Digi­pal­ve­lu pape­ri­leh­den tilaajalle

Pape­ri­leh­den tilaa­jal­la on oikeus saa­da Ran­ta­poh­jan digi­pal­ve­lut ilman eri korvausta.
Sisäl­tää:
- Näköis­leh­den, joka on sisäl­löl­tään juu­ri sama kuin pape­ri­nen lehti
- Päi­vän leh­den, joka on tar­koi­tet­tu luet­ta­vak­si eri­tyi­ses­ti älypuhelimella
- His­to­rial­li­set leh­det, kym­me­niä vuo­sia van­ho­ja leh­tiä, uut­ta aineis­toa viikoittain
Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Ran­ta­poh­jan suoramarkkinointiin.
Sisäl­tyy pape­ri­leh­den tilaukseen. Tilaa