Ajan­koh­tais­ta

Chat-pal­ve­lu avau­tui

Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen vas­taan­o­ton Chat-pal­ve­lun avat­tiin kes­ki­viik­ko­na 18.9. Chat-pal­ve­lun kaut­ta voi saa­da ohjei­ta ja neu­von­taa eri­lai­sis­sa kysy­myk­sis­sä maa­nan­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 8–16 ja per­jan­tai­sin kel­lo 8–15.

Lue lisää

Hau­Pa voi­to­kas Tor­nios­sa

Hau­ki­pu­taan Pal­lon mies­ten edus­tus­jouk­kue jat­koi hyvää syys­vi­ret­tään lau­an­tai­na Tor­nios­sa perin­teik­kään TP-47 vie­raa­na. Useis­ta pois­sao­lois­ta huo­li­mat­ta vie­rai­li­joi­den rutii­ni riit­ti upe­aan 2–3 voit­toon.

Lue lisää

Tupa täyn­nä tun­net­ta ja tun­nel­maa

“Isät oli­vat sodas­sa. Ne, jot­ka pala­si­vat oli­vat myk­kiä. Hei­dän elä­män­sä oli rik­ki ammut­tu. Me, jot­ka olim­me hei­dän lap­si­aan, kas­voim­me hil­jai­suu­des­sa. Mei­hin­kin osui, vaik­ka ruu­miim­me ovat ter­vei­tä. Sota jat­kuu meis­sä lap­sis­sa, mak­sam­me pie­nis­sä eris­sä, edes jol­lain taval­la, vapaut­tam­me takai­sin…”


Van­han kuvan ker­to­maa: Pon­te­va Iin edus­tal­la

Kuvas­sa on höy­ry­hi­naa­ja Pon­te­va Perä­me­rel­lä Iin edus­tal­la 1960-luvun alus­sa. A.Santaholma Oy:n hinaa­ja Pon­te­va val­mis­tui vuon­na 1935 yhtiön omal­la tela­kal­la Kala­joel­la. Aluk­sen pituus oli 21,2 m ja leveys 5,38 met­riä. Höy­ry­ko­nees­ta saa­tiin tehoa 150 ihv. Tie­dot perus­tu­vat Rai­mo Wir­ran­kos­ken laa­jaan Lai­va 2/2008-leh­des­sä kir­joit­ta­maan his­to­riik­kiin ”Omil­la hinaa­jil­la omil­le sahoil­le”.
Hau­Pan nai­sil­le tap­pio koto­na

Lau­an­tai­na 14.9 Hau­Pan nai­set koki­vat tylyn tap­pion koto­naan luvuin 0–7, kun vas­tas­sa oli sar­jan kol­mo­se­na ole­va Hel­sin­gin pal­lo­seu­ra. Ensim­mäi­nen 25 minuut­tia oli tasai­nen, kun­nes vie­ras­jouk­kue otti pal­lon ja pelin hal­tuun­sa.