Mir­ja Veh­ka­pe­rä on kiin­nos­tu­nut kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­juu­des­ta

Hau­ki­pu­taa­lai­sen kon­ka­ri­po­lii­tik­ko Mir­ja Veh­ka­pe­rän nimi nos­tet­tiin Kale­vas­sa esil­le kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen nykyi­sen puheen­joh­ta­jan Kyös­ti Oika­ri­sen eros­ta uuti­soi­taes­sa. Kes­kus­tan vuon­na 1953 syn­ty­nyt Oika­ri­nen luo­puu teh­tä­väs­tään maa­lis­kuun alus­ta lukien, ja kau­pun­gin­val­tuus­to pyr­kii valit­se­maan uuden puheen­joh­ta­ja jo 24.2. pidet­tä­väs­sä val­tuus­tos­sa. Veh­ka­pe­rä on ilmais­sut kiin­nos­tuk­sen­sa teh­tä­vään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus