Hau­ki­pu­das

Valoa ja iloa syk­syyn tai­teen voi­mal­la

Kuva­tai­tei­li­ja Anni Arff­ma­nin “Mie­li­ku­vi­tus­mat­ka”, kan­kaal­le pai­ne­tut teks­tii­li­tai­de­teok­set, ilah­dut­ta­vat Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa neu­vo­las­sa kävi­jöi­tä. Tai­de ja ja yhdes­sä teke­mi­nen levit­täy­tyy Hau­ki­pu­taal­la laa­jem­min­kin.…

Lue lisää

Kas­vo­mas­ke­ja hae­taan har­vak­sel­taan

Oulun kau­pun­ki alkoi jakaa vähä­va­rai­sil­le tar­koi­tet­tu­ja kas­vo­mas­ke­ja hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa ja muis­sa pis­teis­sä 21. elo­kuu­ta. Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa mas­kin­ha­ki­joi­ta oli alus­sa enem­män, mut­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Poh­jois-Poh­jan­maal­le laa­di­taan maa­kun­ta­lii­ton joh­dol­la toi­pu­mis­suun­ni­tel­maa talou­den elpy­mi­sek­si

Poh­­jois-Poh­­jan­­maal­­la val­mis­tel­laan toi­men­pi­de­suun­ni­tel­maa koro­na­krii­sin talou­del­lis­ten vai­ku­tus­ten jäl­ki­hoi­toon. Suun­ni­tel­ma kes­kit­tyy alu­eel­lis­ten toi­men­pi­tei­den kokoa­mi­seen. Toi­men­pi­teet tulee suun­ni­tel­mien mukaan pys­tyä käyn­nis­tä­mään lop­pu­vuo­den 2020…