Jää­lin Euro95:ssä on kylä­kaup­pa­fii­lis­tä – Suun­nit­teil­la ava­ta Mat­ka­huol­lon paket­ti­pis­te Jääliin

Jää­li­läi­nen Jaa­na Kois­ti­nen ava­si täl­lä vii­kol­la Jää­liin uuden kau­pan, Euro95:n, joka on kylä­kaup­pa­mai­nen seka­ta­va­ra­kaup­pa. Kau­pan ovi on käy­nyt tiu­haan ensim­mäi­si­nä aukio­lo­päi­vi­nä ja jää­li­läi­set ovat otta­neet osta­rin uuden tulok­kaan hyvin vastaan. 

Lue lisää

Vir­pi­nie­mes­sä voi nyt pela­ta padelia

Hit­ti­la­ji padel on vii­mein saa­pu­nut Hau­ki­pu­taal­le. Pike­Pa­del Oy:n raken­ta­mat padel­ken­tät pääs­tiin avaa­maan vii­me vii­kon­lop­pu­na, ja yrit­tä­jä Mik­ko Vuo­ren­so­lan mukaan vas­taan­ot­to on ollut posi­tii­vi­nen, ja pelaa­jia pai­kan pääl­lä on käy­nyt mukavasti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­liin avau­tui uusi parturi

Täl­lä vii­kol­la Jää­liin avau­tui uusi par­tu­ri, Yousef Al Dulai­min The Ame­rican Bar­bers­hop. Noin vuo­si sit­ten ammat­ti­kou­lus­ta par­­tu­­ri-kam­­paa­­jak­­si val­mis­tu­neel­la nuo­rel­la miehellä…

Lue lisää

Kii­min­ki­läis­ten mus­tas­ta päi­väs­tä 80 vuotta

Hut­tu­ky­lä­läi­sen Yrjö Run­tin isä Kaar­lo Runt­ti muis­te­li aika­naan sota­vuo­sia jon­kin ver­ran poi­kan­sa­kin kuul­len, mut­ta Soh­ja­na oli hänen mukaan­sa niin hir­veä paik­ka, että sitä ei kan­nat­ta­nut muis­tel­la yhtään. Soh­ja­nan lisäk­si Kies­tin­gin sekä Uhtuan suun­ta oli eri­tyi­sen paha III/JR53:lle, jon­ka riveis­sä sotaan osal­lis­tui kym­me­niä kii­min­ki­läi­siä ja lisäk­si pal­jon mui­ta­kin Ran­ta­poh­jan alu­een miehiä.

Lue lisää

Kii­min­ki-Seu­ra nos­taa esiin kii­min­ki­läi­siä puumerkkejä

Kii­min­ki-Seu­ra jul­kai­see Kii­min­ki­päi­vil­lä kokoel­man kii­min­ki­läi­siä puu­merk­ke­jä vuo­del­ta 1791. Muka­na on kuu­ti­sen­kym­men­tä eri puu­merk­kiä eli lähes kaik­ki Kii­min­gin alu­een talo­jen mer­kit. Puu­mer­kit on kerän­nyt julkaistavaksi 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

No, jopas nyt tapahtuu

Ran­ta­poh­jas­ta 15.8. 1974: Ker­ran tuli taloon kul­ku­mies, joka sanoi ole­van­sa hie­ro­ja. Isän­tä suos­tui heti hie­rot­ta­vak­si. Hie­ro­ja oli parem­min hel­lä­kä­ti­nen mies. Isän­tä taas oli iso ja kars­ki. Illal­la hän sanoi hie­ro­jal­le, että eikö­hän oli­si aika ruve­ta hie­ro­maan, kun on koko päi­vä ras­vat­tu. Täs­tä hie­ro­ja suut­tui, koko­si kamp­peen­sa ja läh­ti. T.H.Taivalkoski

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sata­man kah­va­kuu­lat­ree­neis­sä on hikitakuu

Jo kol­mat­ta vuot­ta put­keen kesän Lii­­kun­­na­­noh­­jaus- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lu Ässän kah­va­kuu­la­tun­nit jär­jes­te­tään Kivi­nie­men sata­mas­sa. Tiis­tai­se­na ilta­na meri kim­mel­tää aurin­gon­va­los­sa, kah­va­kuu­lat heiluvat…


Kii­min­gin koi­ra­puis­ton val­mis­tu­mi­nen viivästyy

Kii­min­gin Hako­mäen koi­ra-aitaus­ta ei pääs­tä­kään vält­tä­mät­tä otta­maan käyt­töön tänä kesä­nä. Koi­ra-aitauk­sen piti val­mis­tua hei­nä­kuun aika­na, mut­ta Oulun kau­pun­gin puis­to­ra­ken­nus­puu­tar­hu­ri Sep­po Vaa­ra­lan mukaan aitauk­sen käyt­töön­ot­to saat­taa venyä jopa ensi vuo­den puolelle.