TIETOVISAT


Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 27.3.2022

Kysy­myk­set Mikä kak­sio­sai­nen nimi on kun­ta­lii­tok­sen teh­neel­lä Män­täl­lä nyky­ään? Mil­lä vie­ras­pe­räi­sel­lä nimel­lä tun­ne­taan rypä­le­so­ke­ri? Kuka Suo­men pre­si­den­teis­tä on syn­ty­nyt Ylivieskassa?…


Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 20.3.2022

Kysy­myk­set 1. Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä Hel­ka­ma aloit­ti Jopo-pol­­ku­­pyö­­rien val­mis­tuk­sen? 2. Mit­kä kol­me Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kun­taa muu­tet­tiin kau­pun­geik­si 1970-luvul­la? 3. Mitä venä­jän­kie­lis­tä sanaa…