Ongelmia kirjautumisessa Rantapohjaan tai käyttäjätunnusten kanssa?

Rantapohjan tilausjärjestelmä on uudistunut ja suurin osa digiasiakkaistamme on jo onnistunut rekisteröitymisissään ja uudelleenkirjautumisissaan.

Mutta mikäli olet tilaaja-asiakas ja maksulliset artikkelit eivät aukea tai sisään kirjautuminen ei onnistu, vieraile tilausten hallinnassa ja varmista että pystyt kirjautumaan siellä sisään.

Kaikkien Rantapohjan digipalveluiden käyttäjien tulee rekisteröityä. Suorita toiminto, jollet ole tehnyt sitä vielä. Saat rekisteröitymisestä sähköpostiisi vahvistuksen, joka tulee kuitata.

Ystävällisin terveisin,
Rantapohjan tilaustiimi
Koh­ti uut­ta val­tuus­to­kaut­ta– Odo­tuk­sis­sa toi­mi­vaa yhteis­työ­tä ja roh­kei­ta päätöksiä

Oulun uuden kau­pun­gin­val­tuus­ton toi­mi­kausi käyn­nis­tyy elo­kuus­sa. Val­tuus­toon valit­tiin 28 uut­ta ja 39 van­haa val­tuu­tet­tua. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta koke­nut­ta kaar­tia edus­ta­vat muun muas­sa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, hau­ki­pu­taa­lai­set Mir­ja Veh­ka­pe­rä (kesk.) sekä Jor­ma Les­ke­lä (kesk.). Uut­ta vir­taa pää­tök­sen­te­koon tuo­vat muun muas­sa Lii­ke Nytin jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen sekä kes­kus­tan hau­ki­pu­taa­lai­nen Eve­lii­na Les­ke­lä, joka seu­raa isän­sä jalan­jäl­kiä koh­ti Oulun päätöksentekoa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Kesä­Pu­das pelat­tin lähes 130 jouk­ku­een voimin

Vii­kon­lop­pu­na vie­tet­tiin var­si­nais­ta jal­ka­pal­lon rie­mu­juh­laa niin val­ta­kun­nal­li­ses­ti kuin pai­kal­li­ses­ti Hau­ki­pu­taal­la­kin. Hau­ki­pu­taan suu­rin jal­ka­pal­lo­tur­naus Kesä­Pu­das jär­jes­tet­tiin jäl­leen yhden väli­vuo­den jäl­keen, ja muka­na oli 127 jouk­kuet­ta ikä­luo­kis­ta 6–12.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus