Nuo­ret

Jää­lin kou­lun Gut­sy-Heroes roh­keus­val­men­nus

Jää­lin kou­lun ysi­luok­ka­lai­set yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen valin­nai­sen oppi­laat jär­jes­ti­vät Gut­­sy-Heroes roh­keus­val­men­nuk­sen Jää­lin kou­lun eka­luok­ka­lai­sil­le luku­vuo­den alku­puo­lel­la. Gut­­sy-Heroes kam­pan­jas­sa kysees­sä on haus­ka ja…

Lue lisää

Pie­niä ilo­nai­hei­ta

Meil­lä oli alku­kuus­ta eri­lai­nen kou­lu­viik­ko, jon­ka aika­na oli tar­koi­tus tuot­taa hyviä teko­ja. Me olim­me suun­ni­tel­leet ilah­dut­ta­vam­me Hau­ki­pu­taal­la asu­via yksi­näi­siä van­huk­sia…

Lue lisää


Rant­sik­ka: Tai­de­näyt­te­ly met­säs­sä

Kii­min­ki­joen kou­lun vii­den­sien luok­kien kuvaa­ma­tai­don valin­nais­ryh­mä ja 3a-luok­­ka askar­te­li­vat met­sä­näyt­te­lyn. Met­sä­näyt­te­lys­sä esiin­tyi suden­ko­ren­to­ja, per­ho­sia, fan­ta­sia­hah­mo­ja, kuk­kia, met­sä­no­len­to­jen asun­to­ja ja eläi­miä.…Ruo­ka­hä­vik­kiä vähem­mäk­si

Hävik­ki­ruo­ka on täy­sin syö­mä­kel­pois­ta ruo­kaa, joka hei­te­tään ros­kiin syys­tä tai toi­ses­ta. Koko maa­il­mas­sa 30 % kai­kes­ta tuo­te­tus­ta ruo­as­ta pää­tyy ros­kiin.…