Haukipudas

Oulun neu­vot­te­lut luot­ta­mus­hen­ki­lö­pai­kois­ta ovat suju­neet hyväs­sä hengessä

Oulun luot­ta­mus­hen­ki­lö­pai­kat on jaet­tu puo­luei­den kes­ken ja ensi vii­kon maa­nan­tai­na on seu­raa­va neu­vot­te­lu­ko­kous, jos­sa puo­lu­eet esit­te­le­vät ehdo­tuk­sen­sa paik­koi­hin valit­ta­vis­ta hen­ki­löis­tä. Nimieh­do­tuk­set esi­tel­lään kau­pun­gin­val­tuus­tol­le 16.8. jär­jes­tet­tä­väs­sä kokouksessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan perin­ne­pol­ku: Wei­suu­ti­reh­töö­ri, jon­ka kan­ta­va lau­lu­ää­ni kuu­lui Tak­ku­ran­nal­le asti

Vuo­si­na 1807–1876 Hau­ki­pu­taan luk­ka­ri­na toi­mi kan­sal­li­sen suur­mie­hem­me J.V. Snell­ma­nin setä Ben­ja­min Snell­man. Hän syn­tyi Piip­po­las­sa sää­ty­läis­per­hee­seen papin poi­ka­na 9.2.1789. Kampurajalkansa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vau­vo­ja

Sari Jänt­ti ja Jan­ne Savi­lam­pi sai­vat 12.7. tytön, jon­ka mitat oli­vat 52 sent­tiä ja 3 780 gram­maa. Koko per­he on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Huusit verol­le?

Ran­ta­poh­jas­ta 1.8.1974: Ker­ran van­haan hyvään aikaan eräs vas­ta­vi­hit­ty nuo­ri­pa­ri aje­li kotiin­sa hevo­sel­la. Mor­sian itkes­ke­lee hiljalleen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMurs­ke­ti­lan­ne odo­tet­tua parem­pi Alli­kon sil­lan koskessa

Tois­sa per­jan­tai­na Kii­min­ki­joen alu­een toi­mi­jat ja ELY-kes­kus kävi­vät kar­toit­ta­mas­sa Alli­kon sil­ta­työ­maan alla vir­taa­vaa kos­kia­luet­ta, jon­ne on valu­nut sil­ta­työ­maal­ta soraa ja murs­ket­ta. Kii­min­ki­joen Kala­ta­lous­a­lu­een puheen­joh­ta­ja Pent­ti Mart­ti­la-Tor­nio ker­too, että murs­ket­ta löy­tyi Alli­kon sil­lan kos­kia­lu­eel­ta odo­tet­tua vähemmän.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mes­ta­rit koh­ta­si­vat jälleen

Taka­vuo­sien pai­ni­mes­ta­rit kokoon­tui­vat vii­me lau­an­tai­na saman katon alle ravin­to­la See­la­ris­sa TUL:n Oulun pii­rin kut­su­ma­na. Tapah­tu­maan oli kut­sut­tu kym­me­niä voi­tok­kai­ta mes­ta­rei­ta ja mes­ta­ruuk­sis­ta painineita. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


”Ennen vil­ja­pank­ki, nyt muis­to­jen pankki”

Hau­ki­pu­taan koti­seu­tu­museo sijait­see vuo­del­ta 1858 peräi­sin ole­vas­sa lai­na­jy­vä­ma­ka­sii­nis­sa seu­ra­kun­nan omis­ta­mal­la maal­la. Vil­jaa varas­toi­tiin maka­sii­niin kato­vuo­sien varal­le. Se toi­mi erään laisena.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus