Kuivaniemi

Hyvä Riit­ta-Lii­sa!

Ran­ta­poh­jas­ta 3.3.1977: Savo­lai­suk­ko saa­pui yöju­nal­la Hel­sin­kiin ja kysäi­si erääl­tä pit­kä­tu­kal­ta, että pal­jon­ko kel­lo. Kave­ri hui­tai­si ukkoa päin pärs­tää ja sanoi, että löi juu­ri yksi. Ukko sanoi, että oli­pa hyvä etten kysy­nyt tun­tia aikai­sem­min. V.K. Haukipudas

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jou­lu­tun­nel­ma saa­pui Kuivaniemelle

Vii­me kes­ki­viik­ko­na Kui­va­nie­men Salen edus­tal­la oli ais­tit­ta­vis­sa kun­non jou­lu­tun­nel­maa. Jou­lu­lau­lut rai­ka­si­vat, jou­lu­puk­ki jakoi makei­sia ja ihmi­set jonot­ti­vat rii­si­puu­ro­kat­ti­lal­le hymys­sä suin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sari Hir­vas­kos­ki on Kui­va­nie­men vuo­den yrittäjä

Kui­va­nie­men yrit­tä­jät ry on valin­nut Sari Hir­vas­kos­ken Kui­va­nie­men vuo­den yrit­tä­jäk­si 2023. Hir­vas­kos­ken yri­tys, Sarin Hius- ja Kau­neus­huo­ne pal­ve­lee kui­va­nie­me­läi­siä kam­paa­mo- ja kos­me­to­lo­gi­pal­ve­lu­jen parissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­va: Suur­mie­se­lo­ku­va yhdis­tää eep­pi­sen toi­min­nan ja inhi­mil­li­sen draaman

Har­va yksit­täi­nen ihmi­nen on vai­kut­ta­nut maa­il­man­his­to­rian kul­kuun yhtä vah­vas­ti kuin Napo­leon Bona­par­te. Legen­daa­ri­se­na sota­stra­te­gi­na tun­net­tu rans­ka­lais­ken­raa­li nousi rymi­näl­lä val­lan­ku­mouk­sen jäl­kei­ses­sä kaa­ok­ses­sa pai­ni­van Rans­kan val­lan hui­pul­le ja palaut­ti maan­sa soti­laal­li­sek­si ja poliit­ti­sek­si suurvallaksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kor­jaus

Ran­ta­poh­ja uuti­soi tiis­tai­na Kui­va­nie­men jou­lu­na­vaus­ta­pah­tu­mas­ta. Jutus­sa ker­rot­tiin vir­heel­li­ses­ti, että Arja Hon­ka­maa


Kui­va­nie­men jou­lu ava­taan keskiviikkona

Kui­va­nie­men oma jou­lu­na­vaus vie­te­tään huo­men­na kes­ki­viik­ko­na 22.11. Ohjel­mas­sa on kah­vit­te­lua ja jou­lu­puu­roa kel­lo 15–17 Kui­va­nie­men Salen edus­tal­la. Muka­na tapah­tu­maa jär­jes­tä­mäs­sä ovat Kui­va­nie­men yrit­tä­jät, Kui­va­nie­men yri­tys ja Kui­va­nie­men Kievari.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus