Kii­min­ki

Mak­sut­to­mia InBo­dy-mit­tauk­sia Kii­min­gis­sä

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut jär­jes­tää mak­sut­to­mia InBo­­dy-mit­­tauk­­sia Kii­min­gis­sä maa­nan­tai­na 1. huh­ti­kuu­ta klo 15–18. Paik­ka­na on Senio­ri­ta­lon aula osoit­tees­sa Ter­veys­tie 3. InBo­­dy-mit­­tauk­­set.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­Ri alue­sar­jan mes­ta­rik­si

Samaan aikaan kun Oulus­sa Ynnin jouk­kue tais­te­li koris­di­va­rin jat­ko­sar­jas­sa hie­non voi­ton Turun Kris­ti­kas­ta, kamp­pai­li Lai­va­kan­kaan kou­lul­la Kii­min­gin Rien­to poh­joi­sen alue­sar­jan mes­ta­ruu­des­ta yhdes­sä Oulun Tar­mon, Kok­ko­lan Län­si­puis­to Bas­ke­tin ja ONMKY:n Kaik­kien kans­sa. Kii­Ri voit­ti ensin ONMKY:n luvuin 73–60 (36–27) ja finaa­lis­sa Kok­ko­lan 98–58 ( 37–39)

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elä­ke­lii­ton karao­ke­lau­la­jat kar­si­vat Kii­min­gis­sä – Kii­min­ki­läi­nen Hilk­ka Pat­ja pää­si jat­koon pii­rin kil­pai­luun

Tun­nel­ma oli hyvän­tuu­li­nen ja nos­tal­gi­nen, kun Elä­ke­lii­ton Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin poh­joi­sen alu­een karao­ke­lau­la­jat kokoon­tui­vat lau­la­maan alku­kar­sin­toi­hin Ala­ky­län Toi­vo­laan. Muka­na oli nel­jäs­sä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuo­ril­le uut­ta luvas­sa Kii­min­kiin

Kii­min­ki­läi­nen Come on fit -kun­to­sa­liy­rit­tä­jä Jas­ka Ilves­luo­to on päät­tä­nyt hyö­dyn­tää enti­ses­sä S-mar­ke­tin talos­sa tyh­jil­lään ole­vaa, omis­ta­maan­sa tilaa nuor­ten hyväk­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lap­pi-illas­sa uppou­du­taan saa­me­lais­lap­sen kou­lu­muis­toi­hin

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan alu­eel­la yhteis­vas­tuu­ke­räyk­sen mer­keis­sä jär­jes­te­tään muu­ta­ma isom­pi tapah­tu­ma, jois­ta Lap­­pi-aihei­­nen ilta on vuo­ros­sa seu­raa­va­na sun­nun­tai­na 24.2. kel­lo 16 seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus