Ajan­koh­tais­ta

Hau­ki­pu­das-päi­vien myy­jäi­set Jatu­lis­sa

Hau­­ki­­pu­­das-päi­­vien myy­jäi­siä on pidet­ty tänään Hau­ki­pu­taal­la Jatu­lis­sa. Myy­jiä on run­saas­ti. Lau­an­tai­päi­vän ohjel­maan on kuu­lu­nut mm. Vuo­den hau­ki­pu­taa­lai­sen pal­kit­se­mi­nen. Hau­­ki­­pu­­das-päi­­vät jär­jes­te­tään…Sote mie­ti­tyt­tää hoi­to­vä­keä

Suo­men lähi- ja perus­hoi­ta­ja­lii­ton SuPe­rin Hau­ki­pu­taan ammat­tio­sas­to oli kut­su­nut syys­ko­kouk­seen­sa vie­raak­si sosi­aa­­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pirk­ko Mat­ti­lan (sin.). Ykkö­sai­heek­si nousi odo­te­tus­ti…
Perin­neam­mat­te­ja kalen­te­ris­sa

LC-Hau­­ki­­pu­­das Kel­lon perin­tei­nen vuo­si­ka­len­te­ri ilmes­tyy tule­van vii­kon­lo­pun Hau­­ki­­pu­­das-päi­­vil­­le. Täl­lä ker­taa tee­ma­na vuo­den 2019 kalen­te­ris­sa ovat perin­neam­ma­tit. Kuvien ohel­la kalen­te­ri sisäl­tää…


Hau­ki­pu­das-päi­vät jo 38. ker­ran

Hau­ki­pu­das-päi­vät jär­jes­te­tään tule­va­na vii­kon­lop­pu­na 9.–11. jo 38. ker­ran ja kuu­den­nen ker­ran uudes­sa Oulus­sa. Tar­jol­la on jäl­leen moni­puo­lis­ta ohjel­maa kai­ken ikäi­sil­le Jatu­lis­sa, kir­jas­tos­sa, Teat­te­ri­kuo­pal­la ja seu­ra­kun­nas­sa.