Ajan­koh­tais­ta

Poruk­ka liik­keel­le!

Lun­ta ja rän­tää pais­koo, ja Ran­ta­poh­jan Poruk­ka liik­keel­le! -lii­kun­ta­tem­paus alkaa. Nämä asiat­han ovat kuu­lu­neet yhteen jo vuo­sia. Mar­ras­kuun valin­ta lii­kun­ta­tem­pauk­sen…


Aloi­te Illin­saa­ren kehit­tä­mi­ses­tä

Illin­saa­ren lii­kun­ta­kes­kuk­sen kehit­tä­mi­ses­tä jätet­tiin val­tuus­toa­loi­te Iin kun­nan­val­tuus­tol­le. Pert­ti Huo­vi­sen (vas.) ja kah­dek­san muun val­tuu­te­tun alle­kir­joit­ta­mas­sa aloit­tees­sa esi­te­tään, että alu­een kehit­tä­mi­ses­tä…

Har­taus: Raa­ma­tun nai­sia – Ester

Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la on pidet­ty syk­syn aika­na Raa­ma­tun nai­sia tutuk­si –luen­to­sar­ja. Tilai­suuk­siin ker­tyi koh­tuul­li­ses­ti osal­lis­tu­jia koro­­na-ajan kes­kel­lä. Luen­to­ja pidet­tiin vii­te­nä peräk­käi­se­nä…