Ajankohtaista

Iihin suun­nit­teil­la padelhalli

Iin urhei­lu­toi­min­to­jen alu­eel­le Iisi-aree­­nan yhtey­teen on suun­nit­teil­la padel-urhei­­lu­­hal­­li. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti vuo­kra­ta hal­lia suun­nit­te­le­val­le Han­he­la Con­sul­ting Oy:lle alu­eel­ta noin 980-neliöi­­sen määralan.…


Iin val­tuus­to naisistui

Nais­ten mää­rä lisään­tyy nykyi­ses­tä Iin uudes­sa kun­nan­val­tuus­tos­sa. Tule­vas­ta 31 val­tuu­te­tus­ta 14 on nais­ta. Edel­li­seen val­tuus­toon valit­tiin vuon­na 2017 yhteen­sä 35…