Kuivaniemi

Vaa­li­te­li­neil­le paikat

Kun­ta­vaa­lien ulko­mai­nos­pai­kat Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä ovat Iin toria­lue ja Kui­va-Tur­ve Oy:n tont­ti Rata­tiel­lä. Kul­le­kin ehdok­kai­ta aset­ta­neel­le ryh­mäl­le vara­taan teli­nees­tä yksi kak­si­puo­lei­nen paikka.

Lue lisää

Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma pysyy sul­jet­tu­na kesään sakka

Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma pide­tään sul­jet­tu­na aina­kin 30.6. saak­ka. Sul­kua on jat­ket­tu ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tö­voi­ma­va­ro­jen ja koro­na­vi­ruse­pi­de­mi­aan liit­ty­vien hoi­don jär­jes­te­ly­jen sekä koro­na­ro­ko­tus­ten tur­vaa­mi­sek­si. Toi­min­not on kes­ki­tet­ty Iin pää­ter­veys­a­se­mal­le. Kui­va­nie­men asuk­kail­le tar­jo­taan edel­leen mah­dol­li­suus asioi­da Simon ter­veys­a­se­mal­la sulun aikana.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla