Nuo­ri hen­gen­pe­las­ta­ja pal­kit­tiin

Kui­va­nie­me­läi­set ala­kou­lu­lai­set Anu-Riik­­ka Här­kö­nen ja Lau­ra Kehus ovat lin­tu­jen tark­kai­lus­ta ja valo­ku­vaa­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta nuo­ria. Huh­ti­kuus­sa he oli­vat Kui­va­joen jääl­lä jout­se­nia.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Mil­loin­ka se kesä tulee?

Ran­ta­poh­jas­ta 18.6.1981: Setä kysyi naa­pu­rin 4-vuo­­ti­aal­­ta pik­ku­po­jal­ta: ”No mil­loin­ka se kesä tulee?” Poi­ka vas­ta­si topa­kas­ti että heti kun kevät lop­puu.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­tol­li­suu­den met­sä kas­vaa nuor­ten istut­ta­mis­ta tai­mis­ta Yli-Iihin – Kuusen­ker­käl­lä pää­see pian kar­tut­ta­maan kesä­tie­nes­te­jä

Oulun 4H-yhdis­­tys on muka­na val­ta­kun­nal­li­ses­sa Tai­­mi­­te­­ko-hank­­kees­­sa, jon­ka tavoit­tee­na on työl­lis­tää suo­ma­lai­sia nuo­ria sekä lisä­tä Suo­men met­sien hii­li­nie­lu­ja istut­ta­mal­la tai­mia alueil­le,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kun­nan­hal­li­tus nime­si edus­ta­jat yhtei­sö­jen kokouk­siin

Iin kun­nan­hal­li­tus kokoon­tui maa­nan­tai­na neu­vot­te­le­maan kun­nan asiois­ta. Kokouk­ses­sa pää­tet­tin muun muas­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen edus­ta­jis­ta yhtei­sö­jen kokouk­siin. Kun­ta­toi­mi­joil­le muun muas­sa talous- ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kais­taa kai­kil­le

Hyviä uuti­sia Oulun kau­pun­gin alu­eel­la asu­vil­le. Kun­nol­lis­ten laa­ja­kais­tayh­teyk­sien saa­mi­nen kaik­kien kau­pun­gin asuk­kai­den ulot­tu­vil­le edis­tyy, mikä­li se on kiin­ni Oulun val­tuus­to­ryh­mis­tä.…


Mehi­läis­tar­haa­ja pör­riäis­ten maa­il­mas­sa

Kii­min­ki­läi­set Kar­ri Pyh­ti­lä ja Satu Koi­vik­ko kävi­vät Poh­jo­lan Mehi­läis­hoi­ta­jien jär­jes­tä­män mehi­läis­hoi­ta­jan perus­kurs­sin Oulus­sa vuon­na 2014. Taus­tal­la oli Sadun kiin­nos­tus kima­lai­siin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus