Nuo­ret

Rant­sik­ka: Runo­ja

Kel­lon kou­lun yhdek­säs­luok­ka­lai­set kir­joit­ti­vat runo­ja Suo­men kir­jal­li­suus­his­to­rian opis­ke­lua. Idea­na on ollut tuot­taa teks­tiä var­hai­sen moder­nis­min tyy­liin. Jutut jul­kais­taan Ran­ta­poh­jas­sa osa­na…

Lue lisääHotel­li Hyön­tei­nen on pölyt­tä­jien pelas­tus — Nik­ka­roi itsel­le­si hyön­teis­ho­tel­li

Hyön­teis­ho­tel­lin nik­ka­roin­nis­ta hyö­ty­vät sekä hyön­tei­set että koti­puu­tar­hu­ri. Ihmi­nen hyö­tyy var­sin­kin, jos hotel­lin hyväk­sy­vät kesä­pe­säk­seen sekä tal­veh­ti­mis­pai­kak­seen peto­pis­tiäi­set ja lep­pä­ker­tut. Nii­den ruo­ka­lis­tal­le kuu­lu­vat esi­mer­kik­si leh­ti­kir­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tans­si ei ole vain tytöil­le

Kou­lus­sa puhu­taan pal­jon har­ras­tuk­sis­ta. Eräs poi­ka ker­too har­ras­ta­van­sa tans­sia. Myö­hem­min hän kuu­lee käy­tä­väs­sä huu­te­lua: hän­tä sano­taan homok­si. Tans­si­ja­po­jil­le tilan­ne on…