Syys­ka­laa­sit juh­lis­ta­vat kalasesonkia

Kala­kau­pas­sa ele­tään vuo­den paras­ta aikaa, kun tar­jol­la on niin nah­ki­sia, mätiä, mai­vo­ja kuin sii­ko­ja­kin. Monet kalo­jen ystä­vät käyt­tä­vät seson­gin hyväk­seen ja säi­lö­vät kalo­ja myös tal­ven varal­le. Kala­lii­ke H. Kuhal­la asia on huo­mioi­tu jär­jes­tä­mäl­lä nyt tois­ta ker­taa Iin Maja­kan syyskalaasit. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
Raken­ta­ja­mes­sut Ouluhallissa

Raken­ta­ja 2021 ‑tapah­tu­ma koko­aa lukui­sia raken­ta­mi­sen, remon­toin­nin sekä sisus­tuk­sen asian­tun­ti­joi­ta ja näyt­teil­lea­set­ta­jia Oulu­hal­liin vii­kon­lop­pu­na. Kysees­sä on raken­ta­mi­sen ja asu­mi­sen suurin…


Per­he­ret­ki luontokeskukseen

Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din van­hem­pain­toi­mi­kun­ta toteut­ti per­he­ret­ken Limin­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­seen 16.9.2021. Ohjel­maan sisäl­tyi tutus­tu­mis­ta ” Lin­tu­jen kah­dek­san vuo­den­ai­kaa” ‑näyt­te­lyyn, kii­ka­roin­tia lin­tu­tor­nil­la ja mak­ka­ran­pais­toa nuotiolla.


Täs­tä se lähtee

Ran­ta­poh­jas­ta 2.12.1971: – Se on sitä ero­tiik­kaa, sanoi naa­pu­rin Jan­ne, kun kuu­li van­han tut­ta­van­sa Mikon eroa­van vai­mos­taan. L.L.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus