TIETOVISAT

Tie­to­vi­sa 10.6.2019

Kysy­myk­set 1. Ket­kä Ant­ti Rin­teen hal­li­tuk­sen minis­te­rit ovat Oulun vaa­li­pii­ris­tä? 2. Min­kä alan yhtiö on Tam­ro? 3. Mitä vihan­nes­ta käy­te­tään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 3.6.2019

Kysy­myk­set 1.     Mitä ovat Gene­sis, Exo­dus, Levi­ticus, Nume­ri, Deu­te­ro­no­mium? 2.     a) Kenen romaa­ni on Suloi­nen myr­kyn­keit­tä­jä? b) Kenen bii­si on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 20.5.2019

Kysy­myk­set Mis­sä maas­sa on surul­li­sen kuu­lui­sa Tser­no­byl? Min­kä väri­nen on yleen­sä pai­non­nos­tos­sa ja muus­sa voi­ma­har­joit­te­lus­sa käy­tet­tä­vä 25 kg:n levy? Mis­sä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 13.5.2019

Kysy­myk­set Mis­tä tun­ne­taan ruot­sa­lais­tyt­tö Gre­ta Thun­berg? Mikä on Bri­tan­nian kunin­gas­huo­neen jäsen­ten Eli­sa­bet­hin puo­lel­ta tule­va ”suku­ni­mi”? Mis­tä kah­des­ta maas­ta tule­via mat­kai­li­joi­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 6.5.2019

Kysy­myk­set Tapio Rau­ta­vaa­ra on kei­hään­hei­ton olym­pia­voit­ta­ja, mut­ta mis­sä urhei­lu­muo­dos­sa hän voit­ti maa­il­man­mes­ta­ruu­den? Paa­vil­la voi näh­dä mit­ran. Mikä se on? Vähän.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 29.4.2019

Kysy­myk­set 1. Mikä on muusik­ko Daru­den var­sin suo­ma­lai­nen oikea nimi? 2. Mihin kol­meen maa­han vie­tiin vii­me vuon­na eni­ten saha­ta­va­raa Suo­mes­ta?.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 22.4.2019

Kysy­myk­set Min­kä maa­lai­nen tans­si on masurk­ka? Min­kä nyky­ään san­gen taval­li­sen kek­sin­nön isä on ita­lia­lai­nen Ales­sandro Vol­ta? Min­kä suu­ren euroop­pa­lai­sen joen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 15.4.19

1. Mikä yri­tys kehit­ti ja toi mark­ki­noil­le C-kase­­tin ja mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä tämä tapah­tui? 2. Mikä on tam­puu­ri­ma­ju­ri? 3. Mikä brit­ti­läi­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 8.4.2019

Kysy­myk­set Min­kä jouk­ku­een val­men­ta­ja­na Juha­ni Tam­mi­nen on toi­mi­nut tois­tai­sek­si vii­mei­sek­si jää­kie­kon SM-lii­­gas­­sa? Kuka Oulus­sa asu­nut ja muis­to­mer­kin­kin saa­nut runoi­li­ja on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 1.4.2019

Kysy­myk­set 1. Min­kä TV-sar­­jan alus­sa löy­tyi Tyy­ne Puus­ti­sen ruu­mis? 2. Mikä ammat­ti­ni­mi­ke oli ennen van­haan suu­ril­la maa­ti­loil­la ole­vil­la tilan­hoi­ta­jil­la tai.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus