Ajan­koh­tais­ta

LC Jää­lil­tä sti­pen­de­jä oppi­lail­le

Jää­lin Lei­jo­nat lah­joit­ti Jää­lin kou­lun kuu­den­nen luo­kan oppi­lail­le sti­pen­dit, jot­ka jaet­tiin myön­tei­ses­tä suh­tau­tu­mi­ses­ta kou­lu­työ­hön, hen­ki­lö­kun­taan ja toi­siin oppi­lai­siin. Sti­pen­din sai­vat…


JCR siir­tyy ensi vuo­del­le

Jää­liCi­ty­Rok­ki siir­tyy vuo­del­la eteen­päin. Jää­li­hal­lin pihan val­taa­va kesä­juh­la juh­li­taan lau­an­tai­na 12.6.2021. – Olem­me tie­tys­ti har­mis­sam­me Jää­liCi­ty­Ro­kin siir­ros­ta, ker­too kesä­juh­lan val­mis­te­lui­ta…OSAO:n Hau­ki­pu­taan yksi­kön val­mis­tu­neet

Kevät­lu­ku­kau­den 2020 aika­na Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO:n Hau­ki­pu­taan yksi­kös­tä val­mis­tu­neil­le oli vii­me per­jan­tai­na kevät­juh­la ver­kos­sa. Onnea ammat­tiin val­mis­tu­neil­le. Autoa­lan perus­tut­kin­to, ajo­neu­voa­sen­ta­ja: Kurt­ti…