Moduu­li­van­ki­lan sijain­ti asuk­kai­den mur­heenk­ryy­ni­nä

Nie­me­län­tör­mäl­lä Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­man taka­pi­hal­la sijait­se­van moduu­li­van­ki­lan piti olla puo­len vuo­den tila­päis­rat­kai­su, mut­ta jär­jes­te­lyl­le ei näy lop­pua. Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­man sel­li­ti­lat ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nui­ja­mies­ten laval­la tans­si­taan heti kun lupa hel­ti­ää – Tans­si­kau­den piti alkaa tou­ko­kuun alus­sa

Jos eläi­sim­me taval­lis­ta aikaa tans­sit­tai­siin Yli­kii­min­gis­sä Nui­ja­mies­ten laval­la tule­va­na kesä­nä kaik­ki­aan 17 tans­sit. Ava­jai­sis­sa lau­an­tai­na 3.5. oli­si kan­saa tans­sit­ta­nut Leif.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vir­tu­aa­li­kirk­ko moni­puo­lis­tuu ja laa­je­nee vauh­dil­la

Juma­lan­pal­ve­lus­ta Oulun tuo­mio­kir­kos­ta kerään­tyi sun­nun­tai­na kat­so­maan ja kuun­te­le­maan Evan­­ke­­lis-lute­­ri­­lais­­ten seu­ra­kun­tien Virtuaalikirkko.fi -pal­ve­luun yli 10 000 hen­ki­löä. Luku oli tois­tai­sek­si ennä­tys.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Omais­hoi­ta­jal­la kak­sin­ker­tai­nen huo­li koro­nas­ta

Omais­hoi­ta­jal­le huo­li koro­na­vi­ruk­sen osu­mi­ses­ta koh­dal­le on kak­sin­ker­tai­nen. Hänen pääs­sään ris­tei­lee kysy­myk­siä pait­si omas­ta myös hoi­det­ta­van sai­ras­tu­mi­ses­ta ja sai­ras­tu­mi­sen seu­rauk­sis­ta. Omais­hoi­ta­jan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


K-tari­na vuo­si­kym­men­ten takaa

Mar­tin­nie­me­läi­nen Alpo Oja­la toi Ran­ta­poh­jan toi­mi­tuk­seen aine­kir­joi­tuk­sen­sa vuo­del­ta 1955. Oja­la oli tuol­loin kah­dek­san­vuo­tias. Hän ker­too, että opet­ta­ja Han­nu Koi­vu­mä­ki antoi…Pala­sia elä­mäs­tä Yokin tah­tiin

Yoki jul­kai­see ensim­mäi­sen levyn­sä “Pala­sia elä­mäs­tä” 18. huh­ti­kuu­ta. Yhtyeen ensim­mäi­nen single “Tah­don tie­tää” jul­kais­tiin jo 13.3. Levyn tuot­taa legen­daa­ri­nen musii­kin…