Ii

Ii valit­see katu-ura­koit­si­jat

Iin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta valit­see tänään tiis­tai­na kokouk­ses­saan ura­koit­si­jat kun­nan katu­jen ja piho­jen tal­vi­kun­nos­tuk­seen kah­te­na seu­raa­va­na tal­vi­kau­te­na. Tek­ni­nen joh­ta­ja esit­tää kokouk­sel­le, että…

Lue lisää

Iin infek­tio­po­likli­nik­ka muut­ti

Iin infek­tio­po­likli­nik­ka on muut­ta­nut Suvan­to­lan alu­eel­la D5-ovel­­le. Polikli­ni­kan osoi­te on Ase­ma­tie 167. Polikli­ni­kal­le kään­ny­tään Urhei­li­jain talon koh­dan liit­ty­mäs­tä Suvan­to­laan. Alu­eel­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Aar­re Pauk­ke­ris­ta Illin vito­sen nuo­rin voit­ta­ja

Syk­sy näyt­ti voi­man­sa kesän Illin­juok­su­jen toi­sek­si vii­mei­ses­sä kisas­sa. Koil­lis­tor­mi oli edel­lis­päi­vä­nä tyh­jen­tä­nyt Perä­me­ren. Nah­ki­set pyö­ri­vät joki­suul­la neu­vot­to­ma­na, mihin nous­ta mata­la­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pin­ta-alo­jen ja tila­vuuk­sien mit­tai­lua kil­pai­lu­mie­lel­lä

Met­sä­no­mis­ta­jil­le suun­nat­tu kol­men met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen väli­nen met­sä­tai­to­kil­pai­lu omaa Iis­sä, Yli-Iis­­sä ja Kui­va­nie­mel­lä pit­kät perin­teet. Tänä­kin vuon­na kil­pai­lu pys­tyt­tiin jär­jes­tä­mään, sen ajan­koh­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jal­koi­hin kan­nat­taa kat­soa

Tois­ta­kym­men­tä vuot­ta sai­raan­hoi­ta­jan amma­tis­sa ja lap­set­kin vart­tu­neet – Iin Olha­vas­sa asu­val­le San­na Vala­jal­le tuli muu­ta­ma vuo­si sit­ten tun­ne “nyt tai.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oijär­ven Nuo­ri­so­seu­ra on Oulun Seu­dun Lea­de­rin vuo­den pai­kal­li­nen kehit­tä­jä

Oulun Seu­dun Lea­de­rin hal­li­tuk­sen valit­se­ma vuo­den pai­kal­li­nen kehit­tä­jä on Oijär­ven Nuo­ri­so­seu­ra Iis­tä. Vali­tes­saan vuo­den pai­kal­lis­ta kehit­tä­jää hal­li­tus on huo­mioi­nut moni­puo­li­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus