Yli-Ii


Kie­rik­ki­kes­kus avaa oven­sa

Yli-Iin Kie­rik­ki­kes­kus aloit­taa kesä­kau­ten­sa ja avau­tuu ylei­söl­le tämän vii­kon tors­tai­na 2. hei­nä­kuu­ta. Kesä­kausi ava­taan kui­ten­kin supis­te­tuin aukio­loa­join: kes­kus on avoin­na…

Kie­pil­le pyö­räl­lä tai jal­kai­sin

Yli-Iis­­sä tiis­­tai-ilta­­na toteu­tet­tu Kie­ri­kin kiep­pi -kun­toi­lu­ta­pah­tu­ma ker­toi omal­ta osal­taan, että pie­nem­pien tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä ollaan hil­jal­leen mat­kal­la koh­ti nor­maa­lim­paa aikaa. Osal­lis­tu­jia.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus