Ajankohtaista


Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon yhtei­nen asu­ka­sil­ta tänään

Mil­lai­nen on vuo­si 2023? Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon asu­ka­sil­lan asia­lis­tal­la on yhdis­tys­ten suun­ni­tel­mat ja alu­een yhtei­söl­li­sen toi­min­nan kalen­te­ri. Asu­ka­sil­ta jär­jes­te­tään tänään tiis­tai­na 31.1. kel­lo 17 Hau­ki­pu­taan kou­lun ruo­ka­sa­lis­sa Tor­pan­mäen­tie 3:ssa.Enem­mis­tö met­sä­sään­te­lyä vastaan

Suo­ma­lai­sis­ta 64 pro­sent­tia on sitä miel­tä, että Suo­men pitää vas­tus­taa EU:n pyr­ki­myk­siä sään­nel­lä ja rajoit­taa Suo­men met­sien käyt­töä, käy ilmi Elin­kei­noe­lä­män val­tuus­kun­ta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.