Ajan­koh­tais­ta

Kalas­ta­ja eksyi sumus­sa

Verk­ko­ja las­ke­mas­sa ollut kalas­ta­ja eksyi sumus­sa Iin Praa­vas­sa tänään aamu­päi­väl­lä yhdel­tä­tois­ta. Ran­nal­la ollut hen­ki­lö kuu­li merel­tä avun­huu­toa ja pil­lin vihel­lys­tä…
Myl­ly­saa­ren uusi laa­vu koko­si kylä­läi­set

Myl­ly­saa­ren laa­vun ava­jais­juh­la koko­si ase­ma­ky­lä­läi­set viet­tä­mään tun­nel­mal­lis­ta laa­vun ava­jais­juh­laa ja pyhäin­päi­vän iltaa lau­an­tai­na. Myl­ly­saa­reen, joka myös Sant­tusaa­re­na tun­ne­taan,  on val­mis­tu­nut…

Hie­ta-ahon kaa­voi­tus ete­nee Kii­min­gis­sä

Kola­mäen ja Isoa­hon väli­maas­toon Kii­min­gin kes­kus­tan ete­lä­puo­lel­le suun­ni­tel­laan Hie­­ta-ahon asui­na­luet­ta. Noin 236 heh­taa­rin suu­rui­nen suun­nit­te­lua­lue on pää­osin raken­ta­ma­ton­ta moree­ni­kum­pa­reik­koa ja…


Mitä syöm­me kou­lus­sa?

Kou­lu­ruo­ka kuu­luu jokai­sen oppi­laan kou­lu­päi­vään. Suo­mes­sa kou­lu­ruo­ka on ollut ilmai­nen jo 70 vuot­ta. Näin ei kui­ten­kaan aina ole. Jois­sa­kin mais­sa…