Ajankohtaista

Har­taus­kir­joi­tus: Paras­ta on yhteisöllisyys

Kii­tol­li­suus, onnel­li­suus, ystä­vyys ja yhtei­söl­li­syys ovat sano­ja, jot­ka ovat pääl­lim­mäi­se­nä mie­les­sä­ni, kun ajat­te­len kesä­työ­ai­kaa­ni Iin seu­ra­kun­nas­sa. Olin onnel­li­nen ja otet­tu sii­tä, että sain myös tänä kesä­nä olla kesä­töis­sä Iis­sä, ja koen, että olen hyvää vauh­tia muut­tu­mas­sa iiläiseksi.

Lue lisää
Nai­nen huk­kui Haukiputaalla

Kii­min­ki­jo­keen huk­kui 69-vuo­­tias nai­nen sun­­nun­­tai-ilta­­na. Oulun polii­si sai teh­tä­vän kel­lo 20.30 Hau­ki­pu­taan Puu­pe­rän alu­eel­le, mis­tä nai­nen oli kadon­nut. Polii­si­par­tioi­den etsinnöissä…


Hau­Pan nai­set jäi­vät jäl­leen pis­teit­tä kotikentällään

Hau­Pan nai­set kär­si­vät vii­kon­lo­pun kotiot­te­lus­saan har­mit­ta­van 1–4 tap­pion nur­mi­jär­ve­läis­tä NJS:ää vas­taan. Täl­lä het­kel­lä Hau­Pa on nais­ten ykkö­ses­sä yhdek­sän pela­tun otte­lun jäl­keen toi­sek­si vii­mei­se­nä, pis­te­ti­lil­lään vii­si pistettä.