Ajan­koh­tais­ta


Uusi paik­ka, tut­tu Riit­ta

Poik­keuk­sel­li­nen ja han­ka­la koro­­na-aika voi syn­nyt­tää myös uut­ta. Näin tapah­tui Par­­tu­­ri-kam­­paa­­mo Tiu­kun Riit­ta Vii­ni­ka­no­jal­le. Kevääl­lä kun aika sei­sah­tui, hänel­lä kyp­syi…


Hau­ki­pu­taan Kirk­ko­tie remont­tiin

Katu­työt Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa Kirk­ko­tiel­lä ovat käyn­nis­ty­mäs­sä. Kysees­sä on Oulun kau­pun­gin yhdys­­kun­­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lu­jen han­ke yhteis­työs­sä Oulun Veden kans­sa. Koh­tees­sa uusi­taan…OuluZo­nes­sa mak­su­ton­ta kar­tin­gia

Sun­nun­tai­na voi pääs­tä kokei­le­maan ilmai­sek­si kar­tin­gia, kun Oulun For­mu­la K-125 ry jär­jes­tää OuluZo­nes­sa junio­rei­den kar­ting­har­joi­tus­päi­vän. Tapah­tu­mas­sa aje­taan seu­ran uusil­la 6–9-vuotiaille…