Ii

Jak­ku­ky­län juh­laa Illin­juok­suis­sa

Suo­mi on kiin­ni hei­nä­kuus­sa, sano­taan, kun tar­koi­te­taan, että ns. lomien takia yhteis­kun­ta ei toi­mi. Tuo ei pijä väh­hää­kään paik­kaan­sa Iis­sä, vaik­ka kui­va­lai­set mari­se­vat­kin. Illin­juok­su­jen direk­to­raa­tis­ta ilmoi­tet­tiin per­jan­tai­aa­mu­na kun­nan yhdys­kun­ta­pal­ve­luil­le, että Illin majan sisä­mak­ke­ja var­ten tar­vit­tai­siin ves­sa­pa­pe­ria. Ilpo Tume­lius hoi­ti pyyn­nön Iin kun­nan ate­ria- ja tila­pal­ve­lu lii­ke­lai­tok­sen ves­sa­pa­pe­reis­ta vas­taa­val­le vir­kai­li­jal­le. Ja kap­pas vain. Ennen puol­ta­päi­vää kii­ku­tet­tiin Illiin pait­si ves­sa­pa­pe­rei­ta myös käsi­pyyh­kei­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Val­tuus­toa­loi­te tie­va­lais­tuk­ses­ta

Lah­den­pe­rän­tien ete­läi­sen liit­ty­män ja Kan­to­lan­tien poh­joi­sen liit­ty­män valai­se­mi­ses­ta on teh­ty val­tuus­toa­loi­te. Ahti Häy­ry­sen (kesk.) ja vii­den­tois­ta muun kun­nan­val­tuu­te­tun alle­kir­joit­ta­mas­sa aloit­tees­sa tode­taan, että kysei­set ris­teyk­set ovat huo­nol­la kelil­lä ja pimeäl­lä erit­täin vai­keas­ti havait­ta­vis­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nelos­tie ruuh­kau­tui Olha­vas­sa

Nelos­tie ruuh­kau­tui Iin Olha­vas­sa tänään puo­len­päi­vän jäl­keen. Ran­ta­poh­jan luki­ja ker­too, että poh­joi­seen mene­väl­lä kais­tal­la oli Olha­va­joen poh­jois­puo­lel­la noin vii­den kilo­met­rin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Lii­kun­ta­kes­kus Move uusiin tiloi­hin

Lii­kun­ta­kes­kus Move muut­taa enti­siin Fasa­din toi­mis­to­ti­loi­hin Iin Kar­pa­lo­tiel­le.– Uudet tilat ovat olleet suun­ni­tel­mis­sa jo pidem­pään. Tree­naa­jia on niin pal­jon, että nykyi­set tilat Lai­ta­ku­jal­la ovat käy­neet pie­nik­si, sanoo Moven yrit­tä­jä Pasi Outi­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Alek­si Laa­jo­ki avaa kun­to­sa­lin Iihin

Urhei­lu­hie­ro­ja ja per­so­nal trai­ner Alek­si Laa­jo­ki avaa uuden kun­to­sa­lin koti­paik­ka­kun­nal­leen enti­siin Valin­ta­ta­lon tiloi­hin. – Tämä on ollut haa­vee­ni ja unel­ma­ni sii­tä saak­ka, kun pik­ku­poi­ka­na menin ensim­mäis­tä ker­taa salil­le, Laa­jo­ki ker­too.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuo­ret: Kausi hui­pen­tui EM-prons­siin

Oulu­lai­sen Nort­hern Light­sin junio­rien cheer­tans­si­jouk­kue, joka aiem­min kevääl­lä osal­lis­tui lajin MM-kisoi­hin Yhdys­val­lois­sa, päät­ti kau­ten­sa kesä­kuun lopus­sa Pie­ta­ris­sa jär­jes­tet­tyi­hin Euroo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­lui­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus