Hau­ki­pu­das

Hyvä mar­ja­ke­sä lisää kadon­nei­den etsin­tö­jä – Puhe­lin ja kave­ri mukaan mar­ja­reis­sul­le

Eksy­neis­tä mar­jas­ta­jis­ta on tänä kesä­nä uuti­soi­tu tiu­haan. Vapaa­eh­toi­sen pelas­tus­pal­ve­lun (Vape­pa) Oulun val­mius­pääl­lik­kö, jää­li­läi­nen Päi­vi Jur­va­kai­nen ker­too, että Poh­­jois-Poh­­jan­­maan ja Kai­nuun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKum­me­li-veneen mon­ta roo­lia

Veneen­ra­ken­ta­ja Alpo Juku­ri on teh­nyt alus­ta lop­puun sato­ja venei­tä vene­veis­tä­möl­lään Kel­lon Kivi­nie­mes­sä. 86-vuo­­tias vene­mes­ta­ri selai­lee valo­ku­va­nip­pua ja -albu­me­ja, jois­sa on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vau­vo­ja

Syn­tyi tyt­tö Satu-Maria ja Toni Sal­mel­le 31.7., 3 470g/50cm. Sis­kot Ali­sa ja Sil­ja. Ter­vei­set Iin mum­mo­laan! Anni Heik­ki­lä ja Toni.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus