Ajankohtaista

Kesä­muis­to­ja 2021

Syk­syn saa­pues­sa on muka­vaa muis­tel­la kesän tapah­tu­mia. Kui­va­nie­men ylä­kou­lun oppi­lail­le kesäs­tä jäi pal­jon läm­pi­miä muis­to­ja ja mie­leen pai­nui monia iha­nia het­kiä. Näi­tä elä­viä kuvauk­sia lukies­sa tun­tuu, kuin oli­si ollut itse­kin paikalla.

Lue lisää

Suo­si­tuk­set pide­tään ennal­laan, suo­si­tel­tu roko­te­vä­li lyhe­nee kah­dek­saan viikkoon

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä ei lin­jan­nut tiis­tai­ses­sa kokouk­ses­saan muu­tok­sia alu­eel­la voi­mas­sa ole­viin suo­si­tuk­siin. Koro­nae­pi­de­mia on alu­eel­la yhä kiih­ty­mis­vai­hees­sa, mut­ta tar­tun­to­jen määrä…Tap­pio nai­sil­le Vantaalta

Nai­set mat­ka­si­vat vii­kon toi­seen otte­luun Van­taal­le VJS:n vie­raak­si. Myyr­mäen jal­ka­pal­los­ta­dio­nil­la käy­ty otte­lu päät­tyi koti­jouk­ku­een 4–0 voit­toon. Otte­lu alkoi vie­rai­li­joi­den kannalta…