Kel­lo

Kum­me­li-veneen mon­ta roo­lia

Veneen­ra­ken­ta­ja Alpo Juku­ri on teh­nyt alus­ta lop­puun sato­ja venei­tä vene­veis­tä­möl­lään Kel­lon Kivi­nie­mes­sä. 86-vuo­­tias vene­mes­ta­ri selai­lee valo­ku­va­nip­pua ja -albu­me­ja, jois­sa on…

Lue lisää

Vau­vo­ja

Mari ja Mik­ko Vuo­ren­so­la Kel­los­ta sai­vat 11.7. tytön. Han­­nes-veli sai pik­kusis­kon synt­tä­ri­lah­jak­si.

Lue lisää

Rip­pi­kou­luil­moit­tau­tu­mi­nen käyn­nis­tyy Oulun alu­eel­la loka­kuun lopul­la

Oulun evan­ke­lis­lu­te­ri­lais­ten seu­ra­kun­tien rip­pi­kou­luil­moit­tau­tu­mi­nen käyn­nis­tyy syys­lo­man jäl­keen maa­nan­tai­na 26. loka­kuu­ta ja jat­kuu per­jan­tai­hin 30. loka­kuu­ta saak­ka. Rip­pi­kou­lu­kut­sut pos­ti­te­taan vii­kol­la 40,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Kivi­nie­mes­sä on moni­puo­li­nen sata­ma-alue

Kivi­nie­men sata­­ma-alue on lois­ta­va päi­­vä­­ret­­ki-koh­­de, jos­sa voi tukea pai­kal­li­sia yrit­tä­jiä uimi­sen ja ulkoi­le­mi­sen ohes­sa. Noin 150-paik­­kai­­nen sata­­ma-alue pal­ve­lee hyvin myös…
Mat­kai­lua­jo­neu­vo­jen suo­sion kas­vu näkyy alu­eel­la

Monet suo­ma­lais­per­heet suun­taa­vat loma-aja­­tuk­­sen­­sa nyt koti­maan mat­kai­luun ja mat­kai­lua­jo­neu­voi­hin. Tilas­tot ker­to­vat mat­kai­lua­jo­neu­vo­jen kysyn­nän räjäh­tä­neen huh­ti­kuus­sa. Rekis­te­röi­ty­jen mat­kai­lua­jo­neu­vo­jen mää­rä kas­voi tam­­mi-huh­­ti­­kuus­­sa…