Nuoret

Aurin­gon­ku­kil­la apua Ukrainaan

Ala­kou­lui­käi­set Elsa Uusi­ta­lo, San­ni Pek­ka­la ja Iiris Putaa­la ovat istut­ta­neet Kaak­ku­ris­sa aurin­gon­ku­kan­sie­me­niä, jois­ta kas­va­vat tai­met on tar­koi­tus tou­ko­kuun lopul­la myy­dä Hut­tu­ky­län kirp­pu­to­ril­la ukrai­na­lais­ten auttamiseksi. 

Lue lisää

Kii­min­ki­puis­ton kou­lun talous­osaa­jat EMQ-finaaliin

Kii­min­ki­puis­ton kou­lun yrit­tä­jyy­den valin­nai­sai­neen oppi­laat Kons­ta Impiö ja Iiro Paa­na­nen edus­ta­vat Suo­mea euroop­pa­lai­sen talous­osaa­mis­kil­pai­lu Euro­pean Money Quizin finaa­lis­sa, joka jär­jes­te­tään vir­tu­aa­li­se­na tiis­tai­na 10. tou­ko­kuu­ta. Euro­pean Money Quiz ‑finaa­liin ottaa osaa yli 20 Euroo­pan maa­ta. Finaa­lis­sa kun­kin maan finaa­liin pääs­seet kak­si­hen­ki­set jouk­ku­eet kisaa­vat toi­si­aan vas­taan suo­ras­sa verk­ko­lä­he­tyk­ses­sä. Finaa­lin vii­si paras­ta jouk­kuet­ta pää­see pal­kin­to­mat­kal­le Brys­se­liin, ja kol­me paras­ta kou­lua saa rahapalkintoja.

Lue lisää

Rant­sik­ka: Hau­ki­pu­das asuinpaikkana

Hau­ki­pu­das, tuo pie­ni Oulun kau­pun­gin­osa Kii­min­ki­joen var­rel­la: Pit­se­rioi­ta löy­tyy joka kul­mal­ta, mut­ta sii­hen se sit­ten pit­käl­ti jää­kin. Muu­ta­ma ruo­ka- ja päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa siel­lä tääl­lä. Musa­vint­ti ainoa­na viih­teen­tar­jo­ja­na täy­si-ikäi­sil­le. Lii­an vähän leik­ki­puis­to­ja ja ne vähäi­set­kin riko­taan ja sot­ke­taan. Kel­lo 23 jäl­keen illal­la liik­keel­lä on enää muu­ta­ma yksi­näi­nen kulkija.


Län­si­tuu­les­sa toi­mit­tiin Ukrai­nan las­ten hyväksi

Län­si­tuu­len kou­lun 5a- ja 5b-luo­kat jär­jes­ti­vät hil­jat­tain hyvän­te­ke­väi­syys­buf­fe­tin Ukrai­nan las­ten hyväk­si. Oppi­laat etsi­vät tie­toa eri­lai­sis­ta hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töis­tä. Oppi­laat äänes­ti­vät, min­kä jär­jes­tön kaut­ta rahat lah­joi­te­taan. Äänes­tyk­ses­sä voit­ti Unice­fin Auta Ukrai­nan lap­sia ‑keräys.


Pelien tili­si­don­nai­suus tap­poi käy­tet­ty­jen PC-pelien kaupan

Käyt­tä­jän Steam-tiliin sido­tul­la tie­to­ko­ne­pe­lil­lä ei ole jäl­leen­myyn­tiar­voa. Peliä ei voi myy­dä, kos­ka sitä voi pela­ta ainoas­taan alku­pe­räi­sen osta­jan tilil­tä. Samal­la meni mah­dol­li­suus ostaa usei­den kym­me­nien euro­jen arvoi­sia tie­to­ko­ne­pe­le­jä hal­vem­mal­la käy­tet­ty­nä sekä mah­dol­li­suus pelien lai­nai­luun kave­rien kesken.
Yksi­kin kesä­ka­na tuo muka­naan aimo sal­kul­li­sen byrokratiaa

Kesä­ka­na on kiva kave­ri, mut­ta kanan otta­mi­nen ei onnis­tu aivan het­ken mie­li­joh­tees­ta. Kano­jen pitä­mi­seen liit­tyy mel­koi­nen mää­rä perus­tel­tua byro­kra­ti­aa, joka kos­kee myös väliai­kai­ses­ti kesä­ka­no­ja pitä­vää eikä ole riip­pu­vai­nen kano­jen määrästä.