Ajankohtaista

Pap­pi­lan­rin­tee­seen nousee uusia rivitaloja

Hau­ki­pu­taan ydin­kes­kus­taan Ran­nan­tien var­teen Pap­pi­lan­rin­tee­seen on raken­teil­la uusi rivi­ta­lo­koh­de, johon kol­meen rivi­ta­loon tulee yhteen­sä 14 asun­toa. Rivi­ta­lot val­mis­tu­vat lop­pu­ke­säl­lä 2022. 

Raken­ta­ja on oulu­lai­nen Sate Raken­nus Oy, joka käyn­nis­tää ensi kevää­nä toi­sen vas­taa­van koko­luo­kan rivi­ta­lo­hank­keen vie­rei­sel­le ton­til­le Län­si­tuu­len ja San­ta­hol­man suunnalla.

Lue lisää

Live-esit­te­lyt asun­to­näyt­tö­jen uusin suuntaus

Asun­to­jen videoe­sit­te­lyt ovat yleis­ty­neet sitä mukaa kun tek­niik­ka on mah­dol­lis­ta­nut videoi­den strii­mauk­sen. Videoe­sit­te­ly on kui­ten­kin saa­nut jo kak­si­kin tuo­reem­paa kil­pai­li­jaa, jois­ta var­sin­kin live-esit­te­ly saat­taa olla tule­vai­suu­den tapa tutus­tua myyn­nis­sä ole­viin asun­toi­hin. Aloi­te­taan kui­ten­kin uusiin tek­nii­koi­hin tutus­tu­mi­nen 3D-virtuaaliesittelyistä.Pelaa­mi­nen ei kan­na­ta pelaajalle

Kuka­pa nyt ei oli­si jos­kus koet­ta­nut onne­aan Lotos­sa tai esi­mer­kik­si Euro­jack­po­tis­sa. Moni meis­tä on työn­tä­nyt koli­koi­ta peli­au­to­maat­tiin. Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen mukaan noin joka kol­mas suo­ma­lai­nen pelaa raha­pe­le­jä viikoittain.