Kii­min­ki

Kii­min­gin kuva­tuim­mat leh­mät saa­vat mat­kan­te­ki­jät pysäh­ty­mään

Kii­min­gin Koi­te­lin­kos­ken­tien var­rel­la ole­van leh­mä­lai­tu­men lai­taan pysäh­tyy usein mat­kan­te­ki­jöi­tä ihas­te­le­maan leh­mä­lau­maa, joka lai­dun­taa van­han sau­na­ra­ken­nuk­sen vie­res­sä säy­seäs­ti. Kun lai­tu­men aidan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ook­ko nää kuul­lu?

HuruS­hop uudis­tuu Ala­ky­läs­sä. Ook­ko nää jo kuul­lu, että iha­na HuruS­hop­pi Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä uudis­tuu? Van­has­sa kylä­kau­pan raken­nuk­ses­sa toi­mi­va kol­men käsi­työy­rit­tä­jän myy­mä­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

”Paras­ta on teh­dä töi­tä itsel­leen” — Kesäy­rit­tä­jät Ant­ton ja Aaron Lau­ri nik­ka­roi­vat leik­ki­mök­ke­jä

Idea syn­tyi mum­mo­lan sau­nas­sa. 18-vuo­­tias kii­min­ki­läi­nen Ant­ton Lau­ri ja hänen serk­kun­sa 17-vuo­­tias Aaron Lau­ri oli­vat poh­ti­neet yri­tys­toi­min­nan aloit­ta­mis­ta jo pit­kään,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää