Kes­kus­te­lem­me

Teks­ta­rit

Haluai­sin, että Kii­min­kiin tuli­si lap­sil­le ja aikui­sil­le tar­koi­tet­tu huvi­puis­to, jos­sa sai­si käy­dä vapaa­eh­toi­ses­ti ja ihmis­ten kans­sa viih­dyt­tä­mäs­sä itseä. Hupia elä­mään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hyvä esi­tys

Esi­tys että eläk­keel­lä työ­tä teke­vän vero­tus­ta muu­tet­tai­siin niin, että työn­te­ko ei nos­tai­si eläk­keen vero­tus­ta, vaan molem­pia vero­tet­tai­siin erik­seen on erit­täin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tuu­li­myl­lyis­tä ongel­ma­jä­tet­tä

Ram­ta­poh­ja Toi­mi­tus Suo­men Tuu­li­voi­mayh­dis­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Anni Mik­ko­nen (Lapin Kan­sa 6.7.2020) väis­tää tuu­li­myl­ly­jen erit­täin ikä­vän ongel­man väit­tä­mäl­lä, että tuu­li­myl­ly­jen sii­pien kier­rä­tys­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Meri­hel­men karu koh­ta­lo

Kyl­lä se vaan on ikä­väk­seen todet­ta­va, ettei Iilaak­so oy/Iin kun­ta pal­joa perus­ta, kun antaa rapis­tua komeim­man raken­nuk­sen, Meri­hel­men. Liik­kui­pa mihin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kau­niit Hau­ki­pu­das ja Ii

Hau­ki­pu­das ja Ii ovat rumia, jos uskoo muu­ta­mien sano­ma­leh­tien otsi­koi­ta. Moni on tois­ta miel­tä, kuten minä­kin junan tuo­ma, joka on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Poi­min mar­jo­ja omaan käyt­töön sekä hil­lo­ja myyn­tiin yksi­tyi­sil­le. Olen jo vuo­sia poi­mi­nut kaik­ki mar­jat ker­ta­käyt­tö­kä­si­neet kädes­sä. Ei tuli­si enää mie­lee­ni­kään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Meri­hel­men ravin­to­la oli­kin kiin­ni

Yövyim­me Meri­hel­men cara­­van-alu­eel­­la. Paik­ka on todel­la luon­non­kau­nis ja siis­ti. Kii­tok­sia sii­tä. Mut­ta emme voi­neet kuin ihme­tel­lä, ettei alu­eel­la sijait­se­va ravin­to­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tul­koon pimeys

Koh­ta voi kut­sua Oulua Poh­jo­lan pimeäk­si kau­pun­gik­si. Kau­pun­gin­hal­li­tus teki tätä han­ket­ta mukai­le­van pää­tök­sen 15.4.2019 kokouk­ses­sa, jon­ka esi­tys­lis­taan oli lai­tet­tu koh­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Eija Tirin 16.7. Ran­ta­poh­jas­sa ollut kes­kus­te­lun aihe oli kyl­lä osu­va! Olen kans­sa­si samaa miel­tä ja ihme­tel­lyt kuk­kais­tu­tus­ten puu­tet­ta. Ne kyl­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus