Haukipudas

Myös Hal­pa­Hal­li ryh­tyy sun­nun­tai­kaup­paan

Hal­pa­Hal­lin myy­mä­lät pal­ve­le­vat asiak­kai­ta 18. mar­ras­kuu­ta läh­tien myös sun­nun­tai­sin. Laa­jen­ne­tus­ta aukio­los­ta päät­tä­neen yhtiön hal­li­tuk­sen mukaan pää­tös perus­tuu asia­kas­käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­seen, joka on tar­koit­ta­nut eri­tyi­ses­ti sun­nun­tai­kau­pan voi­ma­kas­ta kas­vua.

Lue lisää

Jor­ma Sääs­ki­lah­ti ensim­mäi­siin val­jak­kour­hei­lun EM-kisoi­hin­sa, myös hau­ki­pu­taa­lai­nen Mai­ja Niva­la edus­taa Suo­mea kil­pai­lus­sa

Vas­ta kol­mi­sen vuot­ta lajia har­ras­ta­nut val­jak­kour­hei­li­ja Jor­ma Sääs­ki­lah­ti valit­tiin menes­tyk­sen­sä perus­teel­la sulan­maan EM-kil­­pai­­lui­­hin yhden koi­ran kär­ry­luok­kaan. Kil­pai­lu käy­dään Ruot­sin Nybros­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTien­käy­tön kiel­tä­mis­tä Rivin­no­kal­la kos­ke­va vali­tus hylät­tiin

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on hylän­nyt Hau­ki­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen teke­män oikai­su­vaa­ti­muk­sen. Oikai­su­vaa­ti­mus kos­ki kun­nan Rivin­no­kan tie­kun­nal­le anta­maa suos­tu­mus­ta aset­taa kysei­sel­le tiel­le lii­ken­ne­mer­kit,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Unia ja mys­tiik­kaa valo­ku­vi­na

Hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­nen Anna K. Greus (s. 1987) tut­kii kokei­le­van valo­ku­vauk­sen kei­noin, kuin­ka luo­da kuviin mys­ti­siä ja unen­omai­sia maa­il­mo­ja. Ensi­näyt­te­lyn­sä Uni­tar­ha Greus…


Ammat­ti­lais­pe­laa­ja tree­naa jopa kel­lon ympä­ri

Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läl­tä kotoi­sin ole­va Topias “Top­son” Taa­vit­sai­nen voit­ti elo­kuus­sa Dota 2 -pelin maa­il­man­mes­ta­ruu­den osa­na vii­si­hen­kis­tä OG-jouk­­kuet­­ta. Vas­ta vuo­den ver­ran ammat­ti­lais­pe­laa­jan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTans­si­tai­teen lin­ja aloit­ti Vir­pi­nie­mes­sä

Loka­kuun alus­sa voi­tiin iloi­ta tans­si­tai­teen lin­jan aloi­tuk­ses­ta Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­tol­la. Oulun seu­dun kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mään (OSEKK) nykyi­sin kuu­lu­va oppi­lai­tos on jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti vakiin­nut­ta­nut ase­maan­sa lii­kun­ta-alan kou­lu­tus­tar­joa­ja­na.


Arvot edel­lä koh­ti tule­vaa

– Ajan rien­to on joh­ta­nut mei­dät sotiem­me vete­raa­nien elä­män­kaa­ren iltaan. Aikaan, jol­loin vii­mei­nen ilta­huu­to kos­ket­taa yhä useam­paa vete­raa­nia, sota­les­keä ja…


Kir­ja­va kat­taus Pir­jo Soh­lon tai­det­ta

Pir­jo Soh­lon ret­ros­pek­tii­vi­nen tai­de­näyt­te­ly ”Kir­ja­va kat­taus 1984–2018” avat­tiin 10.10. Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la. Pir­jo Soh­lo on koon­nut näyt­te­lyyn teok­sia kai­ken kaik­ki­aan 34…