Ii

Lei­dien onnis­tu­nut kirpparitapahtuma

Lions Club Iin ladyt eli jäsen­ten puo­li­sot pys­tyt­ti­vät Iin Urhei­li­jain talol­le kirp­pis­ta­pah­tu­man, joka hou­kut­te­li hei­dän omien toi­min­to­jen­sa lisäk­si pai­kal­le kak­si­kym­men­tä klu­bin ulko­puo­lis­ta myy­jää. Lions ladyt pyö­rit­ti­vät itse puf­fet­tia sekä las­ten ongin­ta­paik­kaa. Ylei­sö­kin pai­kal­le löy­si jär­jes­tä­jien mukaan jopa yllät­tä­vän hyvin, ja eten­kin ongin­ta­paik­ka kerä­si inno­kas­ta lap­siy­lei­söä jonok­si asti.

Lue lisää

Iijo­ki­suun uiton ja Hami­nan perin­ne­mai­se­mia yläilmoista

Iijo­ki­suun mai­se­mis­ta ja alu­een uit­to­pe­rin­tee­seen liit­ty­väs­tä toi­min­nas­ta on val­mis­tu­nut video­sar­ja. Kuvaus­pro­jek­tin ovat toteut­ta­neet Han­nu Lie­vet­mur­su ja Lee­na Hap­po­nen Haukiputaalta.

Dro­nel­la vuo­si­na 2020–2021 kuvat­tui­hin videoi­hin on myös upo­tet­tu van­ho­ja valo­ku­via Iijo­ki­suun uitos­ta ja Hami­nas­ta. Kuvaus­tii­min mukaan tar­koi­tus on esi­tel­lä perin­ne­mai­se­mia uudes­ta näkö­kul­mas­ta ja yhtei­sis­sä kat­se­lu­het­kis­sä, muis­tel­la ja vaih­taa aja­tuk­sia tee­maan liit­ty­vis­tä tapahtumista. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jak­ku­ky­län sil­ta­pää­tös ei ollut lainvastainen

Poh­­jois-Suo­­men hal­­lin­­to-oikeu­­den mukaan Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan lisä­mää­rä­ra­ha­pää­tös 9.11.2020 ei syn­ty­nyt vir­heel­li­ses­sä jär­jes­tyk­ses­sä, eikä ole muu­ten­kaan lain­vas­tai­nen.  Kun­nan­val­tuus­to käsit­te­li salai­ses­ti lisä­mää­rä­ra­han myöntämisen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin seu­dun Rhy:n hir­vi­hiih­te­lyn mes­ta­ruu­det ratkottiin

Iin seu­dun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen hir­ven­hiih­te­lyn mes­ta­ruuk­sis­ta kil­pail­tiin Poh­­jois-Iin Kivi­maal­la pää­siäi­sen jäl­kei­se­nä tiis­tai-ilta­na. Aurin­koi­nen ja poik­keuk­sel­li­sen läm­min päi­vä oli peh­men­tä­nyt hiih­to­la­dun, joten…
Kylä­hul­lu Ani­ta lait­taa kylät kun­toon – Äly­käs kylä paras­taa ideoita

Vii­me hei­nä­kuus­sa val­ta­kun­nal­li­sek­si viral­li­sek­si Kylä­hul­luk­si nimet­ty iiläi­nen Ani­ta Sie­vä­nen vetää nyt kyläkli­ni­koi­ta ympä­ri Poh­­jois-Poh­­jan­­maa­­ta. Kli­ni­koil­la Sie­vä­nen kuun­te­lee, haas­taa, roh­kai­see ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus