Ii

Avoin var­hais­kas­va­tus­toi­min­ta alkaa Iis­sä

Iis­sä aloi­te­taan syys­kuus­sa avoin var­hais­kas­va­tus­toi­min­ta. Koti­hoi­dos­sa ole­vil­le 2–5-vuotiaille lap­sil­le tar­koi­tet­tuun var­hais­kas­va­tus­toi­min­taan perus­te­taan nel­jä lap­si­ryh­mää, jois­ta kukin toi­mii kah­te­na päi­vän vii­kos­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Gor­don Ram­say lais­ti Illin­juok­sut

– Onko se Ram­say jo ili­mot­tau­tu­nu, kysel­tiin kir­kon­pen­kil­lä Illin per­­jan­­tai-illas­­sa. Von Back­man oli vähän pihal­la ja kyse­li, mikä ukko se.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hän jät­ti jäl­jen: Sep­pä Hög­ma­nin jalan­jäl­jil­lä

Iiläis­tä Yrjö Tii­roa käsit­te­le­väs­sä jutus­sa­ni ker­rot­tiin Ran­ta­poh­jas­sa hil­jat­tain, kuin­ka Yrjö Tii­ro yhdes­sä Iin kirk­ko­her­ra­na vuo­si­na 1961–1963 toi­mi­neen Esko Jaa­ti­sen kans­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Tie­työ­alu­eel­la kaa­han­neel­ta kort­ti pois

Nelos­tien tie­työ­alu­eel­la Iis­sä lähel­lä Hau­ki­pu­taan rajaa kaa­hail­lut autoi­li­ja menet­ti kort­tin­sa sun­­nun­­tai-ilta­­päi­­väl­­lä. Poh­­jois-Suo­­mes­­ta kotoi­sin ole­va nuo­reh­ko mies ajoi hen­ki­lö­au­tol­la tie­työ­maan koh­dal­la…


Etä­Luot­si opas­taa omais­hoi­ta­jia digi­tai­dois­sa

Elo­kuus­sa Iis­sä, Yli-Iis­­sä ja Yli­kii­min­gis­sä käyn­nis­tyy Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tyk­sen Etä­­Luot­­si-han­­ke, jon­ka tavoit­tee­na on tar­jo­ta tukea muis­ti­sai­rais­ta lähei­sis­tään huol­ta pitä­vil­le omais­hoi­ta­jil­le.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus