Ajan­koh­tais­ta

Hie­ta-ahon kaa­voi­tus ete­nee Kii­min­gis­sä

Kola­mäen ja Isoa­hon väli­maas­toon Kii­min­gin kes­kus­tan ete­lä­puo­lel­le suun­ni­tel­laan Hie­­ta-ahon asui­na­luet­ta. Noin 236 heh­taa­rin suu­rui­nen suun­nit­te­lua­lue on pää­osin raken­ta­ma­ton­ta moree­ni­kum­pa­reik­koa ja…


Mitä syöm­me kou­lus­sa?

Kou­lu­ruo­ka kuu­luu jokai­sen oppi­laan kou­lu­päi­vään. Suo­mes­sa kou­lu­ruo­ka on ollut ilmai­nen jo 70 vuot­ta. Näin ei kui­ten­kaan aina ole. Jois­sa­kin mais­sa…