Hauk­kui­si­ko vai pel­käi­si­kö kar­hua?

Iin Illin­saa­ren hiih­to­ma­jan tie­noo hou­kut­ti per­hei­tä lap­si­neen ja isän­tiä sekä emän­tiä koi­ri­neen Iin Met­säs­ty­syh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mään koko per­heen tapah­tu­maan lau­an­tai­na. Pai­kal­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Kan­sal­lis­pu­ku­jen kir­joa Iis­sä

Eri aluei­den kan­sal­lis­pu­ku­ja sekä muu­ta­maa mui­nais­pu­kua saa­tiin ihail­la Iin koti­seu­tu­museon ja Hui­lin­gin museo­kah­vi­lan piha­pii­ris­sä vii­me sun­nun­tai­na, kun suo­ma­lai­sen kan­sal­lis­pu­vun syn­ty­mä­päi­vän.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Haa­ran­niit­ty kun­toon yhdes­sä – Arvok­kaan nii­tyn kun­nos­tus­tal­koi­siin osal­lis­tui pai­kal­li­sia sekä maa­han­muut­ta­jia

Haa­­ran- tai Haa­ra­no­jan­niit­ty on har­vi­nai­nen luon­non­niit­ty, jol­la pien­ti­lan leh­mät ovat lai­dun­ta­neet 80- ja 90-luku­­jen vaih­tee­seen saak­ka. Repo­se­län­tien var­rel­la sijait­se­val­la nii­tyl­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus