Ii

Meri­luon­non kar­toi­tus antaa tie­toa ja tukee suo­je­lua

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan ELY-kes­­kuk­­sen eri­kois­suun­nit­te­li­ja Suvi Saar­nio ja suun­nit­te­li­ja Tee­mu Uute­la otta­vat esiin sup-lau­­dan, vesi­kii­ka­rin ja kuvaus­kop­te­rin Praa­van sata­mas­sa Iis­sä aurin­koi­se­na kesä­aa­mu­na.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Työt­tö­mien mää­rä nousi Iis­sä ja Oulus­sa

Vuo­den takai­seen ver­rat­tu­na työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den mää­rä kas­voi voi­mak­kaas­ti kai­kis­sa Poh­­jois-­Poh­­jan­­maan kun­nis­sa. Iis­sä työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den osuus työ­voi­mas­ta oli 16,3 pro­sent­tia. Vuo­den…


Nuor­ten yrit­tä­jyys­kil­pai­lun voit­to Iihin

Kesä­kuus­sa käy­dyn Kar­­hun­­luo­­la-yrit­­tä­­jyys­­kil­­pai­­lun 13–17-vuotiaiden sar­jan voit­to nap­sah­ti Iihin Kesä­kah­vi­la Majak­kaa pitä­vil­le Oona Mäke­läl­le ja Lii­nu Leh­to­lal­le. Tänä vuon­na Kar­­hun­­luo­­la-yrit­­tä­­jyys­­kil­­pai­­lu jär­jes­tet­tiin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin Meri­pe­las­ta­jil­le uusi apu­ve­ne — kas­ta­jais­juh­laa vie­tet­tiin aurin­koi­ses­sa sääs­sä

Vii­me kes­ki­viik­ko­na Iin Ran­ta­kes­ti­läs­sä vie­tet­tiin Iin Meri­pe­las­ta­jien uuden apu­ve­neen kas­ta­jais­juh­laa. Aurin­koi­ses­sa sääs­sä veneen ympä­ril­lä pidet­tiin juh­la­pu­hei­ta ja nau­tit­tiin lohi­kei­tot sekä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus