TIETOVISAT

Tie­to­vi­sa 20.8.2018

Kysy­myk­set 1. Kenet valit­tiin hil­jak­koin evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon Oulun hiip­pa­kun­nan piis­pak­si? 2. Mon­ta­ko pis­tet­tä on sili­tys­rau­dan kor­kein­ta läm­pö­ti­laa osoit­ta­va mer­kin­tä? 3.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 13.8.2018

Kysy­myk­set 1. Ina­ris­sa on Sii­da. Mikä se on? 2. Mikä eläin on lii­ke­ri tai toi­sel­ta nimel­tä lei­ke­ri? 3. Jos­kus kehoi­te­taan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 6.8.2018

Kysy­myk­set 1. Min­kä vita­mii­nin esias­te on beta­ka­ro­tii­ni, jota on mm. pork­ka­nas­sa ja eräis­sä muis­sa­kin saman­vä­ri­sis­sä kas­veis­sa? 2. Mikä on suo­si­tun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 30.7.2018

Kysy­myk­set 1. Mon­ta­ko kiveä on lii­ken­ne­mer­kis­sä, joka varoit­taa sin­koa­vis­ta irto­ki­vis­tä? 2. Mitä metal­lia on heh­ku­lam­pun lan­ka? 3. Min­kä ihme­teon Jee­sus.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 23.7.2018

Kysy­myk­set 1. Mikä on kas­sa­va, nisä­käs, kas­vi vai kala? 2. Kenen fik­tii­vi­sen hah­mon oikea nimi on Kit Wal­ker? 3. Kenes­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 16.7.2018

Kysy­myk­set 1. Min­kä lääk­keen nimi on sanan­mu­kai­ses­ti suo­mek­si ”vas­taan elä­mää” 2. Mis­sä TV-sar­­jas­­sa rat­koo mur­hia riko­sy­li­ko­mi­sa­rio Bar­na­by? 3. Kuka on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 9.7.

Kysy­myk­set 1. Mon­ta­ko tee­lusi­kal­lis­ta on ruo­ka­lusi­kal­li­nen? 2. Mitä on twerk­kaus? 3. Min­kä kaup­pa­ket­jun alen­nus­myyn­ti­ta­pah­tu­ma on Mam­mut­ti­mark­ki­nat? 4. Nimeä kak­si hau­ki­pu­taa­lais­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 2.7.

Kysy­myk­set 1. Mikä on ollut Vii­pu­rin nimik­ko­lei­von­ta­tuo­te? 2. Mikä kau­pal­li­nen toi­mi­ja osti Stock­man­nin herk­ku -ket­jun vii­me vuon­na? 3. Mikä on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 25.6.

Kysy­myk­set 1. Mis­sä Suo­men kau­pun­gis­sa on meri­museo? 2. Mihin paik­kaan ihmi­sen pääs­sä teh­dään sep­tum -lävis­tys? 3. Mis­tä TV-sar­­jas­­ta on tut­tu.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 18.6.

Kysy­myk­set 1. Donald Trump ja Kim Jong-un piti­vät hil­jak­koin kes­ki­näi­sen huip­pu­ko­kouk­sen. Mis­sä se pidet­tiin? 2. Min­kä urhei­lu­muo­don monin­ker­tai­nen suo­men­mes­ta­ri on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus