TIETOVISAT


Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 25.10.2020

Kysy­myk­set Min­kä edel­leen toi­mi­van mer­kit­tä­vän suo­ma­lai­sen yri­tyk­sen perus­ti vie­re­mä­läi­nen Eina­ri Vidgrén vuon­na 1970? Mil­lä toi­sel­la nimel­lä tun­ne­taan naa­li? Mis­sä kun­nas­sa on Koskenkorvan…