Kel­lo

Yhden­ver­tai­set laa­ja­kais­tayh­tey­det Oulun val­tuus­to­ryh­mien yhtei­se­nä tavoit­tee­na

Oulun kau­pun­ki sel­vit­tää elo­kuun lop­puun men­nes­sä sen, mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­gil­la oli­si toi­mia run­ko­ver­kon tai valo­kui­tu­ver­kon omis­ta­ja­na alueil­la, jois­sa nämä ver­kot.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääKel­loon ensim­mäi­nen ker­ros­ta­lo

Kel­lon kes­kuk­sen ilme muut­tuu, kun sin­ne nousee alu­een ensim­mäi­nen ker­ros­ta­lo. Hank­keen toteut­taa Tech­nocam­pus Oy, joka raken­nut­taa samaan kort­te­liin myös uudet…


Koro­na­kuu­lu­mi­sia maa­il­mal­ta

Espan­jan Tor­re­vie­jas­sa asu­va, kel­lo­lai­nen Lau­ra Sute­la, 20, ker­too tun­nel­mi­aan Koro­nas­ta joh­tu­van ulko­na­liik­ku­mis­kiel­lon hil­jen­tä­mäs­tä Espan­jas­ta sekä sii­tä, mitä kai­paa tääl­tä Suo­mes­ta…