Ii

Uima­kou­luun mars

Iin nuo­ri­so­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­miin las­ten uima­kou­lui­hin avau­tuu ilmoit­tau­tu­mi­nen ensi maa­nan­tai­na 13.5. kel­lo 9. Uima­kou­lu­mak­su on 40 euroa ja se sisäl­tää 45 minuu­tin ope­tuk­sen lisäk­si kuljetuksen.

Lue lisää

Monen­lais­ta murinaa

Ran­ta­poh­jas­sa 26.5.1977: Pik­ku­tyt­tö oli kuul­lut naa­pu­rin isän­tää sanot­ta­van papak­si. Niin tyt­tö meni koti­aan ja sanoi, että eihän tuo naa­pu­rin isäntä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Aurin­koi­nen ilma sai vap­pu­kan­san liik­keel­le Iis­sä ja Haukiputaalla

Hau­ki­pu­taan ja Iin torit täyt­tyi­vät kes­ki­viik­ko­na vap­pu­päi­vä­nä iloi­ses­ta vap­pu­kan­sas­ta. Iis­sä vap­pu­mars­siin osal­lis­tui kol­mi­sen­kym­men­tä mars­si­jaa ja ylei­söä ker­tyi hyvis­sä ajoin torin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Har­taus­kir­joi­tus: Sydä­men puhet­ta Juma­lan kanssa

Ensi sun­nun­tain kir­kol­li­se­na aihee­na on Sydä­men puhet­ta Juma­lan kans­sa. Tämän aiheen teks­tit puhu­vat sii­tä, mitä rukoi­le­mi­nen on ja mitä lupauk­sia sii­hen sisäl­tyy. Rukous ja usko liit­ty­vät vah­vas­ti toi­siin­sa. Rukous on sydä­men puhet­ta ja huo­kaus­ta Juma­lan puo­leen. Samal­la rukous on uskoa sii­hen, että Juma­la kuu­lee ja voi auttaa.