Ii

Iihin suun­nit­teil­la padelhalli

Iin urhei­lu­toi­min­to­jen alu­eel­le Iisi-aree­­nan yhtey­teen on suun­nit­teil­la padel-urhei­­lu­­hal­­li. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti vuo­kra­ta hal­lia suun­nit­te­le­val­le Han­he­la Con­sul­ting Oy:lle alu­eel­ta noin 980-neliöi­­sen määralan.…

Lue lisää

Iin val­tuus­to naisistui

Nais­ten mää­rä lisään­tyy nykyi­ses­tä Iin uudes­sa kun­nan­val­tuus­tos­sa. Tule­vas­ta 31 val­tuu­te­tus­ta 14 on nais­ta. Edel­li­seen val­tuus­toon valit­tiin vuon­na 2017 yhteen­sä 35…
Pois­nuk­ku­neet ja maanpoveen

Pois­nuk­ku­neet Lei­la Sinik­ka Hon­ka­nen Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 25.5. Hän oli 87-vuo­tias. Pek­ka Johan­nes Kan­niai­nen Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 4.6. Hän oli 86-vuo­tias. Raili.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lumen alta pal­jas­tui mas­kien paljous

Illin­saa­reen mene­vän tien var­rel­la sijait­se­va Iin kun­nan lumen­kaa­to­paik­ka on kiin­nit­tä­nyt kun­ta­lais­ten ja ohi­kul­ki­joi­den huo­mion, sil­lä alu­eel­le kasat­tu­jen lumi­mas­so­jen alta on pal­jas­tu­nut val­ta­va mää­rä ros­kia, joi­den jou­kos­sa eri­tyi­ses­ti ovat koros­tu­neet tal­ven mit­taan maa­han pää­ty­neet kasvosuojukset.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus