Ammat­ti­lais­pe­laa­ja tree­naa jopa kel­lon ympä­ri

Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läl­tä kotoi­sin ole­va Topias “Top­son” Taa­vit­sai­nen voit­ti elo­kuus­sa Dota 2 -pelin maa­il­man­mes­ta­ruu­den osa­na vii­si­hen­kis­tä OG-jouk­­kuet­­ta. Vas­ta vuo­den ver­ran ammat­ti­lais­pe­laa­jan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Iin vesi­joh­to­ver­kos­ton huuh­te­lua jat­ke­taan

Puh­dis­tus­työt jat­ku­vat Iin vesi­joh­to­ver­kos­tos­sa edel­leen.– Huuh­te­lua on pää­tet­ty jat­kaa sekä Rito­kan­kaan vede­not­ta­mol­la että vesi­joh­to­ver­kos­tos­sa, ker­too Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sen joh­ta­ja Pek­ka Paa­so.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


GoArc­tic nouse­mas­sa Koi­te­lin toteut­ta­jak­si

Koi­te­lin kos­kia­lu­een ja Koi­te­lin­kos­ken­tien väli­sel­le suun­nit­te­lua­lu­eel­le on haet­tu toteut­ta­jaa, joka kehit­täi­si alu­een pal­ve­lui­ta. Hakuai­ka­na teh­tiin kak­si hake­mus­ta, jois­ta kii­min­ki­läis­ten Sir­pa…