Kiiminki

Sebas­tian Autio nyrk­kei­li voit­toon Ruotsissa

Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­hon Sebas­tian Autio otti sar­jan­sa voi­ton yhdes­sä Euroo­pan suu­rim­mis­ta nyrk­kei­ly­tur­nauk­sis­ta Borå­sis­sa Ruot­sis­sa. Kii­min­ki­läi­nen voit­ti ensim­mäi­sen otte­lun vas­tus­ta­jan­sa englan­ti­lai­sen Tobias Acto­nin luke­min 3–0. Toi­ses­sa otte­lus­saan hän koh­ta­si englan­ti­lai­sen Kie­ran Lage­rin voit­taen luvuin 2–1. Kol­man­te­na hän­tä vas­taan aset­tui ruot­sa­lai­nen Ahmad Ras­hid, joka tai­pui Aution käsit­te­lys­sä luke­min 2–1. Tur­nauk­ses­sa oli muka­na kaik­ki­aan sato­ja otte­li­joi­ta eri puo­lil­ta maailmaa.

Lue lisää

Kii­Ri teh­tai­li ennätyspisteet

Jää­lin Lai­va­kan­kaal­la vie­tet­tiin vii­me vii­kon maa­nan­tai­na var­si­nais­ta kori­juh­laa, kun Poh­joi­sen alu­een kori­pal­lo­kau­den ensim­mäi­ses­sä kotiot­te­lus­saan Kii­Ri koh­ta­si ONMKY:n alle 19-vuo­tiai­den lupaus­ten jouk­ku­een. Lop­pu­lu­ke­mat oli­vat tylyt 134 – 48 ( 59 – 23). 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­gin seu­ra­kun­nas­sa äänes­tet­tiin innok­kaim­min ennakkoon

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys päät­tyi lau­an­tai­na. Oulun seu­ra­kun­nis­ta innok­kaim­min äänes­tet­tiin Kii­min­gin seu­ra­kun­nas­sa, jos­sa ennak­ko­ää­nes­tys­pro­sen­tik­si muo­tou­tui 11,3. Toi­sel­la sijal­la on Oulun­sa­lon seu­ra­kun­ta, jos­sa äänes­tys­pro­sent­ti on ennak­ko­ää­nes­tyk­sen jäl­keen 9,0. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­sa äänes­tys­pro­sent­ti oli 5,9. Lai­meim­min ennak­koon käy­tiin äänes­tä­mäs­sä Kar­ja­sil­lan seu­ra­kun­nas­sa, mis­sä ennak­ko­ää­nes­tys­pro­sen­tik­si tuli 4,9.

Lue lisää


Nuo­ret kar­ting­kus­kit palkittiin

AKK-Motors­por­tin pal­kin­to­gaa­las­sa Rova­nie­mel­lä pal­kit­tiin Poh­jois-Suo­men menes­ty­nei­tä autour­hei­li­joi­ta. Siel­lä Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta pal­kin­non sai­vat Tee­mu Toi­vo­nie­mi Hau­ki­pu­taal­ta ja Alek­si Rais­ki Kii­min­gis­tä. Pal­kin­not annet­tiin alue­mes­ta­ruus­kil­pai­luis­ta, jois­sa Toi­vo­nie­mi sijoit­tui kuu­den­nek­si ja Rais­ki ensimmäiseksi.


Sota-ajan kir­jei­tä kotoa rin­ta­mal­le ja rin­ta­mal­ta kotiin – Suku­juh­la ja kir­jan jul­kis­ta­mi­nen Kii­min­gin Loukkojärvellä

Kii­min­gin Louk­ko­jär­vel­lä vie­tet­tiin ainut­ker­tais­ta Gre­ta ja Heik­ki Tuo­hi­non jäl­ki­pol­vien kesä­juh­laa, jon­ka yhtey­des­sä jul­kis­tet­tiin Lou­kon talon ulla­kol­ta ja suvun kotiar­kis­tois­ta löy­ty­nei­den kir­jei­den poh­jal­ta koot­tu kir­ja “Sota-ajan kir­jei­tä kotoa rin­ta­mal­le ja rin­ta­mal­ta kotiin”.


Päi­vä­ko­ti Met­sä­man­sik­ka hel­pot­taa Kii­min­gin var­hais­kas­va­tuk­sen ruuhkaa

Yksi­tyi­nen päi­vä­ko­ti Met­sä­man­sik­ka avaa oven­sa Kii­min­gin Isoa­hon­kan­kaal­la tam­mi­kuun 2. päi­vä. Päi­vä­ko­ti on Päi­vä­ko­ti Man­sik­ka­maa Oy:n yrit­tä­jien, Sir­pa Heik­ki­sen, Ismo Heik­ki­sen ja Eve­lii­na Koi­vis­ton kol­mas päi­vä­ko­ti. Met­sä­man­si­kas­sa on tilaa mak­si­mis­saan 63 lap­sel­le ja paik­ko­ja hae­taan Oulun kau­pun­gin kautta.


Yrit­tä­jät yhtei­sel­lä aamupalalla

Kii­min­gin Yrit­tä­jät ry:n väkeä kokoon­tui yhtei­sel­le aamu­pa­lal­le ravin­to­la Tikan­kont­tiin kuu­le­maan, mil­lai­sia pal­ve­lui­ta Busi­ness Oulul­la on yrit­tä­jil­le tar­jol­la sekä kes­kus­te­le­maan ajan­koh­tais­ta asioista.