Viik­ko 3 Lot­to: 6, 19, 20, 26, 30, 37, 40. Lisä­nu­me­ro: 18. Plus­nu­me­ro: 30. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1…

Lue lisää

Ajan­koh­tai­set tee­mat Teat­te­ri­kuo­pan kevääs­sä

Oulu-opis­ton teat­te­ri­ryh­mät tart­tu­vat ajan­koh­tai­siin tee­moi­hin kevään esi­tyk­sis­sä Teat­te­ri­kuo­pal­la (Revon­tie 45 Hau­ki­pu­das). Vii­kon­lop­pu­na näh­tiin jo kem­pe­le­läi­sen Nuu-teat­te­rin 10-vuo­tis­juh­lae­si­tyk­sel­lä, joka perus­tuu Arto Paa­si­lin­nan menes­tys­ro­maa­niin Ulvo­va myl­lä­ri.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kal­le Pyky Oulun nuo­ri­so­val­tuus­ton joh­toon

Nuo­ri­so­val­tuus­to ONEn puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin äänes­tyk­sen jäl­keen vuo­del­le 2019 kii­min­ki­läi­nen Kal­le Pyky. Vara­pu­heen­joh­ta­jak­si äänes­tet­tiin Kal­le Kää­riäi­nen. Kum­mat­kin toi­mi­vat tois­ta kaut­ta nuo­ri­so­val­tuus­to…Tie­to­vi­sa 21.1.2019

Kysy­myk­set 1. Mit­kä ovat Iin naa­pu­ri­kun­nat? 2. Mikä on suu­rin Vie­nan­me­ren ran­nal­la ole­va kau­pun­ki? 3. Mil­lä nimel­lä Simo Hänä­läi­sen luo­ma…