Ii

Iihin 1,8 mil­joo­naa ali­jää­mäi­nen budjetti

Iin kun­nan ensi vuo­den talous­ar­vio on 1,8 mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen. Tämän takia kun­nas­sa jat­kuu talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen. Kun­nan­val­tuus­to päät­ti kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na käyn­nis­tää ensi vuo­den alku­puo­lel­la hal­lin­to- ja raken­ne­uu­dis­tuk­sen, jon­ka tavoit­tee­na on tasa­pai­not­taa talout­ta ja sopeut­taa pal­ve­lu­ra­ken­net­ta vas­taa­maan nykyis­tä ja tule­vaa tar­vet­ta. Täl­lä tavoi­tel­laan noin 1,0 mil­joo­nan euron sääs­töä. Kun­nas­sa jat­ke­taan pal­ve­lu­verk­ko­tar­kas­te­lua kai­kil­la toimialoilla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin museon uit­to­näyt­te­ly uusiutui

Iin koti­seu­tu­museon uit­to­näyt­te­ly on kesän aika­na uusiu­tu­nut. Uit­toai­het­ta on museoa­lu­eel­la van­has­sa aitas­sa, vene­ka­tok­sis­sa sekä Hui­lin­gin ylä­ker­ras­sa. Kai­kis­sa niis­sä on jotain.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääIin kun­ta Lohi Iijo­keen ‑hank­kee­seen

Iin kun­ta läh­tee mukaan Poh­­jois-Poh­­jan­­maan lii­tos­sa val­mis­tel­tuun Lohi Iijo­keen ‑hank­kee­seen. Hank­kees­sa toteu­te­taan muun muas­sa mit­ta­va smolt­tien seu­ran­ta­tut­ki­mus Haa­pa­kos­ken ja Pahkakosken…Pak­ka­nen kuu­ra­si testijuoksijoita

Iin Yri­tyk­sen tes­ti­juok­susar­ja jat­kui mar­ras­kuun osa­ki­sas­sa 15–17 asteen kipa­kas­sa pak­ka­ses­sa. Maa­lis­sa näh­tiin mel­koi­sia kuurapartoja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus