Ajan­koh­tais­ta

Raha­pe­lit viik­ko 28

Lot­to: 3, 12, 16, 17, 24, 26, 30. Lisä­nu­me­ro: 19. Plus­nu­me­ro: 16. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 1 kpl 10 000 000 e, 6+1 oikein 6 kpl 38 381,53 e, 6 oikein 1 545,98 e, 5 oikein 46,55 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.

Viking Lot­to: 1, 7, 14, 15, 32, 42. Viking­nu­me­ro: 5. Plus­nu­me­ro: 29 Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein – kpl, 6+0 oikein 4 kpl 55 035,20 e, 5+1 oikein 7 457,68 e, 5+0 oikein 1 086,94 e, 4+1 oikein 54,94 e, 4+0 oikein 27,66 e, 3+1 oikein 8,04 e, 3+0 oikein 4,26.

Euro­jack­pot: 31, 36, 40, 42, 45. Täh­ti­nu­me­rot: 7, 9. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 3 kpl 540 953,60 e, 5+0 oikein 286 387,20 e, 4+2 oikein 5 966,40 e, 4+1 oikein 349,20 e, 4+0 oikein 154,30 e, 3+2 oikein 76,20 e, 2+2 oikein 25,60 e, 3+1 oikein 23,70 e, 3+0 oikein 20,10 e, 1+2 oikein 11,20 e, 2+1 oikein 9,20 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 1 5 2 8 7 1 5. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 3 0 9 8 2 8 2. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 8 3 6 4 1 4 3. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 111 211 X11 1221. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 72 kpl 2 775,60 e, 12 oikein 37,03 e, 11 oikein 2,51 e.

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 16.7.2019

Kysy­myk­set 1. Min­kä yri­tyk­sen perus­ta­ja ja mai­nos­mies oli Simo Lepo­ran­ta? ”Täs­sä Simo…” 2. Mikä kiin­teis­tön­hoi­toon liit­ty­vä elo­ku­va­roo­li lie­nee näyt­te­li­jä Armas…


1200 kilo­met­riä myö­hem­min

Suu­ri urak­ka saa­pui kir­jai­mel­li­ses­ti tien­sä pää­hän, kun Team Ryn­ke­by — God Mor­gon jouk­ku­eet ja nii­den tuhan­net pyö­räi­li­jät huol­to­jouk­koi­neen saa­pui­vat Parii­siin. Jouk­ku­eet Suo­mes­ta, Ruot­sis­ta, Tans­kas­ta, Nor­jas­ta, Sak­sas­ta, islan­nis­ta ja Fär­saa­ril­ta kokoon­tui­vat kaik­ki samaan puis­toon vie­lä ennen vii­meis­tä etap­pia Parii­sin kes­kus­tan läpi hotel­lil­le.