Kui­va­nie­mi

Rant­sik­ka: Iin nuo­ri­so­pal­ve­lui­den toi­min­nas­sa kesä­poik­keuk­sia — etsi­vät aut­ta­vat läpi kesän, nuok­ka­rit avau­tu­vat syk­syn alus­sa

Iin nuo­ri­so­toi­men kesä poik­ke­aa joil­tain osin tal­ven tapah­tu­mis­ta. Iin nuo­ri­so­toi­men etsi­vä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Sara Haka­la ker­too, että kesä­kuu­kausis­ta hei­nä­kuu on sel­keäs­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kevät lait­toi yri­tys­ke­hit­tä­jän tes­tiin

Vii­me elo­kuus­sa työn­sä Iin Mic­ro­po­lik­sen yri­tys­ke­hit­tä­jä­nä aloit­ta­nut Noo­ra Huo­ta­ri ehti juu­ri pääs­tä hyvään vauh­tiin iiläi­seen yri­ty­se­lä­mään ja yrit­tä­jiin tutus­tu­mi­ses­sa, kun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kui­va­joen Poh­jois­ran­nan Kyläyh­dis­tys toi­mii aktii­vi­ses­ti asuk­kai­den viih­ty­vyy­den vuok­si

Kui­va­joen Poh­jois­ran­nan Kyläyh­dis­tys perus­tet­tiin alun alkaen lisää­mään alu­een yhtei­söl­li­syyt­tä, yllä­pi­tä­mään sen perin­tei­tä ja perin­ne­mai­se­maa sekä edis­tä­mään pai­kal­li­sia hank­kei­ta, kuten tei­den.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus