Nuo­ret

Nuor­ten yrit­tä­jyys­kil­pai­lun voit­to Iihin

Kesä­kuus­sa käy­dyn Kar­­hun­­luo­­la-yrit­­tä­­jyys­­kil­­pai­­lun 13–17-vuotiaiden sar­jan voit­to nap­sah­ti Iihin Kesä­kah­vi­la Majak­kaa pitä­vil­le Oona Mäke­läl­le ja Lii­nu Leh­to­lal­le. Tänä vuon­na Kar­­hun­­luo­­la-yrit­­tä­­jyys­­kil­­pai­­lu jär­jes­tet­tiin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rant­sik­ka: Iin nuo­ri­so­pal­ve­lui­den toi­min­nas­sa kesä­poik­keuk­sia — etsi­vät aut­ta­vat läpi kesän, nuok­ka­rit avau­tu­vat syk­syn alus­sa

Iin nuo­ri­so­toi­men kesä poik­ke­aa joil­tain osin tal­ven tapah­tu­mis­ta. Iin nuo­ri­so­toi­men etsi­vä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Sara Haka­la ker­too, että kesä­kuu­kausis­ta hei­nä­kuu on sel­keäs­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tal­tu­ta tyl­syys luke­mal­la

Kesä­lo­mal­la on niin pal­jon vapaa-aikaa, että välil­lä teke­mi­nen mei­naa lop­pua. Jos kave­rei­ta ei voi näh­dä, kaik­ki sar­jat on kat­sot­tu läpi…Outo-auto tulee kut­sus­ta pai­kal­le

Oulun nuo­ri­so­pal­ve­lu­jen Outo-auto eli liik­ku­va nuo­ri­so­ti­la liik­kuu 8.6.–8.8. maa­nan­tais­ta lau­an­tai­hin ilta­pai­not­tei­ses­ti ympä­ri Oulua. Auton toi­min­ta on avoin­ta toi­min­taa eli kaik­ki…


Kui­va­nie­men kesäi­nen piha­nuok­ka­ri

Iin kun­nan nuo­ri­so­työn jär­jes­tä­mä piha­nuok­ka­ri on ensi vii­kol­la Kui­va­nie­mi­ta­lon pihal­la. Toi­min­ta on tar­koi­tet­tu 7-luok­­ka­­lai­­sis­­ta 17-vuo­­tiai­­siin saak­ka. Nuok­ka­rin ohjel­mas­sa on piha­pe­le­jä…Rant­sik­ka: Runo­ja

Kel­lon kou­lun yhdek­säs­luok­ka­lai­set kir­joit­ti­vat runo­ja Suo­men kir­jal­li­suus­his­to­rian opis­ke­lua. Idea­na on ollut tuot­taa teks­tiä var­hai­sen moder­nis­min tyy­liin. Jutut jul­kais­taan Ran­ta­poh­jas­sa osa­na…