hilk­ka-nei­dil­lä”, van­hem­mat ker­to­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus