Ajankohtaista

Juh­la­ras­tit Virpiniemessä

Perä­me­ren Ras­ti jär­jes­ti hela­tors­tai­na ras­ti-iloit­te­lua Vir­pi­nie­men hiih­to­ma­jan nopea­kul­kui­ses­sa lähi­maas­tos­sa. Kysees­sä oli­vat seu­ran 30-vuo­tis­juh­la­ras­tit. Rata­mes­ta­ri Pek­ka Kans­te loih­ti kiin­toi­san haas­teen eri sar­jo­jen suun­nis­ta­jil­le. Aamu­päi­väl­lä kir­mais­tiin vauh­di­kas maas­tosprint­ti ja pie­nen lepo­tauon jäl­keen ilta­päi­väl­lä keskimatka.

Lue lisää

Lau­ta­kun­ta esit­tää usei­den kylä­kou­lu­jen lakkautusta

Oulun sivis­tys­lau­ta­kun­ta päät­ti esit­tää tiis­tai­ses­sa kokouk­ses­saan kuu­den kylä­kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta. Kii­min­gis­tä lak­kau­tet­ta­vak­si esi­te­tään Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­ja, Hau­ki­pu­taal­ta Keis­kan kou­lua sekä Kel­los­ta Tak­ku­ran­nan kou­lua. Myös San­gin­suun ja Läm­sän­jär­ven kou­lu­ja esi­te­tään nyt lak­kau­tet­ta­vak­si. Pik­ka­ra­lan kou­lun osal­ta hyväk­syt­tiin esi­tys, jon­ka mukaan kou­lu­ja jat­kaa toi­min­taan­sa niin kau­an kuin oppi­lai­ta on vähin­tään 20. 

Lue lisää


Toi­mit­ta­jal­ta: Kää­ri­jä toi kesän!

Kevät­tal­ven kyl­myys kaik­ko­si kun Euro­vii­sut ja Kää­ri­jä toi­vat kesän ja vih­rey­den ker­ta­hei­tol­la. Enpä muis­ta, mil­loin täl­lais­ta vil­li­tys­tä on koet­tu. Kää­ri­jä eli Jere Pöy­hö­nen innos­ti ja roh­kai­si kan­saa hul­lut­te­le­maan ja puhal­ta­maan yhtei­seen hii­leen Cha cha cha:n tah­dis­sa. Tämä tuli niin tar­pee­seen! Hän on meil­le mes­ta­ri ja voit­ta­ja, vaik­ka kak­kos­si­ja tulikin.