Ii

Tert­tu Häy­ry­sen muistolle

Tert­tu Häy­ry­nen (1929–2021) syn­tyi nuo­rim­mai­se­na 8‑lapsiseen per­hee­seen. Kun lap­set oli­vat pie­niä, koh­ta­si per­het­tä tra­ge­dia, joka ajoi hei­dät pois koti­ta­los­taan Iin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lau­ta­kun­nal­le esi­te­tään, ettei kun­ta jär­jes­tä ensi kesä­nä pitä­jä­mark­ki­noi­ta ja tukkilaiskisoja

Iin kun­nan hyvin­voin­ti­joh­ta­ja esit­tää Ii-ins­­ti­­tuut­­ti-lau­­ta­­kun­­nal­­le ja edel­leen kun­nan­hal­li­tuk­sel­le, että kun­ta ei jär­jes­tä Kui­va­nie­men Pitä­jä­mark­ki­noi­ta ja Kunin­­gas­­jät­­kä-tapah­­tu­­maa kesäl­lä 2021. Hän esittää,…


Kes­kus­ta ja kokoo­mus koh­ti vaaleja

Kes­kus­tan vaa­li­tee­mois­ta puo­lu­een kun­nal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Rei­jo Kehus ker­too, että puo­lue tavoit­te­lee sekä yri­tyk­sil­le että kun­ta­lai­sil­le veto­voi­mais­ta kuntaa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kalas­tus­ta val­vo­taan myös tal­vel­la – Tal­vi­ka­las­ta­jat nou­dat­ta­vat sään­tö­jä hyvin

Ete­lä- ja Poh­jois-Iin jako­kun­nat ovat kehit­tä­neet kalas­tus­val­von­taa alueil­laan. Maa­lis­kuun alus­sa meria­lu­eel­la suo­ri­te­tus­sa val­von­nas­sa jako­kun­nat tote­si­vat tyy­ty­väi­si­nä, että tal­vel­la verk­ko­ka­las­tus­ta har­joit­ta­vat kalas­ta­jat ovat tie­toi­sia sää­dök­sis­tä ja myös nou­dat­ta­vat niitä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus