Kui­va­nie­mi

Opet­ta­jan uusi ura

Kui­va­nie­mel­lä, köö­kin syys­hä­mä­räään ilmes­ty­nyt Leo Yli­ta­lo on Göte­bor­gis­sa asu­va ruot­sin­suo­ma­lai­nen, joka on siir­ty­nyt opet­ta­jan­pöy­dän takaa kir­jal­li­suu­den kieh­to­vaan maa­il­maan. Piak­koin, elo­kuus­sa kol­man­nen romaa­nin­sa jul­kai­se­van kir­jai­li­jan tuo­tan­toa lei­maa kan­san­omai­nen huu­mo­ri, tra­gi­ko­miik­ka sekä rehe­vä ker­ron­ta.

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 21

Hau­ki­pu­das

Ma: kel­tai­nen broi­le­ri­kas­ti­ke, rii­si, salaat­ti­se­koi­tus, kesä­kur­pit­sa, quorn-kas­vis-cur­ry­kas­ti­ke. Ti: jau­he­li­ha-kaa­li­laa­tik­ko, puo­luk­ka­sur­vos, pork­ka­na­raas­te, kas­vis-kaa­li­laa­tik­ko. Ke: man­te­li­ka­la, peru­na­so­se , puna­juu­ri-ome­na-pur­jo­sa­laat­ti, kas­vis­pih­vi. To: pinaat­ti­keit­to, rii­si­pii­rak­ka, kanan­mu­na, hedel­mä. Pe: maka­ro­ni­laa­tik­ko, juu­res­raas­te, läm­min lisä­ke, soi­ja-maka­ro­ni­laa­tik­ko.

Hau­ki­pu­taan lukio, Län­si­tuu­li, Yli-Ii

Ma: jau­he­li­ha­pih­vi, kas­vis­pih­vi, peru­na­so­se, pork­ka­na­raas­te. Ti: liha­stro­ga­noff, kik­her­ne-kas­viscur­ry, peruna/täysjyväriisi/ohra, viher­sa­laat­ti. Ke: broi­le­ri-juu­res­keit­to, yrt­ti­nen papu-kas­vis­keit­to, tuo­re­kurk­ku­vii­pa­le, tomaat­ti­vii­pa­le, hedel­mä­rah­ka. To: lohi­kiusaus, quorn-juu­res­kiusaus, kaa­li­sa­laat­ti. Pe: mak­ka­ra-/nak­ki­kas­ti­ke, här­kä­pa­pu­kas­ti­ke, peruna/täysjyväriisi, viher­sa­laat­ti.

Lue lisää

Sanan ja säve­len ilta

Elä­män kir­jo, kuo­le­ma, elä­män tar­koi­tus on tanak­kaa asi­aa, mut­ta musii­kin kera ja runo­muo­dos­sa ja säve­lin saa­tel­tu­na tun­nel­mat vaih­te­le­vat rons­kis­ta huu­mo­ris­ta maa­il­mo­ja sylei­le­viin tun­toi­hin ja synk­kiin tut­kis­ke­lui­hin.

Lue lisää

Spurt­ti syö­pä­sai­rail­le lap­sil­le

Kui­va­joen kou­lu osal­lis­tui per­jan­tai­na syö­pä­sai­rai­den las­ten tuki­ta­pah­tu­maan eli Ryn­ke­by-juok­suun. Koko kou­lu esi­kou­lu­lai­sis­ta yhdek­säs­luok­ka­lai­siin, juok­si tai käve­li noin kilo­met­rin mit­tais­ta lenk­kiä. Mitään pak­koa ei ollut, ja kier­ros­ten­kin mää­rän sai vali­ta sen mukaan kuin voi­mia riit­ti. Tär­kein­tä oli vain osal­lis­tu­mi­nen.Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­maa esi­te­tään säi­ly­tet­tä­väk­si – Iin talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­ma maa­nan­tai­na val­tuus­tos­sa

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää eri hal­lin­to­kun­tien esit­tä­miä tulo- ja sääs­tö­kei­no­ja ensi maa­nan­tai­na kokoon­tu­val­le kun­nan­val­tuus­tol­le. Kun­nan­hal­li­tus pois­ti sääs­tö­lis­tal­ta Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man, labo­ra­to­rion, ham­mas­huol­lon ja fysio­te­ra­pia­pal­ve­lui­den siir­ron Iin kes­kus­taan. Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä oli esit­tä­nyt nii­den siir­toa sääs­tö­esi­tyk­sis­sään.


Myl­ly­kan­kaan sata­ma­han­ke ete­nee

Kui­va­nie­men Myl­ly­kan­kaan kyläyh­dis­tys saat­toi kir­ja­ta vuo­si­ko­kouk­sen­sa pöy­tä­kir­jaan, että vuo­sia vireil­lä ollut sata­ma­han­ke ete­nee. Hank­kees­sa kyläyh­dis­tyk­sen yhteis­työ­kump­pa­ni­na on Iin kun­ta.