Ohje ja yhteystiedot

Ilmoi­tus­va­rauk­set

Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö Outi Kois­ti­nen, p. 044–714 7806, outi.koistinen(at)rantapohja.fi

Ilmoi­tus­kon­sult­ti Sari Nii­ra­nen, p. 044714 7805, sari.niiranen(at)rantapohja.fi

Ilmoi­tus­ten jättöajat

Tiis­tain leh­teen vii­meis­tään per­jan­tai­na klo 15 men­nes­sä. Vedos­tet­ta­vat ilmoi­tuk­set torstaina

Tors­tain leh­teen vii­meis­tään tiis­tai­na klo 15 men­nes­sä. Vedos­tet­ta­vat ilmoi­tuk­set maanantaina.

Yleis­tä

Yri­tyk­set, yhdis­tyk­set ja urhei­luseu­rat voi­vat lähet­tää ilmoi­tuk­sen­sa säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen ilmoitukset(at)rantapohja.fi Lähe­tä ilmoi­tus kir­joi­tet­tu­na säh­kö­pos­tin teks­ti­kent­tään tai teks­ti­muo­toi­seen liitetiedostoon.

Yksi­tyi­set ihmi­set voi­vat lähet­tää pik­kuil­moi­tuk­sia myös Jätä pik­kuil­moi­tus-verk­ko­lo­mak­keen avul­la, muut ilmoi­tuk­set on sovit­ta­va ilmoi­tus­myy­jiem­me kanssa.