Kii­min­ki

Syk­syn yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set ovat läh­te­neet käyn­tiin suju­vas­ti Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Tämän syk­syn yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set käyn­nis­tyi­vät vii­me vii­kol­la tark­ko­jen koro­­na-ohjei­­den sii­vit­tä­mä­nä. Ran­ta­poh­jan alu­een lukioi­den reh­to­rit ker­to­vat, että kir­joi­tuk­set läh­ti­vät käyn­tiin suju­vas­ti, eikä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Joki­ran­nan kou­lun raken­nus­työt aika­tau­lus­saan

Joki­ran­nan kou­lun raken­nus­työt Kii­min­gis­sä suju­vat aika­tau­lun­sa mukai­ses­ti. Kou­lu val­mis­tuu tämän vuo­den jou­lu­kuus­sa. Vii­me viik­koi­na ton­til­la on teh­ty muun muas­sa vihe­ris­tu­tuk­sia,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPuu­kaup­pa käy ja tal­ven kor­juu­ajat on jo lähes myy­ty

Kii­min­ki­läi­set met­sä­no­mis­ta­jat sai­vat MHY Kii­min­gin jär­jes­tä­mäs­sä tapah­tu­mas­sa Hut­tu­ky­läs­sä pait­si ajan­koh­tais­ta tie­toa alas­ta, myös hie­man viih­dy­ket­tä sekä mah­dol­li­suu­den pie­neen kisai­luun ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Loma-asun­to­kaup­pa on kak­sin­ker­tais­tu­nut Ran­ta­poh­jan alu­eel­la — Asun­to­kaup­pa­kin käy hyvin

Asun­to­kaup­pa alkaa hil­jal­leen toi­pua kevään romah­duk­ses­ta, ja lop­pu­ke­säs­tä koet­tiin Hypon asun­to­mark­ki­na­kat­sauk­sen mukaan jopa jon­kin­lai­nen kuplan pur­kau­tu­mi­nen, kun jäis­sä ollei­ta kaup­po­ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAla­ky­läs­tä koko kan­san maa­lais­po­jak­si

Mik­ko Ala­ta­lon elä­mä­ker­ta “Hän hymyi­lee kuin Mik­ko” ker­too Ala­ta­lon mat­kan Kii­min­gin Ala­ky­läs­tä koko kan­san tun­te­mak­si maa­lais­po­jak­si, toi­mit­ta­jak­si, lau­la­jak­si ja polii­ti­kok­si.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus