Kello

“Sote-pal­ve­lu­pis­te joka kuntaan”

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­­tuk­­ses­­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Kes­kus­tan puheen­joh­ta­ja Mar­jut Leh­to­nen. Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja nii­den tasavertainen…

Lue lisää

“Har­vaan asu­tuil­la alueil­la tuli­si olla moniosaajia”

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­­tuk­­ses­­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Perus­suo­ma­lais­ten Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­ja Ahti Moi­la­nen. Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja niiden…

Lue lisää

“Uusia mene­tel­miä ja toi­min­ta­mal­le­ja tulee kehittää”

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­­tuk­­ses­­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja Tomi Kais­mo. Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja nii­den tasavertainen…

Lue lisää

“Pal­ve­lui­ta ei tule kes­kit­tää suuryksiköihin”

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­­tuk­­ses­­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Vasem­mis­ton puheen­joh­ta­ja Olli Koho­nen. Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja nii­den tasavertainen…

Lue lisää

Ennak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na – Kat­so täs­tä äänes­tys­pai­kat ja ‑ajat Ran­ta­poh­jan alueella

Alue­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkaa huo­men­na kes­ki­viik­ko­na 12.1. ja jat­kuu tiis­tai­hin 18.1. saak­ka. Äänioi­keu­te­tut voi­vat äänes­tää ennak­koon mis­sä tahan­sa ylei­ses­sä ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa kotimaassa…
Vas­tuu sään­nöl­li­ses­tä nuo­houk­ses­ta on kiin­teis­tön omis­ta­jal­la, Top­pi­set työs­ken­te­le­vät katoil­la välil­lä yhdessäkin

Jo kol­man­nes­sa pol­ves­sa toi­mi­van per­hey­ri­tyk­sen Nuo­hous- ja ilmas­toin­nin Mika Top­pi­nen muis­tut­taa kiin­teis­tö­jen omis­ta­jia sii­tä, että jokai­nen vaki­tui­seen asu­mi­seen käy­tet­ty raken­nus tuli­si nuo­ho­ta vähin­tään ker­ran vuo­des­sa ja vapaa-aja­na­sun­to kol­men vuo­den välein. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus