Juko­lan vel­jek­sil­le Iin tie­to­mes­ta­ruus

Nel­jäs Iin avoin tie­to­mes­ta­ruus­kil­pai­lu pidet­tiin Jär­jes­tö­ta­lol­la Iin Yri­tyk­sen tie­to­kil­pai­lu­jaos­ton orga­ni­soi­ma­na. Kysy­myk­sis­tä vas­ta­si­vat enti­seen tapaan alan mie­het Aki ja Pert­ti Huo­vi­nen. Vas­tat­ta­va­na oli nel­jä 20 kysy­myk­sen sar­jaa ns. yleis­tie­dos­ta eli eri elä­mä­na­loil­ta. Joka sar­jas­sa oli yksi musiik­ki- ja kak­si kuva­tun­nis­tet­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vih­je joh­ti myös auton taka­va­ri­koin­tiin

Polii­si­par­tio pysäyt­ti lau­an­tai­na 21.4 illal­la puo­li kah­dek­san aikaan Iis­sä ajo­neu­von hätä­kes­kuk­seen tul­leen ilmoi­tuk­sen vuok­si. Ajo­neu­von kul­jet­ta­jaa epäil­lään rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta, kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta oikeu­det­ta ja huu­mausai­neen käyt­tö­ri­kok­ses­ta.