Ii


Musi­soin­ti ja yhteis­lau­lut pysäyt­ti­vät ohi­kul­ki­joi­ta

Iin Lau­lu­pe­li­man­nit vah­vis­tet­tu­na mit­ta­val­la jou­kol­la Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kan­san­musiik­kiyh­dis­tyk­sen soit­ta­jia musi­soi­vat Hui­lin­gin laval­la vii­me lau­an­tai­na sekä omak­si että pai­kal­le saa­pu­nei­den kuu­li­joi­den ilok­si.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Ook­ko nää kuul­lu?

HuruS­hop uudis­tuu Ala­ky­läs­sä. Ook­ko nää jo kuul­lu, että iha­na HuruS­hop­pi Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä uudis­tuu? Van­has­sa kylä­kau­pan raken­nuk­ses­sa toi­mi­va kol­men käsi­työy­rit­tä­jän myy­mä­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus