Ajan­koh­tais­ta
Poh­jois-Poh­jan­maal­la vaa­ti­ma­ton kult­tuu­ri­mai­ne

Poh­­jois-Poh­­jan­­maa­­ta ei tun­ne­ta kult­tuu­ri­maa­kun­ta­na, osoit­taa tou­ko­kuus­sa teh­ty kult­tuu­ria­sen­tei­ta ja Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien mai­net­ta tar­kas­te­le­va tut­ki­mus. Vain 16 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta piti Poh­­jois-Poh­­jan­­maa­­ta…


Oulun­kaa­rel­le etsi­tään tai­de­kum­me­ja

Läh­de! Tai­tees­ta osal­li­suut­ta -han­ke etsii Tai­de­kum­me­ja työs­ken­te­le­mään Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män alu­eel­la hank­keen koh­de­ryh­mien kans­sa. Tai­de­kum­min teh­tä­vä­nä on jal­kau­tua yhtei­sö­jen pariin etsien…