Kiiminki

Koro­na­vi­ruk­sen voi lie­vis­sä fluns­sa­oi­reis­sa sai­ras­taa kotona

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin uuden ohjeen mukaan ter­vey­den­huol­toon tulee hakeu­tua koro­na­tes­tiin vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa. Lie­vä­oi­rei­sen koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­man tau­din voi Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin uuden ohjeen mukaan sai­ras­taa koto­na taval­li­sen fluns­san tapaan. Fluns­sa­oi­reis­sa kan­nat­taa teh­dä kau­pas­ta tai aptee­kis­ta ostet­ta­va koro­nan kotitesti.

Lue lisää

“Heti piti läh­teä äänestämään”

Alue­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi eilen kes­ki­viik­ko­na. Iis­sä oli heti Nät­te­po­rin äänes­tys­pai­kan ovien avau­dut­tua kel­lo 12 kym­me­niä äänes­tä­jiä. Aina­kin alku näyt­ti vilk­kaal­ta, vaik­ka ylei­ses­ti pel­koa on alue­vaa­lien äänes­tys­pro­sen­tin jää­mi­ses­tä alhaiseksi.

Lah­ja Kiut­tu ja Ire­ne Ravas­ka oli­vat päät­tä­neet läh­teä äänes­tä­mään heti ensim­mäi­se­nä ennakkoäänestyspäivänä. 

Lue lisää

Vaa­leis­sa vali­taan 79 alue­val­tuu­tet­tua päät­tä­mään koko Poh­jois-Poh­jan­maan asiois­ta – Puo­lue­pii­rien puheen­joh­ta­jat vas­taa­vat Ran­ta­poh­jan kysymyksiin

Suo­men ensim­mäi­set alue­vaa­lit ovat alka­neet ennak­ko­ää­nes­tyk­sel­lä. Vaa­leil­la vali­taan alue­val­tuu­te­tut, jot­ka päät­tä­vät ter­vey­den­hoi­toon, sosi­aa­li­huol­toon ja pelas­tus­toi­meen liit­ty­vis­tä asiois­ta. Poh­­jois-Poh­­jan­­maal­­la vaa­leil­la valitaan…


“Pal­ve­lut voi­daan tur­va­ta par­hai­ten mitä­töi­mäl­lä sote-uudistus”

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­­tuk­­ses­­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Oulun Val­ta kuu­luu kan­sal­le ry:n puheen­joh­ta­ja Tuuk­ka Mäki­ran­ta. Pal­ve­lui­den parantaminen…
“Tar­vi­taan tar­kas­ti suun­nat­tu­ja lähi- ja etäpalveluita”

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­­tuk­­ses­­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien Poh­­jois-Poh­­jan­­maan ja Kai­nuun pii­rin puheen­joh­ta­ja Lee­na Aske­li. Pal­ve­lui­den parantaminen…


“Pal­ve­lut voi­daan vie­dä ihmis­ten luo liik­kuen ja digi­ta­li­saa­tio­ta hyödyntäen”

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­­tuk­­ses­­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Oulun vaa­li­pii­rin Vih­rei­den puheen­joh­ta­ja Mar­jo Tapa­ni­nen. Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja niiden…