Ii

Hyvin­voi­va Poh­joi­nen ‑lah­joi­tus Oijär­ven VPK:lle

Oijär­ven Vapaa­pa­lo­kun­nan mah­dol­li­suus aut­taa tule­va­na tal­ve­na pulaan jou­tu­via moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­ta ja umpi­kai­ras­sa vael­ta­via hiih­tä­jiä para­nee VPK:lle myön­ne­tyn Hyvin­voi­va Poh­joi­nen ‑lah­joi­tuk­sen myö­tä. Lah­joi­tuk­sen taka­na on vakuu­tus­yh­tiö Lähi­Ta­pio­la Poh­joi­nen, ja sen tur­vin VPK pys­tyy hank­ki­maan käyt­töön­sä moot­to­ri­kel­kan. Lah­joi­tuk­sen suu­ruus on vii­si­tu­hat­ta euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­a­set­te­lu käynnissä

Ehdo­kas­a­set­te­lu evan­ke­lis-lute­ri­lai­sen kir­kon seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin on käyn­nis­sä. Ehdok­kaak­si voi aset­tua 15. syys­kuu­ta men­nes­sä. Ehdok­kaak­si sovel­tuu kon­fir­moi­tu kir­kon jäsen, joka täyt­tää 18 vuot­ta vii­meis­tään vaa­li­päi­vä­nä eli 20.11.2022. Myös valit­si­jayh­dis­tyk­siä voi perus­taa vie­lä per­jan­tai­hin saakka.

Lue lisää

Illin­juok­sut 2022: Suun­nis­ta­ja Vil­le Park­ki­nen illan san­ka­ri Illissä

Naa­pu­rin­sa Jär­ven­pään Matin kyy­dis­sä Illiin ookan­nu Jak­ki­lan kul­ta­kurk­ku Mat­ti von Back­man kiteyt­ti Illin­juok­su­jen ja eri­to­ten kir­kon­pen­kin ole­muk­sen oival­li­sen osu­vas­ti: -“Tulin tän­ne lat­taa­maan akut. Tää­lä tul­lee niin iha­na olo. Mut­ta vil­la­housut hää­tyy vet­tää jala­kaan näin syk­sy­ky­ly­mäl­lä”. Nais­kat­so­mon Tuu­la, Anne ja Min­na oli­vat ihan tip­pa lins­sis­sä Matin filo­so­foin­nis­ta. Matin likel­lä Lies-Arp­pa, Vode ja Leke tun­tui­vat nie­les­ke­le­vän lii­ku­tuk­ses­ta. Rite Käy­rä piti pok­kan­sa. Vala­men­ta­jan pitää seu­ra­ta ana­lyyt­ti­sel­lä hau­kan­si­li­mäl­lä suo­jat­tien ver­ryt­te­lyä ja juok­sua. Kun Tii­ron ja Kor­va­lan Mat­ti istah­ti­vat Jaki­lan Mat­tien vie­reen, oli lähes täys­kä­si Mat­te­ja vaan ei kuk­ka­ro­sa saa­ti tas­kusa. — Haa­tais­ta uupuu täys­kä­si, tote­si von Backman.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iihin valit­tiin kak­si johtajaa

Iin kun­nan­hal­li­tus valit­si maa­nan­tai­na Iihin kak­si uut­ta joh­ta­jaa. Elin­voi­ma­joh­ta­jan vaki­nai­seen vir­kaan valit­tiin Hele­na Illi­kai­nen. Yhdys­kun­ta­joh­ta­jan vaki­nai­seen vir­kaan valit­tiin Eelis Rankka.…Ani­ta Sie­vä­sel­le ansiomerkki

Poh­­jois-Iin kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Ani­ta Sie­vä­sel­le on myön­net­ty kylä­toi­min­nan kul­tai­nen ansio­merk­ki. Kul­tai­sen ansio­mer­kin saa­jal­ta edel­ly­te­tään eri­tyi­sen pai­na­via ansioi­ta pai­kal­lis­ke­hit­tä­mi­ses­sä.  Sie­vä­nen on…
Hil­jai­nen ilta Illis­sä, Han­nu Nie­me­lä suve­ree­ni voittaja

Syys­kuul­le kal­lis­tu­neis­sa Illin­juok­suis­sa koet­tiin suu­ren maa­li­man kiso­jen tilan­ne. Väkeä oli kat­so­mois­sa enem­män kuin kisaa­mas­sa. Mikä lie ollut syy­nä juok­si­joi­den pois­sao­loon, sitä poh­dit­tiin kir­kon­pen­kil­lä. Potun­ot­to, sor­sa­jah­ti, puo­lu­kan­poi­min­ta vai mikä?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus