IiJohan­nes Tuo­me­lal­le Suo­men Lei­jo­nan ansioristi

Iin kun­nan­val­tuus­ton kokous 12.2. aloi­tet­tiin juh­lal­li­ses­ti kak­ku­kah­vien ja pal­kit­se­mi­sen mer­keis­sä. Kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen kiin­nit­ti tasa­val­lan pre­si­den­tin, Suo­men Val­koi­sen Ruusun ja…


Maa­ta­lous elää odot­ta­vis­sa tun­nel­mis­sa – Koti­mai­nen ruu­an­tuo­tan­to on tär­keä huoltovarmuustekijä

MTK:n Iin­seu­dun yli-iiläi­nen puheen­joh­ta­ja Mar­kus Mik­ko­la ker­too, että niin Ran­ta­poh­jan alu­een maa­ti­loil­la, kuin muu­al­la­kin Suo­mes­sa ele­tään täl­lä het­kel­lä var­sin odot­ta­vis­sa tun­nel­mis­sa. Maa­ta­lous­tuot­ta­jat odot­ta­vat sitä, mihin suun­taan maa­ta­lous­po­li­tiik­ka tulee jat­kos­sa ohjaa­maan ruu­an tuotantoa.