Ajan­koh­tais­ta

Yksi­tyis­tie­a­vus­tus­käy­tän­nöt muut­tu­vat Oulun alu­eel­la

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti 15.4 2019 kau­pun­gin avus­ta­mi­sen yksi­tyis­tie­lain mukai­sis­ta avus­tus­kri­tee­reis­tä. Samal­la pää­tet­tiin, että työ­nä tapah­tu­va avus­ta­mi­nen (aurausa­vus­tus) lak­kaa ja tie­kun­tia avus­te­taan jat­kos­sa rahal­li­ses­ti. Näin tie­kun­nat jär­jes­tä­vät itse kesä- ja tal­vi­kun­nos­sa­pi­don halu­maan­sa laa­tu­ta­soon. Omien piha­tei­den ja tie­kun­nat­to­mien tei­den kun­nos­sa­pi­to on omis­ta­jien ja tie­tä tar­vit­se­vien vas­tuul­la. Yksi­tyis­tie­a­vus­tus­käy­tän­nöt muut­tu­vat Oulus­sa 1.6.2019 alkaen

Lue lisää

Raha­pe­lit: Viik­ko 19

Lot­to: 2, 13, 18, 19, 24, 36, 38. Lisä­nu­me­ro: 11. Plus­nu­me­ro: 18. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 1 kpl 1 200 000 e, 6+1 oikein — kpl, 6 oikein 2 483,16 e, 5 oikein 65,08 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.

Viking Lot­to: 4, 6, 21, 25, 26, 31. Viking­nu­me­ro: 2. Plus­nu­me­ro: 2. Voi­ton­ja­ko: 6 oikein -, 6+0 oikein 1 kpl 439 340,80 e, 5+1 oikein 3 kpl 10 684,59 e, 5 oikein 672,45 e, 4+1 oikein 47,36 e, 4 oikein 21,68 e, 3+1 oikein 7,73 e, 3 oikein 3,65 e, 2 oikein — e.

Euro­jack­pot: 5, 7, 15, 19, 29. Täh­ti­nu­me­rot: 3, 8. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein 2 kpl 45 000 000 e, 5+1 oikein 11 kpl 994 790,90 e, 5 oikein 66 331,60 e, 4+2 oikein 2 671,00 e, 4+1 oikein 160,10,20 e, 4 oikein 76,80 e, 3+2 oikein 35,20 e, 2+2 oikein 13,80 e, 3+1 oikein 13,80 e, 3 oikein 11,90 e, 1+2 oikein 7,40 e, 2+1 oikein 6,70 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 4 7 0 9 5 5 7 . Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 9 8 7 6 5 5 4. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 4 0 7 8 1 4 2. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 21X X22 212 X22X Voi­ton­ja­ko: 13 oikein — kpl, 12 oikein 5 250,03 e, 11 oikein 162,74 e, 10 oikein 11,29 e.

Lue lisää

Ilmoi­ta tapah­tu­mas­ta Kesä­Rant­suun!

Tou­ko­kuun lopus­sa ilmes­ty­väs­sä Kesä­Rant­sus­sa jul­kais­taan jäl­leen tapah­tu­ma­ka­len­te­ri Ran­ta­poh­jan alu­een tapah­tu­mis­ta Hau­ki­pu­taal­la, Iis­sä, Kui­va­nie­mel­lä, Yli-Iis­sä, Kii­min­gis­sä, Yli­kii­min­gis­sä ja Pate­nie­mes­sä.


Kuo­ro­lau­lu ja komiik­ka ne yhteen sop­pii

Mitä tapah­tuu, kun yhdis­te­tään viih­dyt­tä­vää ja rai­la­kas­ta nais­kuo­ro­lau­lua ja stand up -komiik­kaa? Syn­tyy hui­kea show, kun asial­la ovat hau­ki­pu­taa­lai­set nais­kuo­ro Viih­de­piik­ka­rit ja koo­mik­ko Mat­ti Pat­ro­nen.


Tie­to­vi­sa 13.5.2019

Kysy­myk­set Mis­tä tun­ne­taan ruot­sa­lais­tyt­tö Gre­ta Thun­berg? Mikä on Bri­tan­nian kunin­gas­huo­neen jäsen­ten Eli­sa­bet­hin puo­lel­ta tule­va ”suku­ni­mi”? Mis­tä kah­des­ta maas­ta tule­via mat­kai­li­joi­ta…
Tuu­liWat­ti raken­taa jät­tia­kun Vii­na­mäen tuu­li­puis­toon

Tuu­liWat­ti Oy raken­taa Poh­jois­mai­den suu­rim­man säh­kö­va­ras­ton Iin Vii­na­mäen tuu­li­puis­ton yhtey­teen. Simon kun­nan puo­lel­le sijoit­tu­va kuu­den kon­tin ja kuu­den megawa­tin suu­rui­nen jät­tiak­ku on kool­taan ja tehol­taan kol­min­ker­tai­nen aiem­piin vas­taa­viin säh­kö­va­ras­toi­hin ver­rat­tu­na. Akkuin­ves­toin­nin arvo on 3,5 mil­joo­naa euroa.