Kello

KTU tasa­pe­liin

Jal­ka­pal­lon nelos­di­vi­sioo­nan ylem­pi lop­pusar­ja käyn­nis­tyi 28.8. täy­del­lä kol­men otte­lun kier­rok­sel­la. Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat koh­ta­si koti­ken­täl­lään Oulu­lai­sen Vil­lan Pojat. Otte­lu päät­tyi lopul­ta tasa­pe­liin kuten jouk­kuei­den aikai­sem­pi­kin koh­taa­mi­nen kol­me viik­koa aikaisemmin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

“Lei­ri­kes­kus Lois­to olkoon turvapaikka”

Uusi upea Oulun seu­ra­kun­tien Lei­ri­kes­kus Lois­to Hau­ki­pu­taan Iso­nie­mes­sä val­mis­tui jo vii­me vuon­na, mut­ta koro­na­ti­lan­teen takia pai­kan siu­naus­juh­la on siir­ty­nyt. Lei­ri­kes­kus sai siu­nauk­sen­sa lau­an­tai­na samal­la kun nel­jäs Piis­pan­pyö­räi­ly suun­tau­tui lei­ri­kes­kuk­seen. Piis­pan­pyö­räi­ly on vuo­tui­nen ren­to ja muka­va lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma yhteis­vas­tuu­ke­räyk­sen hyväksi.

Lue lisää

Poruk­ka kool­la: Kure­na­lan kyläyh­dis­tys vie­rai­sil­la Kellossa

Kure­na­lan kyläyh­dis­tys ry teki pit­kän tauon jäl­keen elo­kuus­sa mie­leen­pai­nu­van tutus­tu­mis­ret­ken Kel­loon. Ret­kel­le läh­dim­me satei­ses­sa sääs­sä, kor­keal­la kyn­nyk­sel­lä. Vuo­kra­sim­me kus­kin kera bus­sin ja STP­bus­sis­sa oli läm­min sekä iloi­nen tunnelma.

Pysäh­dyim­me ensik­si mai­niol­la Kii­min­gin ABCil­la munk­ki­kah­veil­la. Mun­kit oli­vat val­mis­ta­neet juu­ri mei­tä ret­ke­läi­siä var­ten. Avo­sy­lin oli myy­jä mei­tä vas­tas­sa ter­ve­tu­lot tuumaillen-

Lue lisää

NHL-täh­det ilah­dut­ti­vat lap­sia jake­rä­si­vät ison potin hyväntekeväisyyteen

Vir­pi­nie­men golf­ken­tän ran­ge täyt­tyi lau­an­tai­na lap­si­per­heis­tä ja jää­kiek­koi­li­jois­ta, kun All Stars Cha­ri­ty Golf Oulu jär­jes­ti alu­eel­la Lähi­Ta­pio­la Poh­joi­nen las­ten­ta­pah­tu­man. Seit­se­mät­tä ker­taa jär­jes­tet­ty tapah­tu­ma kiin­nos­ti monia ja pai­kal­le oli tul­tu niin Oulus­ta kuin lähi­kun­nis­ta­kin. Tapah­tu­mas­sa lap­set pää­si­vät kokei­le­maan gol­fia ohjaa­jien ja NHL-pelaa­jien kans­sa sekä pai­kal­la oli tai­ku­ri teke­mäs­sä ilma­pal­lo­tai­det­ta. Hat­ta­ra- ja pop­pa­ri­jo­no pysyi­vät pit­ki­nä läpi tapah­tu­man ja pomp­pu­lin­na oli eri­tyi­sen mie­lui­nen per­hei­den pienimmille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
Odot­ta­vin mie­lin koh­ti koulutietä

Kou­lut alka­vat jäl­leen täl­lä vii­kol­la ja ensim­mäi­sen luo­kan Ran­ta­poh­jan alu­eel­la aloit­taa tänä vuon­na noin 670 oppi­las­ta. Yksi heis­tä on Kellon.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus