TIETOVISAT

Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 8.11.2020

Kysy­myk­set Mikä on Poh­­jois-Poh­­jan­­maan maa­kun­ta­lin­tu? Kenen sar­ja­ku­va­hen­ki­lön koi­ra on Rek­ku? Min­kä poh­jois­suo­ma­lai­sen kau­pun­gin kau­pun­gin­osa on Naker­ta­ja? Mitä yhteis­tä on kir­jai­li­ja Väinö…