Kii­min­ki

Luvat­ta sutais­tut graf­fi­tit har­mit­ta­vat — teki­jän kiin­ni­saan­ti tuu­ri­pe­liä

Graf­fi­tit, eli sei­niin tai mui­hin jul­ki­siin raken­nel­miin maa­la­tut teks­tit ja kuvat aiheut­ta­vat har­mi­tus­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Graf­fi­ti­ha­vain­non teki muun muas­sa Come On Fit -kun­to­sa­lia Kii­min­gis­sä pyö­rit­tä­vä Jas­ka Ilves­luo­to, joka huo­ma­si muu­ta­ma viik­ko sit­ten kun­to­sa­lin­sa sei­nään ilmaan­tu­neen vaa­lean­har­mai­ta kou­ke­roi­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Dro­net vei­vät valo­ku­vaa­jan men­nes­sään

Jar­mo Hal­me pur­kaa tot­tu­nein ottein val­koi­ses­ta sal­kus­ta dro­nen, eli kau­ko-ohjat­ta­van kop­te­rin, ja sen ohjai­men. Hän ottaa kop­te­rin alla ole­vas­ta kame­ras­ta suo­juk­sen irti ja aset­taa mat­ka­pu­he­li­men­sa ohjai­mes­sa ole­vaan teli­nee­seen. Hal­me vetää vivuis­ta peu­ka­loil­laan, ja kop­te­ri surah­taa ilmaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ani­ta Kor­val­le 10 000 euron urhei­li­ja-apu­ra­ha

Tie­de- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Anni­ka Saa­rik­ko on myön­tä­nyt sadal­le tal­vi­la­jien urhei­li­jal­le yhteen­sä 880 000 euroa verot­to­mi­na urhei­li­ja-apu­ra­hoi­na. Suu­ren urhei­li­ja-apu­ra­han, 20 000 euroa, saa kah­dek­san urhei­li­jaa, 10 000 euron apu­ra­han saa 42 ja 6 000 euron apu­ra­han 50 urhei­li­jaa. Kii­min­ki­läis­läh­töi­nen hiih­tä­jä Ani­ta Kor­va sai 10 000 euron apu­ra­han.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääMopon­ras­saus ei kiin­nos­ta­nut Kii­min­gin nuo­ria

Oulun kau­pun­gin kier­tä­vä mopon­ras­saus­pa­ja vie­rai­li tiis­tai­na Kii­min­gis­sä. Mopon­ras­saus­pa­jaa kier­rä­te­tään Oulun alu­eel­la paket­ti­au­tol­la, johon on las­tat­tu­na kaik­ki kor­jaus- ja huol­to­töi­hin tar­vit­ta­vat väli­neet ja työ­ka­lut. Nuo­ril­le on tar­jol­la myös ohjaus­ta huol­to­töi­den tekoon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mik­si kou­lu­kiusaa­mi­nen on ikui­nen ongel­ma?– Riik­ka Dahl: Koto­na pitäi­si opet­taa huo­mioi­maan toi­nen ihmi­nen

” Sain pojal­ta­ni vies­te­jä kes­ken kou­lu­päi­vän: Mä kysyin miks se on mul­le suut­tu­nu? Se sano että syi­tä on monia, ja että se vihaa mua. Nyt ne myön­si ettei ne haluu mua mukaan. Ärsyt­tää olla tääl­lä kou­lus­sa kun ei oo kave­ria. Äiti onko mun pak­ko tul­la huo­men­na kou­luun?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gis­sä kisat­tiin hir­ven­juok­sus­sa

Sun­nun­tai­na Kii­min­gin Repo­se­läl­lä kisat­tiin hir­ven­juok­sun mer­keis­sä. Kiso­jen jär­jes­tä­jä­nä toi­mi Kii­min­gin Erä­mie­het. Hir­ven­juok­sun lisäk­si kisat­tiin hir­vi­kä­ve­lys­sä. Par­hai­ten sijoit­tu­neet sar­joit­tain:

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus