Kui­va­nie­mi

Ura­koit­si­joi­den valin­ta siir­tyi

Iin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan viik­ko sit­ten olleen kokouk­sen asia­lis­tal­la oli ura­koit­si­joi­den valin­ta kun­nan katu­jen ja piho­jen tal­vi­kun­nos­tuk­seen kah­te­na seu­raa­va­na tal­vi­kau­te­na. Asian käsit­te­ly.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin kun­ta lak­kaut­taa kir­jas­toau­to­toi­min­nan

Iin kun­ta irti­sa­noo kir­jas­toau­to­so­pi­muk­set ja lak­kaut­taa kir­jas­toau­to­toi­min­nan ensi vuo­den huh­ti­kuun alus­ta alkaen. Kir­jas­toau­to­pal­ve­lu kor­va­taan hakeu­tu­val­la toi­min­nal­la. Ii-insi­­tuut­­ti -lau­ta­kun­ta päät­ti asias­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kor­jaus

Tiis­tain 1.10. leh­des­sä ollees­sa uuti­ses­sa Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­ta ker­rot­tiin vir­heel­li­ses­ti, että Har­ri Sanak­sea­ho esit­ti kii­reel­li­se­nä käsi­tel­tä­väk­si asiak­si Kui­va­nie­men läm­pö­lai­tok­sen remon­tin…

Lue lisää

Iin influens­sa­ro­ko­tuk­sia useis­sa pai­kois­sa

Kausi-influens­­sa­­ro­­ko­­tuk­­set käyn­nis­ty­vät Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä mar­ras­kuus­sa. Osa jouk­ko­ro­ko­tus­päi­vis­tä on ajoi­tet­tu aiem­mis­ta vuo­sis­ta poi­ke­ten lau­an­tai­päi­viin. Niis­sä sisään­käyn­ti ter­veys­a­se­mal­le on por­ras­tet­tu asiak­kaan…Van­hus­ten­vii­kon tapah­tu­mat perut­tiin Iis­sä

Van­hus­ten­vii­kon tapah­tu­mat on perut­tu Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä 4.–11.10. Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä on perin­tei­ses­ti jär­jes­tet­ty van­hus­ten­vii­kol­la moni­puo­li­sia tapah­tu­mia. Täl­lä­kin ker­taa suun­ni­tel­mis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLoma-asun­to­kaup­pa on kak­sin­ker­tais­tu­nut Ran­ta­poh­jan alu­eel­la — Asun­to­kaup­pa­kin käy hyvin

Asun­to­kaup­pa alkaa hil­jal­leen toi­pua kevään romah­duk­ses­ta, ja lop­pu­ke­säs­tä koet­tiin Hypon asun­to­mark­ki­na­kat­sauk­sen mukaan jopa jon­kin­lai­nen kuplan pur­kau­tu­mi­nen, kun jäis­sä ollei­ta kaup­po­ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus