Ajan­koh­tais­ta

Syke-talon remont­tia val­mis­tel­laan

Kii­min­gin Syke-talon mar­ras­kuun alus­sa käyn­nis­ty­vää perus­kor­jaus­ta val­mis­tel­laan par­hail­laan. Nuo­ri­so­ti­lat ovat jo muut­ta­neet pois tilois­ta. Pie­nem­pien nuok­ka­ri on Kii­min­ki­joen kou­lul­la ja…


Jää­li­läi­nen kar­ting-kus­ki Toni Her­ra­nen MM-kisoi­hin

Vaik­ka Suo­mi on pie­ni maa, löy­tyy suo­ma­lai­sia huip­pu­kus­ke­ja aina monis­ta autour­hei­lu­luo­kis­ta. Jää­li­läi­nen 14-vuo­tias Toni Her­ra­nen on yksi näis­tä huip­pu­kus­keis­ta, joka on mat­kal­la menes­tyk­sek­kään uran­sa koho­koh­tia, kar­tin­gin MM-kiso­ja Ruot­siin sekä IAME Inter­na­tio­nal Final — kisaan.Mie­li­pi­de: Elo ilman pel­koa

Hän herää koto­na pelois­saan. Vii­kon­lop­pu on päät­ty­nyt. Hänen on palat­ta­va takai­sin kou­luun kiusaa­jien­sa luok­se. Hän elää pelos­sa, tie­tä­mät­tä mil­loin kiusaa­jat…Tai­de­kyl­läi­lyä Put­taal­la

Hau­ki­pu­taan Tai­deyh­dis­tys kut­sui tai­tei­li­joi­ta ja tai­teen har­ras­ta­jia kylään ja yhteis­näyt­te­lyyn Teat­te­ri­kuo­pal­le. Tai­de­kyl­läi­lyä Put­taal­la -näyt­te­lys­sä on esil­lä yli kol­me­kym­men­tä teos­ta. –…


Nuo­ri­so luvat­ta kivi­kou­lul­la

Jouk­ko hau­ki­pu­taa­lais­ta nuo­ria tun­keu­tui luvat­ta Joke­lan­tien van­hal­le, tyh­jil­lään ole­val­le kivi­kou­lul­le vii­me per­jan­tai­na illal­la noin kel­lo 22 aikaan. Jo aiem­min illal­la…


Val­ta­ri Aree­nan ava­jai­set

Val­ta­ri Aree­nan ava­jai­sia vie­tet­tiin Iis­sä kes­ki­viik­ko­na 5.9. muun muas­sa säh­ly­pe­lien mer­keis­sä. Säh­ly­pe­lit pelat­tiin Val­ta­rin oppi­laat vas­taan lukio ja tämän pelin…


Trak­to­ri­näyt­te­lys­sä oli säpi­nää

Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mä­ki täyt­tyi taas trak­to­reis­ta ja muis­ta kiin­nos­ta­vis­ta meno­pe­les­tä tänään sun­nun­tai­na. Trak­to­ri­näyt­te­ly kerä­si run­saas­ti  ylei­söä, joka viih­tyi muka­vas­sa tun­nel­mas­sa — ohjel­mas­sa…