Hau­ki­pu­das

Ran­ta­poh­jas­ta 25.1.1979: Savos­sa oli aikoi­naan todel­la sana­val­mis kaup­pias. Ker­ran oli eräs emän­tä tul­lut osta­maan til­lin sie­me­niä. Kaup­pias sanoi heti, ettei.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 9

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki

Ma: jau­he­li­ha-peru­na­so­se­laa­tik­ko, nel­jän lajin vihan­nes­se­koi­tus, puna­kaa­li-banaa­ni­sa­laat­ti, soi­ja-peru­na­laa­tik­ko. Ti: pyt­ti­pan­nu, pais­tet­tu kanan­mu­na, val­ko­kaa­li-kurk­kusa­laat­ti, kas­vis­pyt­ti­pan­nu. Ke: lohi­keit­to, kau­ra­lei­pä, juus­to, kau­den hedel­mä. To: maksalaatikko/ jau­he­mak­sa­pih­vit, rus­kis­tet­tu sipu­li­vii­pa­le, voi­kas­ti­ke, kuk­ka­kaa­li, peru­nat, pork­ka­na-puo­luk­ka­sa­laat­ti, kas­vis­gra­tii­ni/­kus­kus-kas­vis­pih­vi. Pe: pinaat­ti- tai pork­ka­nao­hu­kai­nen, peru­nat, vil­jai­sa kas­vis­se­koi­tus, val­ko­kas­ti­ke, kau­ra­lei­pä, rai­kas jää­vuo­ri­sa­laat­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vete­raa­ni­ke­räys alkaa myös Hau­ki­pu­taal­la

Tämän kevään Sotiem­me Vete­raa­nit -keräys jär­jes­te­tään Hau­ki­pu­taal­la kes­ki­viik­ko­na 27.2. klo 15.30–20.00. Kerää­jiä on lip­pai­neen kaup­pa­liik­kei­den edus­toil­la. Kerää­ji­nä toi­mi­vat 18 varus­mies­teä Kajaa­nin varus­kun­nas­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan arvon­to­ja

Ran­ta­poh­jan jou­lu­leh­den ris­tik­ko innos­ti jäl­leen suu­ren mää­rän ris­tik­ko­jen ystä­viä palaut­ta­maan rat­kais­tun teh­tä­vän.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Poruk­ka kool­la: Boccia­prons­sia Mar­tin­nie­men Eläk­keen­saa­jil­le

Mar­tin­nin­nie­men Eläk­keen­saa­jat pala­si­vat vuo­den tauon jäl­keen jäl­leen mita­li­kan­taan. EKL:n Oulun Pii­rin boccia­mes­ta­ruus­kil­pai­luis­ta Kem­pe­lees­tä 17.2. oli kotiin tuo­mi­si­na prons­si­nen pys­ti. Vii­me vuo­den nelos­ti­la vaih­tui siten kol­mo­sek­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Van­ha hau­taus­maa mer­ki­tyk­sel­li­nen hau­ki­pu­taa­lai­sil­le

“Van­ha hau­taus­maa on Hau­ki­pu­taan his­to­ri­aa, rikas ja pyhä paik­ka. Kaik­ki kol­me: kirk­ko, museo ja hau­taus­maa, ne ovat sitä perim­mäis­tä hau­ki­pu­taa­lai­suut­ta… Vie­hät­tää, että kes­kel­lä kylää on täl­lai­nen paik­ka. Siel­lä on aika kuin sei­sah­ta­nut, hypän­nyt kak­si sataa vuot­ta taak­se­päin. Siel­lä on niin kau­nis­ta ja hiljaista…“Näin kau­niis­ti hau­ki­pu­taa­lai­set kuvai­le­vat Kirk­ko­tien var­rel­la sijait­se­vaa 129 vuot­ta kos­ke­mat­to­ma­na ollut­ta van­haa hau­taus­maa­ta. Sen mer­ki­tyk­sel­li­syys paik­ka­kun­ta­lai­sil­le yllät­ti myös hau­taus­maan tut­ki­jat, joi­den mukaan paik­ka on myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti ainut­laa­tui­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRaha­pe­lit Viik­ko 7

Lot­to: 10, 11, 12, 25, 29, 30, 39. Lisä­nu­me­ro: 9. Plus­nu­me­ro: 28. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 7.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus