Toi­mit­ta­jal­ta


Kais­taa kai­kil­le

Hyviä uuti­sia Oulun kau­pun­gin alu­eel­la asu­vil­le. Kun­nol­lis­ten laa­ja­kais­tayh­teyk­sien saa­mi­nen kaik­kien kau­pun­gin asuk­kai­den ulot­tu­vil­le edis­tyy, mikä­li se on kiin­ni Oulun val­tuus­to­ryh­mis­tä.…