Ii

Hir­si­päi­vä­ko­ti Iihin

Pil­ke päi­vä­ko­tien uusi hir­si­päi­vä­ko­ti avat­tiin Iihin Kaup­pa­tiel­le. Tah­dik­si kut­sut­tuun musiik­ki­pai­not­tei­seen päi­vä­ko­tiin mah­tuu nel­jä ryh­mää ja 72 0–5‑vuotiasta las­ta.  Kun­nan entisen…

Lue lisää

Kesä on Hui­lin­gin aikaa

Hui­lin­gin laval­la riit­ti kii­ret­tä vii­me vii­kon­lop­pu­na. Per­jan­tain ylei­söä viih­dyt­ti­vät Kesä­po­jat stan­­dup-kier­­tu­eel­­laan, lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na laval­la näh­tiin Kui­va­nie­men Roo­lin­vaih­ta­jien Uunon kuumat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Illin­juok­sut 2022: Han­nu Nie­me­lä ja Put­taan futis­po­jat vauh­dis­sa Illissä

Kan­sa kokoon­tui hei­nä­kuun vii­mei­siin Illin­juok­sui­hin Pyhän Ola­vin syn­ty­mä­päi­vän mer­keis­sä. Lie­kö pai­kal­la ollut min­kä ver­ran Ola­ve­ja, mut­ta kel­lo­mies juh­lis­ti auliis­ti tois­ta etu­ni­me­ään ais­tik­kaal­la lippalakillaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kar­hun­saa­ren lava elää pai­kal­lis­ten muistoissa

Kar­hun­saa­ren lava oli ennen van­haan Poh­­jois-Iin veto­nau­la. Tans­sit päät­tyi­vät 1975, kun aluet­ta ei enää vuo­krat­tu lavan omis­ta­neel­le Iin Jär­jes­töyh­dis­tyk­sel­le. Tanssien.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus