Kolumnit

Har­taus: Kirk­kau­den Kunin­gas tulee

”Kohot­kaa kor­keik­si, por­tit, avar­tu­kaa, ikiai­kai­set ovet! Kirk­kau­den kunin­gas tulee.” Psal­min rie­mul­li­nen ylis­tys kai­kuu taus­tal­la ihmis­ten ylis­täes­sä Jerusa­le­miin saa­pu­vaa Jee­sus­ta. Tosia­sias­sa täl­le kunin­kaal­le riit­täi­si mata­lam­pi­kin port­ti, ahtaam­pi­kin ovi. Hän ei koros­ta kunin­kuut­taan ulkoi­sel­la väke­vyy­del­lä. Hän on tulos­sa köy­hien, sär­ky­nei­den ja kai­paa­vien luok­se. Ei hei­dän edel­ly­te­tä odot­ta­van kal­liis­ti koris­tel­tu­ja port­tien ääres­sä. Ei, nyt saa­pu­va kunin­gas pai­naa itse pään­sä mah­tuak­seen mata­lal­le, rii­suu­tuu kun­nias­taan pääs­täk­seen lähel­le. Mut­ta tai­vais­sa tapah­tu­koon! Kirs­ku­koot tai­vaan por­tit aue­tes­saan ja jymis­kööt tai­vas­ten ikiai­kai­set ovet, kun Kunin­gas läh­tee liik­keel­le kan­san­sa luo. Ihmi­nen avat­koon sydä­men­sä, aukais­koon sen sal­vat! Kirk­kau­den kunin­gas tulee! 

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Susia on liikaa

Sudet ovat aiheut­ta­neet jäl­leen mer­kit­tä­viä vahin­ko­ja kotie­läi­mil­le ja met­säs­tys­koi­ril­le kulu­neen kesän ja syk­syn aika­na. Pel­käs­tään loka­kuun aika­na sudet hyök­kä­si­vät ainakin…


Har­taus: Valvokaa!

Kirk­ko­jen katol­la on usein kir­kon­kuk­ko näyt­tä­mäs­sä tuu­len suun­taa. Se muis­tut­taa myös uskos­sa val­vo­mi­sen tär­key­des­tä; se on val­vo­mi­sen ja hen­gel­li­sen valppauden…Har­taus: Anta­kaa anteeksi

Mil­loin vii­mek­si olet ollut tilan­tees­sa, jos­sa joku lähei­nen tai tun­te­ma­ton toi­mi mie­les­tä­si vää­rin? Miten toi­mit tilan­tees­sa? Otit­ko asian puheek­si vai…