Juhan­nus­juus­ton tai­ta­jil­la riit­tää kär­si­väl­li­syyt­tä

Kah­dek­san­kym­men­tä lit­raa tuo­ret­ta luo­mu­mai­toa kat­ti­laan, läm­mi­tyk­sen jäl­keen juok­su­tin­ta sekaan, ja sit­ten vain kei­tel­lään ja häm­men­nel­lään tun­te­ja ja taas tun­te­ja – sii­nä resep­ti perin­tei­sel­le juhan­nus­juus­tol­le, jon­ka keit­tä­mi­sen iiläi­set Hil­ja Pauk­ke­ri ja Hel­vi Ruot­sa­lai­nen tai­ta­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Luot­ta­mus­toi­mis­sa oppii uut­ta joka päi­vä

Yli­kii­min­ki­läi­nen Ant­ti Hut­tu-Hil­tu­nen joh­taa Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tayh­ty­män hal­li­tus­ta nyt tois­ta kaut­ta eli kuu­det­ta vuot­ta. Molem­pi­na kausi­na hän on saa­nut pai­nis­kel­la yli­opis­to­sai­raa­lan pro­ses­si- ja raken­ta­mis­suun­ni­tel­mien paris­sa. Tois­sa vii­kol­la sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tayh­ty­män val­tuus­to sine­töi hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen, jol­la sai­raa­la­ra­ken­ta­mis­ta nopeu­te­taan. Suun­ni­tel­ma pitää sisäl­lään van­han park­ki­ta­lon, hal­lin­to­ra­ken­nuk­sen ja myö­hem­min myös kes­kus­pe­su­lan pur­ka­mi­sen uudis­ra­ken­nuk­sen tiel­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lei­po­mos­sa juh­li­taan

Putaan Pul­lan lei­po­mos­sa Mar­tin­nie­mes­sä vie­te­tään tänään kesä­juh­lia 40-vuo­­ti­­sen toi­min­nan mer­keis­sä. Pyö­rei­den vuo­sien kun­niak­si asiak­kail­le tar­jo­taan täy­te­kak­ku­kah­vit ja ries­ka­ho­da­rei­ta. Sade­kaan ei…