Ajan­koh­tais­ta

Tai­de­kyl­läi­lyä Put­taal­la

Hau­ki­pu­taan Tai­deyh­dis­tys kut­sui tai­tei­li­joi­ta ja tai­teen har­ras­ta­jia kylään ja yhteis­näyt­te­lyyn Teat­te­ri­kuo­pal­le. Tai­de­kyl­läi­lyä Put­taal­la -näyt­te­lys­sä on esil­lä yli kol­me­kym­men­tä teos­ta. –…


Nuo­ri­so luvat­ta kivi­kou­lul­la

Jouk­ko hau­ki­pu­taa­lais­ta nuo­ria tun­keu­tui luvat­ta Joke­lan­tien van­hal­le, tyh­jil­lään ole­val­le kivi­kou­lul­le vii­me per­jan­tai­na illal­la noin kel­lo 22 aikaan. Jo aiem­min illal­la…


Val­ta­ri Aree­nan ava­jai­set

Val­ta­ri Aree­nan ava­jai­sia vie­tet­tiin Iis­sä kes­ki­viik­ko­na 5.9. muun muas­sa säh­ly­pe­lien mer­keis­sä. Säh­ly­pe­lit pelat­tiin Val­ta­rin oppi­laat vas­taan lukio ja tämän pelin…


Trak­to­ri­näyt­te­lys­sä oli säpi­nää

Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mä­ki täyt­tyi taas trak­to­reis­ta ja muis­ta kiin­nos­ta­vis­ta meno­pe­les­tä tänään sun­nun­tai­na. Trak­to­ri­näyt­te­ly kerä­si run­saas­ti  ylei­söä, joka viih­tyi muka­vas­sa tun­nel­mas­sa — ohjel­mas­sa…


Mar­tin­Mark­ki­noil­la on tun­nel­maa

Mar­tin­nie­men kou­lul­la on menos­sa Mar­tin­Mark­ki­nat. Tee­ma­na näil­lä toi­sen ker­ran jär­jes­te­tyil­lä mark­ki­noil­la on sadon­kor­juu. Toteu­tuk­ses­ta vas­taa­vat kou­lun ja oppi­lai­den ohel­la koti­­kou­­lu-toi­­mi­­kun­­ta,…