Kur­jat kur­jet pot­tu­var­kais­sa

Aina­kin Olha­va­jo­ki­var­res­sa ja Oijär­ven ympä­ris­tös­sä ovat kur­jet opas­tu­neet ruo­kai­le­maan peru­na­mail­le, mikä on monel­le koti­tar­pee­seen peru­naa vil­je­le­väl­le tul­lut yllä­tyk­se­nä. Heti kun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Illin­saa­res­sa jär­jes­te­tään fris­bee­gol­fin kar­sin­ta­kil­pai­lut

Iin Illin­saa­ri täyt­tyy tule­va­na vii­kon­lop­pu­na fris­bee­gol­faa­jis­ta, kun saa­res­sa jär­jes­te­tään kak­si­päi­väi­nen fris­bee­gol­fin ama­töö­rien SM-kar­­sin­­ta­­kil­­pai­­lu. Kil­pai­lun­joh­ta­ja Pasi Kerk­kä­nen ker­toi alku­vii­kos­ta, että kil­pai­luun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
Vaa­li­tun Hir­ve­län talon taak­ka­na ilki­val­ta

Yli-Iin Pah­ka­kos­kel­la sijait­see kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvo­kas Hir­ve­län talo, joka piha­pii­rei­neen jou­tuu aika ajoin vali­tet­ta­van ilki­val­lan koh­teek­si. Vii­mek­si talon kuis­tin ikku­noi­ta ammut­tiin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi paik­ka, tut­tu Riit­ta

Poik­keuk­sel­li­nen ja han­ka­la koro­­na-aika voi syn­nyt­tää myös uut­ta. Näin tapah­tui Par­­tu­­ri-kam­­paa­­mo Tiu­kun Riit­ta Vii­ni­ka­no­jal­le. Kevääl­lä kun aika sei­sah­tui, hänel­lä kyp­syi…


Hau­ki­pu­taan Kirk­ko­tie remont­tiin

Katu­työt Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa Kirk­ko­tiel­lä ovat käyn­nis­ty­mäs­sä. Kysees­sä on Oulun kau­pun­gin yhdys­­kun­­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lu­jen han­ke yhteis­työs­sä Oulun Veden kans­sa. Koh­tees­sa uusi­taan…OuluZo­nes­sa mak­su­ton­ta kar­tin­gia

Sun­nun­tai­na voi pääs­tä kokei­le­maan ilmai­sek­si kar­tin­gia, kun Oulun For­mu­la K-125 ry jär­jes­tää OuluZo­nes­sa junio­rei­den kar­ting­har­joi­tus­päi­vän. Tapah­tu­mas­sa aje­taan seu­ran uusil­la 6–9-vuotiaille…