Jää­li

Toni Her­ra­nen ensim­mäi­nen Marcus Grön­hol­min tukioh­jel­man kul­jet­ta­ja

Ral­lin kak­sin­ker­tai­sen maa­il­man­mes­ta­rin Marcus Grön­hol­min luot­saa­man tukioh­jel­man, GRX Hau­to­mon, toi­­min­­ta-aja­­tuk­­se­­na on aut­taa nuo­ria moti­voi­tu­nei­ta ral­li­kul­jet­ta­jia uran alku­tai­pa­leel­la. – Meil­lä oli.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Loma-asun­to­kaup­pa on kak­sin­ker­tais­tu­nut Ran­ta­poh­jan alu­eel­la — Asun­to­kaup­pa­kin käy hyvin

Asun­to­kaup­pa alkaa hil­jal­leen toi­pua kevään romah­duk­ses­ta, ja lop­pu­ke­säs­tä koet­tiin Hypon asun­to­mark­ki­na­kat­sauk­sen mukaan jopa jon­kin­lai­nen kuplan pur­kau­tu­mi­nen, kun jäis­sä ollei­ta kaup­po­ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Kir­jas­tot avau­tu­vat kou­lu­jen alkaes­sa

Kou­lu­jen alkaes­sa kes­ki­viik­ko­na myös kesän ajan kiin­ni olleet alue­kir­jas­tot avaa­vat oven­sa. Jää­lin, Kel­lon, Mar­tin­nie­men ja Pate­nie­men kir­jas­tot avau­tu­vat huo­men­na kes­ki­viik­ko­na.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus