Toi­mit­ta­jal­ta


Mik­ko Ala­ky­läs­tä

Sen täy­tyi olla kevät­tal­vel­la 1973. Hyvin­kään yhteis­kou­lun oppi­las­kun­ta oli kut­su­nut kou­lul­le esiin­ty­mään Juice Les­ki­sen ja Mik­ko Ala­ta­lon ja näi­den yhtyeen.…