Kello

Las­se Oika­ri­nen — koo­mik­ko ja kahvinystävä

Kol­mi­sen vuot­ta sit­ten Kel­lon Kivi­nie­meen muut­ta­nut stand up ‑koo­mik­ko Las­se Oika­ri­nen per­hei­neen on tykäs­ty­nyt uuteen asuin­paik­kaan ja alu­een ihmi­siin aivan täy­sil­lä. Komiik­kaa hän on teh­nyt vuo­des­ta 2013 lähtien.

– On aivan mah­ta­va asua lähel­lä mer­ta maa­seu­tu­mai­ses­sa ympä­ris­tös­sä aivan kau­pun­gin vieressä.

Van­nou­tu­nee­na kah­vi­nys­tä­vä­nä ja Kivi­nie­men erin­omai­suu­des­ta ins­pi­roi­tu­nee­na Oika­ri­nen kehit­te­lee har­ras­tuk­se­naan Kivi­nie­meen omaa kahvibrändiä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Nyt voi vai­kut­taa 50 000 euron mää­rä­ra­han jakoon

Kun­ta­lai­set pää­se­vät ideoi­maan, suun­nit­te­le­maan ja päät­tä­mään äänes­tä­mäl­lä, miten 50 000 euroa käy­te­tään Oulun aluel­la hyvin­voin­nin paran­ta­mi­seen. Oulun osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti käyn­nis­tyy maa­nan­tai­na 26.4.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vien korona­ro­ko­tukset alkavat

Ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vat 55–64-vuotiaat voi­vat nyt vara­ta ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen Oulun alu­eel­la. Rokot­tee­seen ovat oikeu­tet­tu­ja ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vat 55–64-vuotiaat, joil­la on vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le altis­ta­va sai­raus tai tila. Roko­tuk­sis­sa käy­te­tään Bion­tech-Pfize­rin rokotetta.