Ajan­koh­tais­taMobii­li­ko­leh­ti ote­taan käyt­töön Oulun seu­ra­kun­nis­sa

Oulun seu­ra­kun­nis­sa ote­taan käyt­töön mobii­li­ko­leh­ti. Mobi­le­Payl­la toi­mi­va koleh­ti­mak­su tulee käyt­töön kätei­sen rin­nal­le ja on käy­tös­sä juma­lan­pal­ve­lus­ten yms. tilai­suuk­sien aika­na. Mobii­li­ko­leh­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKari Hol­man kirk­ko­ja Gal­le­ria Jau­hiai­ses­sa

Hau­ki­pu­taa­lais­tai­tei­li­ja Kari Hol­man näyt­te­ly nimel­tä Poh­­jois-Suo­­ma­­lai­­sia kirk­ko­ja avau­tuu Gal­le­ria Jau­hiai­ses­sa Kii­min­gin Syke-talos­­sa kes­ki­viik­ko­na. Näyt­te­lys­sä on esil­lä nel­jä­tois­ta ori­gi­naa­lia­kva­rel­lia. Hol­man näyt­te­ly…