Toi­mit­ta­jal­ta: Vää­rin jono­tet­tu

Niin ovat taas sekä vie­raat että vie­rai­den tark­kai­li­jat sel­viy­ty­neet itse­näi­syys­päi­vän juh­la­vas­taa­no­tos­ta Pre­si­den­tin­lin­nas­sa. Vie­rai­den puvuis­ta saa­tiin taas muka­via otsi­koi­ta ja kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lu­ja.…Len­to­pal­lo­tur­naus Yli-Iis­sä

Yli-Iin Nase­van ja Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Lii­kun­nan ja urhei­lun Kylä­­ki­­säl­­li-hank­­keen jär­jes­tä­mä har­ras­te­len­to­pal­lo­tur­naus pelat­tiin Yli-Iis­­sä la 8.12. Tur­nauk­ses­sa oli­si ollut tilaa kuu­del­le jouk­ku­eel­le,…


Raju ojaan­ajo Olha­vas­sa

Vii­me per­jan­tain ja lau­an­tain väli­se­nä yönä ajau­tui hen­ki­lö­au­to ojaan Iin Olha­vas­sa Oijär­ven­tiel­lä. Onnet­to­muus tapah­tui rau­ta­tien yli­kul­kusil­lan nelos­tien puo­lei­sen rin­teen alus­sa, ja tiel­tä ulos kul­keu­tues­saan auto osui myös van­haan puhe­lin­lin­jan pyl­vää­seen kat­kais­ten sen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­jas­to­ta­lon käyt­tö laa­je­ne­mas­sa Yli-Iis­sä: Tilo­ja kehi­te­tään olo­huo­ne-toi­min­ta­mal­lin mukai­sek­si

Yli-iiläi­­set sai­vat vas­ti­kään vas­tauk­sen kau­pun­gil­le jät­tä­mään­sä adres­siin kos­kien kau­pun­gin tilo­jen käyt­töä Yli-Iis­­sä. Adres­sis­sa ote­taan kan­taa kau­pun­gin tilo­jen käyt­töön ja vuo­kraa­mi­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus