Haukipudas

Hau­Pal­la tyly vieras

TP-47 Tor­nios­ta oli tyly vie­ras vii­me vii­kon kes­ki­viik­koil­ta­na pela­tus­sa Mies­ten Kol­mo­sen otte­lus­sa Hau­ki­pu­taan Kes­kus­ken­täl­lä. Kol­me pis­tet­tä mat­ka­si­vat Meri-Lap­piin luke­min 0–3 (0–1).

Lue lisää

Hau­Pan nai­set tär­ke­ään kotivoittoon

Kes­ki­viik­ko­na 3.8. pela­tus­sa kotiot­te­lus­sa Hau­Pan nai­sia vas­taan aset­tui koke­nut FC Uni­ted Pie­tar­saa­res­ta. Sun­nun­tai­na tap­pioon päät­ty­nees­sä otte­lus­sa Hau­Pa jak­soi rei­lun tun­nin ver­ran tais­tel­la sar­ja­kär­ki RoP­Sia vas­taan Rova­nie­mel­lä ja tuos­ta pelis­tä otet­tiin tähän mukaan hyvin toi­mi­neet asiat. Sar­ja­pai­kan kan­nal­ta Uni­ted peli oli erit­täin tärkeä.Mes­ta­ri­pai­ni­ja Eina­ri Suu­ta­ria muistettiin

Hau­ki­pu­taan Hei­ton mes­ta­ri­pai­ni­ja Eina­ri Suu­ta­ri täyt­ti 70 vuot­ta hei­nä­kuun 29.päivänä. Muhok­sen Voi­ton maa­il­man­mes­ta­ri Tapio Sipi­lä kut­sui Eikan pai­ni­ka­ve­rit ja ystä­vät Oulun toril­le syn­ty­mä­päi­vä­kaf­feel­le. Suo­men Pai­ni­ve­te­raa­ni­ker­hon vara­pu­heen­joh­ta­ja­na hän esit­ti päi­vän­san­ka­ril­le ker­hon läm­pi­mät onnittelut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hei­nä­kuun ylin läm­pö­ti­la mitat­tiin Oulussa

Pit­kän ajan kes­kiar­voon näh­den läm­pi­min­tä oli hei­nä­kuus­sa Lapis­sa ja idäs­sä. Kah­del­la havain­toa­se­mal­la rikot­tiin ase­ma­koh­tai­set kuu­kausi­sa­de-ennä­tyk­set. Maa­sa­la­moi­ta oli tavan­omais­ta vähemmän.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Luke­mi­nen palkitsee

Onko ole­mas­sa parem­paa tun­net­ta kuin uuden kir­jan aloit­ta­mi­nen, muu­ta­man sivun luke­mi­nen ja ymmär­tä­mi­nen, ettei kir­jaa voi las­kea käsis­tään ennen vii­meis­tä sivua? Kun kir­ja on niin hyvä, että se tem­pai­see mukaan­sa eikä pääs­tä irti vie­lä päi­vien­kään pääs­tä, kun vii­mei­nen sivu on jo kään­net­ty ja taka­kan­nen sisä­pin­taa tui­jo­tet­tu tyh­jä tun­ne sisällä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sehän on BINGO!

Ran­ta­poh­jas­ta 14.8.1973: Sota-ajan jäl­keen alet­tiin pitää ilta­mia. Sii­hen aikaan oli Met­sä­kuk­kia ‑vals­si tape­til­la. Täl­löin vie­res­sä­ni istu­nut mies sanoi: “Soit­tai­si­vat kun­non mars­sin eikä mitään luu­an­sit­tei­tä.” M.H.Haukipudas

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus