Iso­äi­din jäl­jil­lä Ame­ri­kas­sa

Yli sata vuot­ta sit­ten, vuon­na 1913, iso­äi­ti­ni Katri/Kaisa Kla­si­la mat­kus­ti Iis­tä Ame­rik­kaan. Mat­kan pää­mää­rä oli Hancoc­kin kau­pun­ki Mic­hi­ga­nis­sa. Paik­kaa nimi­tet­tiin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääSodan tapah­tu­mat pysy­vät vete­raa­nin muis­ti­lo­ke­rois­sa

Kii­min­ki­läi­nen Alpo Lep­pä­lä osal­lis­tui kut­sun­toi­hin 18-vuo­ti­aa­na syys­kuus­sa 1942. Kuu­kaut­ta myö­hem­min hän ilmoit­tau­tui ohjeen mukai­ses­ti Oulun kasar­mil­la.– Sama­na yönä mei­dät vie­tiin Limin­gan emän­tä­kou­lul­le kah­den kuu­kau­den kou­lu­tuk­seen. Siel­tä mei­dät kul­je­tet­tiin Hyryn­sal­men kaut­ta suo­raan rin­ta­ma­lin­joil­le Uhtuan suun­nal­le.Jou­lu­lah­ja­ke­räys Kel­lon asu­kas­tu­val­la

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta jär­jes­tää jou­lu­lah­ja­ke­räyk­sen dia­ko­nia­työn asia­kas­per­hei­den lap­sil­le yhteis­työs­sä Kel­lon asu­kas­tu­van kans­sa.  Las­ten lah­ja­toi­vei­ta voi hakea Kel­lon asu­kas­tu­val­ta (Kel­lon­kau­pan­tie 1). Lah­jat…