Toimittajalta

Ei Lin­nan juhlia!

“Mut­ta en mitään suur­ta mene­tys­tä tun­nis­ta”, lausui tasa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö, kun hänel­tä kysyt­tiin tiis­tai­ses­sa tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa sii­tä, mitä hän jää…

Lue lisää

Rii­te­lys­tä rakentamiseen

Mil­le­kö­hän me jat­kos­sa nau­res­ke­lem­me ja mitä me kau­his­te­lem­me, kun Yhdys­val­tain pre­si­den­tin Donald Trum­pin twit­­ter-lin­­tu alkaa menet­tää ään­tään ja sul­kan­sa­kin. Voisitteko…Valo­kui­tu on kah­den kauppa

Vie­lä 1970-luvul­­la tai jopa 1980-luvun alus­sa suo­ma­lai­sen pai­kal­lis­leh­den suu­rim­piin uuti­siin saat­toi kuu­lua se, että jol­le­kin kylä­kun­nal­le oli lopul­ta­kin saa­tu sähköt.…Koro­na­su­mus­sa

Vie­lä kesäl­lä saat­toi syn­tyä het­kit­täin vai­ku­tel­ma, että koro­na on saa­tu Suo­mes­sa kuriin ja että täs­tä voi­daan pik­ku­hil­jaa siir­tyä koh­ti normaalia.…