Jää­li

JCR siir­tyy ensi vuo­del­le

Jää­liCi­ty­Rok­ki siir­tyy vuo­del­la eteen­päin. Jää­li­hal­lin pihan val­taa­va kesä­juh­la juh­li­taan lau­an­tai­na 12.6.2021. – Olem­me tie­tys­ti har­mis­sam­me Jää­liCi­ty­Ro­kin siir­ros­ta, ker­too kesä­juh­lan val­mis­te­lui­ta…

Lue lisää

Jää­lin enti­nen kan­sa­kou­lu myy­dään

Van­han­tien var­rel­la sijait­se­va Jää­lin van­ha kan­sa­kou­lu halu­taan myy­dä tont­tei­neen. Alu­een ase­ma­kaa­va­muu­tok­set ovat val­mis­tu­neet ja nyt kau­pun­ki etsii Jää­lin enti­sel­le, suo­jel­lul­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yhden­ver­tai­set laa­ja­kais­tayh­tey­det Oulun val­tuus­to­ryh­mien yhtei­se­nä tavoit­tee­na

Oulun kau­pun­ki sel­vit­tää elo­kuun lop­puun men­nes­sä sen, mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­gil­la oli­si toi­mia run­ko­ver­kon tai valo­kui­tu­ver­kon omis­ta­ja­na alueil­la, jois­sa nämä ver­kot.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJää­li­läi­ses­tä Ante­ro Ste­niuk­ses­ta Lei­jo­nien pii­ri­ku­ver­nöö­ri

Lei­jo­nat valit­si­vat kau­del­le 2020–2021 pii­rin­sä pii­ri­ku­ver­nöö­rik­si LC Jää­li klu­bis­ta Ante­ro Ste­niuk­sen, ensim­mäi­sek­si vara­pii­ri­ku­ver­nöö­rik­si LC Sii­ka­jo­ki klu­bis­ta Vesa Ojan­pe­rän ja toi­sek­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus