Jää­li

Var­pus­hau­kan eväs­het­ki

Ole­tet­tu var­pus­hauk­ka piti pit­kän ja har­taan ruo­kai­lu­het­ken jää­li­läi­sel­lä taka­pi­hal­la tiis­tai­na ilta­päi­väl­lä. Etä­kou­lus­sa ole­van vii­des­luok­ka­lai­sen päi­vä kat­ke­si muka­vas­ti, kun hauk­ka las­keu­tui.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ter­vas­tii­ma­viik­ko, JCR, tuk­ki­lais­ki­sat, Kui­va­nie­men pitä­jä­mark­ki­nat ja usei­ta mui­ta tapah­tu­mia peru­taan

Tule­vas­ta kesäs­tä on Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin tulos­sa muun Suo­men tavoin poik­keuk­sel­li­sen hil­jai­nen. Vii­me vii­kol­la hal­li­tus päi­vit­ti Suo­men koro­na­vi­rus­stra­te­gi­aa, ja lin­ja­si samal­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­tien alu­een suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­lä

Jää­lin kes­kuk­sen Ran­ta­tien alu­een katu- ja ympä­ris­tä­suun­ni­tel­mat ovat nyt näh­tä­vil­lä. Katu­jen perus­kor­jaus liit­tyy Jää­lin kes­kuk­sen ase­ma­kaa­va­muu­tok­seen. Toi­men­pi­teil­lä varau­du­taan uuden ase­ma­kaa­van.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lin­ma­jan kaa­vaeh­do­tus näh­tä­vil­lä

Jää­lin­ma­jan alu­een kaa­vaeh­do­tus on näh­tä­vil­lä 18.5. saak­ka. Kaa­van tavoit­tee­na on muut­taa Jää­lin­ma­jan raken­nus­paik­kaa niin, että raken­nusoi­keus sijoit­tui­si tul­­va­­vaa­­ra-alu­een ulko­puo­lel­le ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät elä­vät rau­hal­li­ses­ti epä­var­muu­des­sa

Kesän aika­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­te­tään taval­li­ses­ti sato­ja pie­niä ja isom­pia tilai­suuk­sia. Suu­rim­man väki­jou­kon kokoa­vat kool­le Kui­va­nie­men Pitä­jä­mark­ki­nat sekä Yli­kii­min­gin Ter­vas­tii­ma.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus