Keskustelemme

Teks­ta­rit

Kyl­lä Ukon­kai­vok­sen nuo­ril­la fris­bee­gol­fia har­ras­ta­vil­la pojil­la har­mit­taa ja ottaa pääs­tä kis­san pilaa­mat kal­liit kiek­ko­re­put. Ei tar­vit­se kuin yhdek­si yök­si unoh­taa rep­pu por­tail­le, niin hämä­räl­lä ulos pääs­tet­ty kis­sa saas­tut­taa ja pilaa pis­sal­la sen. Haju on kamala!K issan omis­ta­jat, kan­ta­kaa vas­tuu lem­mi­keis­tän­ne. Ne eivät saa olla irti!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Har­taus: Kii­tos, Jumalamme

Tänä kau­nii­na lop­pu­ke­sän päi­vä­nä haluan muis­tut­taa mei­tä kaik­kia täs­tä kau­niis­ta maas­ta, ja kai­kes­ta sii­tä hyväs­tä, min­kä mei­dän hyvä tai­vaal­li­nen Isäm­me on meil­le armos­saan suonut.

Lue lisää

Rent­ta­he­lek­ku: Ei vie­lä puolukoita

Apua! Kak­si kel­tais­ta koi­vun­leh­teä pihal­la. Joko se meni, kesä? Ja lin­nun­ka­kat sini­siä, mus­ti­kat ovat kyp­sy­neet! Yhtä huu­toa tämä. Joko otan lumen­työn­ti­men kuis­tin nur­kal­le? Tie­dä hän­tä, vaik­ka jää­vät puo­lu­kat lumien alle täl­lä vauhdilla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Vai­ke­aa ja epäreilua

Luot­ta­mus­hen­ki­lön hom­ma ei aina ole kovin muka­vaa. Luot­ta­mus­hen­ki­löt puhu­vat toi­sil­leen vai­keis­ta pää­tök­sis­tä ja sii­tä, että nii­tä pitää pys­tyä teke­mään. Usein tämä tar­koit­taa sitä, että puhu­ja halu­aa vie­dä asioi­ta eteen­päin taval­la, jota tie­tää mui­den vas­tus­ta­van. Täl­lä lauseel­la pai­nos­te­taan toi­sia oman kan­nan taak­se vedo­ten sii­hen, ettei toi­sel­la ole roh­keut­ta päätöksentekoon. 


Kum­mi­tuk­set, tai­kaus­ko, muut oudot tapahtumat

Van­hat ihmi­set vie­lä 1960-luvul­la ker­toi­vat ilta­sel­la ennen van­haan tapah­tu­neis­ta oudois­ta asiois­ta. Kait osa niis­tä oli kek­sit­ty­jä jut­tu­ja ilto­jen ratok­si. Radioi­ta oli har­vois­sa talois­sa, eikä nii­tä kuun­nel­tu huvin vuok­si. “Aku­mu­laa­to­ria ja ano­tia” ei kulu­tet­tu tur­han vuok­si. Uuti­set, ja jos­kus joku kuun­nel­ma, sekä las­ten­tun­ti juu­ri saa­tiin kuunnella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Su 24.7 aamul­la Iin hau­taus­maal­la oli mies mus­ti­kas­sa. Ämpä­ril­li­sen oli jo poiminut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus