Vir­pi­nie­men gol­fra­dal­la jo kau­den kah­dek­sas hole in one

Vir­pi­nie­mes­sä kau­den ensim­mäi­nen hole in one näh­tiin jo tou­ko­kuun puo­lel­la, kun Maa­rit Pelan­ne löi rau­ta kasil­laan ensim­mäi­sen hola­rin­sa 14.5. väy­läl­lä 15. Kar­kea toden­nä­köi­syy­sar­vio ammat­ti­lai­sen teke­mäl­le hole in one:lle on yksi 2500:sta ja ama­töö­rin koh­dal­la luku on kak­sin­ker­tai­nen, eli yksi pal­lo vii­des­tä tuhan­nes­ta. Tark­kaa toden­nä­köi­syyt­tä kul­le­kin reiäl­le ja olo­suh­teil­le on mel­kein mah­do­ton­ta laskea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääHar­taus­kir­joi­tus: Me tar­vit­sem­me armahdusta

Jee­sus on esi­merk­ki suh­tau­tu­mi­ses­sa lähim­mäi­seen. Hän ker­too esi­merk­ki­ker­to­muk­sen. Tämä on ver­taus lau­pi­aas­ta sama­ria­lai­ses­ta. Sii­nä ker­to­muk­ses­sa pap­pi ja lee­vi­läi­nen kul­ki­vat ryös­te­tyn ihmi­sen ohit­se. Jerusa­le­min ja Jeri­kon väli­sel­lä tiel­lä kol­mas kul­ki­ja oli lau­pias sama­ria­lai­nen. Hän pysäh­tyi, aut­toi ja armah­ti hädäs­sä ja avu tar­pees­sa ole­vaa ihmis­tä. Hän vei lähim­mäi­sen maja­ta­loon ja hoi­ti mat­kal­la tul­leet haavat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Illin isän­nät hur­ja­na koti­kon­nuil­laan — Han­nu Nie­me­läl­le tripla

P‑vihkon ran­nat oli­vat täyn­nän­sä uin­ti­vä­keä ja auto­ja pit­kin poi­kin tien­var­sil­la, kun kan­sa saa­pui Illin­juok­sui­hin hui­keas­sa hel­tees­sä. Lies-Arp­pa pyö­räi­li Put­taal­ta nor­maa­liin tapaan. Toi­nen tun­net­tu fil­la­ris­ti Vode kur­vai­li autol­la. Oli käy­nyt polo­ka­se­ma­sa pit­kän rupia­man päi­väl­lä. Tuu­mai­li, että ei sitä maki­aa mahan täy­vel­tä. Pen­kit täyt­tyi­vät har­taas­ta kan­sas­ta, vaik­ka pie­niä yhteen­sat­tu­mia oli sie­lä tää­lä pit­kin Suo­mea. Leke istah­ti poho­jos­pää­hän. Rekis­te­röi­ty­mä­tön Rait­tiin Urhei­li­jan kans­sa toi­seen päähän. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus