Haukipudas

Koh­ti uut­ta val­tuus­to­kaut­ta– Odo­tuk­sis­sa toi­mi­vaa yhteis­työ­tä ja roh­kei­ta päätöksiä

Oulun uuden kau­pun­gin­val­tuus­ton toi­mi­kausi käyn­nis­tyy elo­kuus­sa. Val­tuus­toon valit­tiin 28 uut­ta ja 39 van­haa val­tuu­tet­tua. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta koke­nut­ta kaar­tia edus­ta­vat muun muas­sa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, hau­ki­pu­taa­lai­set Mir­ja Veh­ka­pe­rä (kesk.) sekä Jor­ma Les­ke­lä (kesk.). Uut­ta vir­taa pää­tök­sen­te­koon tuo­vat muun muas­sa Lii­ke Nytin jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen sekä kes­kus­tan hau­ki­pu­taa­lai­nen Eve­lii­na Les­ke­lä, joka seu­raa isän­sä jalan­jäl­kiä koh­ti Oulun päätöksentekoa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kesä­Pu­das pelat­tin lähes 130 jouk­ku­een voimin

Vii­kon­lop­pu­na vie­tet­tiin var­si­nais­ta jal­ka­pal­lon rie­mu­juh­laa niin val­ta­kun­nal­li­ses­ti kuin pai­kal­li­ses­ti Hau­ki­pu­taal­la­kin. Hau­ki­pu­taan suu­rin jal­ka­pal­lo­tur­naus Kesä­Pu­das jär­jes­tet­tiin jäl­leen yhden väli­vuo­den jäl­keen, ja muka­na oli 127 jouk­kuet­ta ikä­luo­kis­ta 6–12.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus