Hau­ki­pu­das

Tau­lu­lah­joi­tus Kivi­nie­men kou­lul­le

Hau­ki­pu­das-seu­ra luo­vut­ti Kivi­nie­men kou­lul­le esil­lä pidet­tä­väk­si saa­man­sa lah­joi­tus­tau­lun Kivi­nie­men ran­ta 1935. Kehys­te­tyn valo­ku­van taka­kan­nes­sa lukee: ”Kivi­nie­men ran­ta­ku­vaa kuvan­nut lau­la­ja­tar Oli­via Geb­hard 1935. Oli lomaa viet­tä­mäs­sä Lie­dek­sen poru­kan kans­sa Löy­hän saa­res­sa tois­ta viik­koa. Olin muka­na. Hel­vi Inki­lä.”

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit 12.12.2109

Hei, te van­hem­pi paris­kun­ta. Tie­dät­te­kö te, miten näky­mät­tö­miä te olet­te tum­mis­sa vaat­teis­sa kul­kies­san­ne Hau­ki­väy­läl­lä aamui­sin. Voi­sit­te­ko lait­taa hei­jas­ta­van lii­vin pääl­le tai voit­te­ko vali­ta tur­val­li­sem­man käve­ly­rei­tin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ook­ko nää kuul­lu: Pipo pää­hän ulu­koi­li­ma­vi­li­mie­si­tyk­seen

Ran­ta­poh­jas­ta 7.2.1980:Kaksi naa­pu­ria jut­te­li kyläl­lä kuu­lu­mi­sis­taan. Hei­dän luok­seen tuli vie­ras mies, joka ker­toi kysel­leen­sä venet­tä ostet­ta­vak­si. Sil­loin toi­nen sanoi hänel­lä ole­van veneen, joka kyl­lä jou­tai­si myy­dä­kin ja alkoi kehu­maan veneel­lään oikein moni­sa­nai­ses­ti. Vie­ras kysäi­si sil­tä toi­sel­ta naa­pu­ril­ta että onko sii­nä per­rää. Tämä toi­nen vas­ta­si, että ei sii­nä oo per­rää,. No enhän minä sem­mos­ta venet­tä osta josa ei oo per­rää, sanoi vie­ras mies.Nimim. A.B

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ases­so­ri Timo Hol­man koti­seu­tu- ja hen­gel­li­nen perin­tö

– Kyl­lä sitä mon­ta kas­te- vih­ki­toi­mi­tus­ta ehti Hau­ki­pu­taal­la kol­mes­sa­kym­me­nes­sä vuo­des­sa teh­dä, tote­si Timo Hol­ma vii­me tapaa­mi­ses­sam­me mar­ras­kuus­sa Jär­ven­pään Aino­lan Vil­la Kives­sä. Ei tar­vin­nut jat­kos­sa myös­kään kysel­lä suku­ni­miä, sil­lä se ”näkyi naa­mas­ta” eli naa­ma­tau­lun koko­nais­vai­ku­tel­mas­ta, nau­rah­taa Timo. Minut ja Eevan­kin hän vih­ki vuon­na 1974.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jokai­nen oppi­las huo­mioi­ta­va yksi­lö­nä

– Oman koke­muk­se­ni mukaan oppi­laat arvos­ta­vat sitä, että he tule­vat huo­mioon ote­tuk­si ja kuun­nel­luik­si yksi­löi­nä, ei vain jon­kun ryh­män tai luo­kan jäse­ne­nä, tote­aa Kel­lon yhte­näis­kou­lun reh­to­ri Timo Soi­ni.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJoo­sen hypyt ällis­tyt­ti­vät Tai­val­kos­kel­la

Jou­lu­kuun ensim­mäi­nen vii­kon­lop­pu on aina junio­ri mäki­hyp­pää­jien juh­laa. Sil­loin hypä­tään ensim­mäi­set Junior-Cupin lumi­ki­sat Tai­val­kos­kel­la. Täl­lä kau­del­la Tai­val­kos­ki toi­mii myös Hopea­som­pa- kiso­jen näyt­tä­mö­nä se tar­koit­ti yhtä asi­aa: pai­kal­la oli­vat kaik­ki Suo­men par­haat junio­rit.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lapin­kynt­ti­löi­tä Sii­ka­saa­res­ta

Osmo Kuk­ko­nen ja Aaro Fin­nig val­mis­ta­vat ulko­roi­hu­ja kelo­hon­gas­ta. Roi­hut he ovat ris­ti­neet Lapin­kynt­ti­löik­si. Idea syn­tyi, kun käyt­töön saa­tiin han­kit­tua poh­joi­sen kelo­hon­kaa. Kelo on pys­tyyn kui­vu­nut van­ha puu, joka on pudot­ta­nut kuo­ren­sa. Kelo palaa hitaas­ti ja pit­kään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mar­tat ajan her­mol­la

Tak­ku­ran­nan Mart­to­jen perin­tei­nen hyvän­te­ke­väi­syys­kon­sert­ti ja myy­jäi­set veti­vät Kel­lon Nuo­ri­so­seu­ran salin täy­teen ensim­mäi­se­nä advent­ti­sun­nun­tai­na. Pai­kal­li­set lau­la­ja­täh­det Tii­na Pit­kä­nen, Hen­na Kiut­tu ja Rei­jo Ala­ta­lo esit­ti­vät suo­sit­tu­ja jou­lu­lau­lu­ja ja Juha Kiva­ri innos­ti hels­ky­tel­len myös ylei­söä lau­la­maan suo­sik­ki­kap­pa­lei­taan.  

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus