Ylei­sö

Tuu­li­myl­lyis­tä ongel­ma­jä­tet­tä

Ram­ta­poh­ja Toi­mi­tus Suo­men Tuu­li­voi­mayh­dis­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Anni Mik­ko­nen (Lapin Kan­sa 6.7.2020) väis­tää tuu­li­myl­ly­jen erit­täin ikä­vän ongel­man väit­tä­mäl­lä, että tuu­li­myl­ly­jen sii­pien kier­rä­tys­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Meri­hel­men karu koh­ta­lo

Kyl­lä se vaan on ikä­väk­seen todet­ta­va, ettei Iilaak­so oy/Iin kun­ta pal­joa perus­ta, kun antaa rapis­tua komeim­man raken­nuk­sen, Meri­hel­men. Liik­kui­pa mihin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Meri­hel­men ravin­to­la oli­kin kiin­ni

Yövyim­me Meri­hel­men cara­­van-alu­eel­­la. Paik­ka on todel­la luon­non­kau­nis ja siis­ti. Kii­tok­sia sii­tä. Mut­ta emme voi­neet kuin ihme­tel­lä, ettei alu­eel­la sijait­se­va ravin­to­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Poi­min mar­jo­ja omaan käyt­töön sekä hil­lo­ja myyn­tiin yksi­tyi­sil­le. Olen jo vuo­sia poi­mi­nut kaik­ki mar­jat ker­ta­käyt­tö­kä­si­neet kädes­sä. Ei tuli­si enää mie­lee­ni­kään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tul­koon pimeys

Koh­ta voi kut­sua Oulua Poh­jo­lan pimeäk­si kau­pun­gik­si. Kau­pun­gin­hal­li­tus teki tätä han­ket­ta mukai­le­van pää­tök­sen 15.4.2019 kokouk­ses­sa, jon­ka esi­tys­lis­taan oli lai­tet­tu koh­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Eija Tirin 16.7. Ran­ta­poh­jas­sa ollut kes­kus­te­lun aihe oli kyl­lä osu­va! Olen kans­sa­si samaa miel­tä ja ihme­tel­lyt kuk­kais­tu­tus­ten puu­tet­ta. Ne kyl­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vie­lä Iin kou­lu­his­to­rias­ta

Pert­ti Huo­vi­nen kir­joit­taa 21.7. Ran­ta­poh­jan jutus­saan val­tio­päi­vä­mies Ako­las­ta: Poh­joi­sii­läi­nen Erk­ki Vei­jo­la lupa­si kou­lu­huo­neen ilmai­sek­si. Alfr. Calam­nius lähet­ti 5.5.1875 Iin Emä­seu­ra­kun­nan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poik­keuk­sel­li­nen vuo­si

Tämä vuo­si on ollut todel­la poik­keuk­sel­li­nen koko ihmis­kun­nal­le. Yksi suu­rim­mis­ta kär­si­jöis­tä ovat olleet lap­set ympä­ri maa­il­man. He ovat hil­jai­sia kär­si­jöi­tä,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus