Kuivaniemi

Muis­ti­sai­rai­den lähei­sil­le tar­jol­la ravit­se­musoh­jaus­ta –Iis­sä aloit­taa mies­ten ruuanlaittoryhmä

Ravin­nol­la on suu­ri mer­ki­tys muis­ti­sai­rai­den hyvin­voin­tiin ja toi­min­ta­ky­vyn säi­ly­mi­seen. Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tyk­sen Muis­ti ja Ruo­ka ‑han­ke (MuRu) tar­jo­aa muis­ti­per­heil­le opastusta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ukrai­nan krii­si tii­vis­ti yhteis­työ­tä varautumisessa

Koro­na­pan­de­mian aika­na lisään­ty­nyt alu­eel­li­nen yhteis­työ eri viran­omais­ten kes­ken on tii­vis­ty­nyt Ukrai­nan krii­sin aika­na. Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton yli­joh­ta­ja Tert­tu Savo­lai­nen ker­too, että.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Aloit­teet urhei­lu­ken­tän aidas­ta ja hiihtoladusta

Kak­si Kui­va­nie­men lii­kun­ta­paik­ko­ja kos­ke­vaa val­tuus­toa­loi­tet­ta jätet­tiin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa. Kes­kus­ta­lais­val­tuu­tet­tu­jen jät­tä­mis­sä aloit­teis­sa esi­te­tään Kui­va­nie­men ase­man urhei­lu­ken­tän aitaa­mis­ta sekä hiih­to­la­tu­ti­lan­teen kohen­ta­mis­ta. Sirpa…

Omais­hoi­ta­jien tapaa­mi­ses­ta tie­toa ja vaihtelua

Seit­se­män omais­hoi­ta­jaa Kui­va­nie­men, Olha­van ja Oijär­ven alu­eel­ta kokoon­tui tou­ko­kui­sen per­jan­tain ilta­päi­vä­kah­vil­le Kui­va­nie­men Kun­to­tu­val­le. Omais­hoi­ta­jien lisäk­si pöy­dän ympä­ril­le kerään­tyi omais­hoi­ta­jien ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus