Hyvää miel­tä Päi­vö­lään

Ystä­vän­päi­vä­nä Punai­sen Ris­tin Yli­kii­min­gin osas­to jär­jes­ti perin­tei­seen tapaan vie­rai­lun hoi­va­ko­ti Päi­vö­lään. Mukaan kut­sut­tiin myös Päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sän väkeä sekä kou­lu­tet­tu hie­ro­ja…

Lue lisää

Vele­mu oli Nuo­rit­tan poro­ki­so­jen nopein

Nuo­rit­tan perin­teis­ten poro­ki­so­jen kuu­man sar­jan ja vii­den­nen Erk­ki Päh­ti­län muis­toa­jon voit­toon kii­si Esa Tör­rön omis­ta­ma Vele­mu aja­ja­naan Jan­ne Ala­ta­lo. Vele­mun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


S-mar­ket Iin paras kesä­työ­paik­ka

Iin paras kesä­työ­paik­ka -kam­pan­ja 2019 on valin­nut S-mar­­ket Iin vii­me vuo­den par­haak­si kesä­työ­pai­kak­si. Kam­pan­ja oli avoin kai­kil­le iiläi­sil­le nuo­ril­le, jot­ka…