Ajan­koh­tais­ta

Miten nuo­hoo­ja pitäi­si vali­ta?

Pii­ri­nuo­hous­jär­jes­tel­mäs­tä luo­pu­mi­sen siir­ty­mä­ai­ka päät­tyi 30.6.2019. Tuon päi­vä­mää­rän jäl­keen jokai­nen nuo­hoo­jan pal­ve­lui­ta tar­vit­se­va on kaik­kial­la Suo­mes­sa voi­nut vapaas­ti vali­ta, kuka hänen huus­hol­lis­saan nuo­ho­aa. Samal­la sekä asiak­kaat että nuo­hoo­jat itse jou­tui­vat uuden tilan­teen eteen.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Kriit­tis­tä ajat­te­lua

Olen useas­sa yhtey­des­sä sano­nut, että perus­kou­luun tuli­si saa­da kai­kil­le pakol­li­nen kriit­ti­sen ajat­te­lun kurs­si. Aloit­tee­ni ei ole saa­nut suur­ta kan­na­tus­ta, ehkä­pä sik­si, että käsi­te kriit­ti­nen ajat­te­lu on ymmär­ret­ty vää­rin. Sii­nä ei ole kysy­mys kai­ken kri­ti­soi­mi­ses­ta, vaan sii­nä on kysy­mys ajat­te­lun perus­tei­den ymmär­tä­mi­ses­tä.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Tul­va­ra­joi­tuk­set uhkaa­vat raken­ta­mis­ta

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­te­tyis­sä kylien osay­leis­kaa­vo­ja kos­ke­vis­sa tilai­suuk­sis­sa asuk­kaat ovat olleet ihmeis­sään ELY-kes­kuk­sen tul­va­ris­kien kar­toi­tuk­sen perus­teel­la mää­ri­tel­ty­jen raken­ta­mis­ra­joi­tus­ten edes­sä. Kii­min­gin Ala­ky­län Hon­ka­sen­pe­rän ja Hau­ki­pu­taan Joki­ky­län Onka­mon­tien asuk­kaat tun­te­vat jou­tu­van­sa vää­rin­koh­del­luik­si.

Lue lisää

Ala­tos­sa­va haas­tat­te­luun

Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va on Rova­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­jan vir­kaan hake­neis­ta haas­ta­tel­ta­vien ehdok­kai­den jou­kos­sa. Rova­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti maa­nan­tain kokouk­ses­saan kut­sua kau­pun­gin­joh­ta­jan viran…

Kor­jaus

Ran­ta­poh­jan etusi­vun kuvas­sa tors­tai­na 17.10. esiin­ty­neen Kol­la­jan palis­kun­nan koke­neen poro­mie­hen nimi on Esko Kyrön­nie­mi, ei Kyn­kään­nie­mi.