Ii

Oijär­ven, Vatun­gin ja Praa­van hank­keet toteu­te­taan osal­lis­ta­val­la budjetoinnilla

Ii-Ins­­ti­­tuut­­ti-lau­­ta­­kun­­ta myön­si avus­tus­ta kol­mel­le osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin hank­keel­le. Mää­rä­ai­kaan esi­te­tyis­tä hank­keis­ta vain kol­me täyt­ti hank­keen kri­tee­rit. Hank­kei­den toteut­ta­mis­kus­tan­nuk­set alit­ti­vat osal­lis­ta­vaan budjetointiin…

Lue lisääMat­ti esiin­tyi eduk­seen Äimärautiolla

Pap­pap­pe­ro, tutum­pi lem­pi­ni­mel­lään Mat­ti, Hau­ki­pu­das Hor­se Club ‑hevos­kim­pan omis­ta­ma ori­var­sa, esiin­tyi vii­me lau­an­tai­na ensim­mäi­sen ker­ran elä­mäs­sään oikeis­sa ravi­kil­pai­luis­sa Oulun Äimä­rau­tiol­la. Kil­paa ei Matil­la vie­lä ajet­tu, sil­lä iäl­tään se on vas­ta kak­si­vuo­tias nuo­ru­kai­nen, mut­ta ylei­sön eteen esi­tel­tä­väk­si Mat­ti jo pää­si. Matin omis­ta­vas­sa hevos­kim­pas­sa on run­saas­ti osak­kai­ta Ran­ta­poh­jan alueelta.Haa­ra­pääs­ky­set yllät­ti­vät Pata­ka­rin taistelijat

Lau­an­tai­aa­mu­na seit­se­män kiep­peil­lä Hias­tin­haa­ran luon­to­po­lun park­ki­pai­kal­la on kol­me autoa. Niis­tä voi pää­tel­lä, että Pata­ka­rin tais­te­li­jat ovat aset­tu­neet ase­miin­sa. Bird­Li­fe Suomen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus