Ajan­koh­tais­ta


Kes­kus­te­lem­me: Poh­jois-Poh­jan­maa hyö­tyi­si hii­li­pörs­sis­tä

Vuo­des­ta toi­seen jär­jes­te­tyt kan­sain­vä­li­set ilmas­to­ko­kouk­set ovat kes­kit­ty­neet hii­li­diok­si­din pääs­töi­hin maa­pal­lol­la, vii­mek­si Puo­las­sa jou­lu­kuus­sa. Pääs­tö­jä var­ten luo­tiin vuon­na 2004 Euroo­pan unio­nin sisäi­nen hii­li­diok­si­din pääs­tö­pörs­si. Sen tavoi­te oli hil­li­tä fos­sii­li­hii­len läh­de­vir­to­ja tai­vaal­le.


Päät­tä­jäl­tä: Istu­taan Gre­tan kans­sa

Jou­lu­kuus­sa Puo­lan Katowices­sa pide­tyn YK:n ilmas­to­ko­kouk­sen täh­dek­si nousi ruot­sa­lai­nen 15-vuo­tias Gre­ta Thun­berg. Gre­ta aikoo istua Ruot­sin par­la­ment­ti­ta­lon edes­sä per­jan­tai­sin kiin­nit­tä­mäs­sä huo­mio­ta pää­tök­sen­te­koon, jot­ta ilmas­to­krii­sin pahim­mat seu­rauk­set voi­daan vie­lä vält­tää. Hel­sin­gis­sä istu­taan edus­kun­ta­ta­lon rap­pusil­la, ja useal­la muul­la­kin Suo­men paik­ka­kun­nal­la tue­taan Gre­tan tavoi­tet­ta. Gre­tan toi­min­ta on ihail­ta­vaa. Minä­kin tah­toi­sin istua Gre­tan kans­sa. Tar­peek­si ei ole teh­ty.


Leh­to suun­nit­te­lee lomau­tuk­sia Iis­sä

Leh­to Grou­pin teh­das­tuo­tan­non yksik­kö Leh­to Com­po­nents Oy har­kit­see tuo­tan­ton­sa sopeut­ta­mis­ta Iin ja Hump­pi­lan teh­tail­laan. Samaan aikaan suun­ni­tel­laan Oulun teh­taan tuo­tan­non siir­tä­mis­tä Oulai­siin.Tie­to­vi­sa 7.1.2019

Kysy­myk­set Mon­ta­ko irto­ki­veä on putoa­vis­ta kivis­tä varoit­ta­vas­sa lii­ken­ne­mer­kis­sä? Mit­kä ovat jär­jes­tyk­ses­sä pin­­ta-alal­­taan kol­me suu­rin­ta Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kun­taa? Mikä ylei­seu­roop­pa­lai­nen kuvio­sym­bo­li huol­toa­se­mil­la…Raa­sa­kan voi­ma­lai­tos entis­tä tehok­kaam­pi

Poh­jo­lan Voi­man vesi­voi­mayh­tiö PVO-Vesi­voi­man Raa­sa­kan vesi­voi­ma­lai­tok­sen uudet säh­kö- ja auto­maa­tio­jär­jes­tel­mät on otet­tu käyt­töön Iijoel­la. Moder­ni­soin­ti lisää voi­ma­lai­tok­sen käyt­tö­var­muut­ta ja tehos­taa sää­tö­voi­man tuo­tan­toa.