Ajan­koh­tais­ta

Van­ho­ja kuvia Iis­tä

Iiläi­nen Sal­me Nie­mi oli luke­nut Ran­ta­poh­jas­ta (4.6.2020) jut­tua Lin­­ja-auto­yh­­tiö V. Ala­mäes­tä, joka on toi­mi­nut 95 vuot­ta. Jutus­sa oli kuva 25-vuo­­ti­aas­­ta…

Lue lisää

Kesän Suvi­seu­rat etä­nä

Tämän kesän Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­kusyh­dis­tyk­sen (SRK) Suvi­seu­rat jär­jes­te­tään radion ja netin väli­tyk­sel­lä 26.–29.6. Koro­na­ti­lan­teen takia Suvi­seu­ro­ja ei pide­tä taval­li­seen tapaan.…

Lue lisää
Hyvää juhan­nus­ta!

Ran­ta­poh­jan teki­jät toi­vot­ta­vat kai­kil­le hyvää juhan­nus­ta. Seu­raa­va Ran­ta­poh­ja ilmes­tyy tiis­tai­na 23.6.