Hau­ki­pu­das

Hyvä mar­ja­ke­sä lisää kadon­nei­den etsin­tö­jä – Puhe­lin ja kave­ri mukaan mar­ja­reis­sul­le

Eksy­neis­tä mar­jas­ta­jis­ta on tänä kesä­nä uuti­soi­tu tiu­haan. Vapaa­eh­toi­sen pelas­tus­pal­ve­lun (Vape­pa) Oulun val­mius­pääl­lik­kö, jää­li­läi­nen Päi­vi Jur­va­kai­nen ker­too, että Poh­­jois-Poh­­jan­­maan ja Kai­nuun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pop Up -fes­ti­vaa­li ei tavoit­ta­nut kävi­jöi­tä hyväs­tä sääs­tä ja upeas­ta musii­kis­ta huo­li­mat­ta

Lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­te­tys­sä POPNIC – Food & Groo­ve Pop Up -tapah­tu­mas­sa oli tar­jol­la herk­kua niin kor­vil­le kuin vat­sal­le­kin. Tapah­tu­man ruo­ka­tar­joi­luis­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Len­to­mat­kus­tus vähe­ni rajus­ti

Suo­men len­to­kent­tien kaut­ta len­si yhteen­sä 100 712 mat­kus­ta­jaa kesä­kuus­sa 2020, mikä oli 96 pro­sent­tia vähem­män kuin vuot­ta aiem­min, ker­too Tilas­to­kes­kus.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Sport­tia ja tsemp­piä

Ran­ta­poh­jas­ta 5.2.1981: Lai­hial­la kyläi­le­mäs­sä ollut hen­ki­lö ker­toi, että kyl­lä siel­lä oli ystä­väl­lis­tä väkeä. – Älä nyt, ihan­ko tot­ta, kysyi­vät toi­set.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus