TIETOVISAT
Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 1.8.2021

Kysy­myk­set Suo­ma­lai­set ovat saa­neet eni­ten kesä­olym­pia­mi­ta­lei­ta ylei­sur­hei­lus­sa. Mis­sä urhei­lu­muo­dos­sa toi­sek­si eni­ten? Min­kä Poh­jois­maan lip­pu on maa­il­man van­hin käy­tös­sä ole­va kansallislippu?…