TIETOVISAT

Tie­to­vi­sa 16.7.2018

Kysy­myk­set 1. Min­kä lääk­keen nimi on sanan­mu­kai­ses­ti suo­mek­si ”vas­taan elä­mää” 2. Mis­sä TV-sar­­jas­­sa rat­koo mur­hia riko­sy­li­ko­mi­sa­rio Bar­na­by? 3. Kuka on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 9.7.

Kysy­myk­set 1. Mon­ta­ko tee­lusi­kal­lis­ta on ruo­ka­lusi­kal­li­nen? 2. Mitä on twerk­kaus? 3. Min­kä kaup­pa­ket­jun alen­nus­myyn­ti­ta­pah­tu­ma on Mam­mut­ti­mark­ki­nat? 4. Nimeä kak­si hau­ki­pu­taa­lais­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 2.7.

Kysy­myk­set 1. Mikä on ollut Vii­pu­rin nimik­ko­lei­von­ta­tuo­te? 2. Mikä kau­pal­li­nen toi­mi­ja osti Stock­man­nin herk­ku -ket­jun vii­me vuon­na? 3. Mikä on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 25.6.

Kysy­myk­set 1. Mis­sä Suo­men kau­pun­gis­sa on meri­museo? 2. Mihin paik­kaan ihmi­sen pääs­sä teh­dään sep­tum -lävis­tys? 3. Mis­tä TV-sar­­jas­­ta on tut­tu.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 18.6.

Kysy­myk­set 1. Donald Trump ja Kim Jong-un piti­vät hil­jak­koin kes­ki­näi­sen huip­pu­ko­kouk­sen. Mis­sä se pidet­tiin? 2. Min­kä urhei­lu­muo­don monin­ker­tai­nen suo­men­mes­ta­ri on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 11.6.

Kysy­myk­set 1. Kenen syn­ty­mä­päi­vän kun­niak­si lipu­tet­tiin vii­me vii­kol­la 4.6. 2. Mitä tar­koit­taa meren­ku­lus­sa M/s? 3. Mis­tä maan­osas­ta on kotoi­sin rooi­bos,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 4.6.2018

Kysy­myk­set 1. Mis­sä ani­maa­tio­elo­ku­vas­sa ovat Timon ja Pum­ba -nimi­set hah­mot? 2. Mitä on mas­kar­po­ne? 3. Mikä oli Jee­suk­sen ope­tus­lap­si Pie­ta­rin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 27.5.2018

Kysy­myk­set 1. Mon­ta­ko jal­kaa on suden­ko­ren­nol­la? 2. Ihmi­sen pie­nin luu on nimel­tään jalus­tin. Mis­sä se on? 3. Min­kä urhei­lu­la­jin suo­men­mes­ta­ri.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 21.5.2018

Kysy­myk­set 1. Mis­tä voi­si löy­tää patel­lan? 2. Mikä iiläis­he­vo­nen voit­ti vii­me vuo­den Äimä­rau­tion suo­men­he­vos­lii­gan? Nimi viit­taa raha­mie­heen. 3. Pre­si­dent­ti Lau­ri.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 14.5.

Kysy­myk­set 1. Mis­tä maas­ta on peräi­sin tapa viet­tää äitien­päi­vää? 2. Mis­tä maan­osas­ta löy­tyy Pam­pas? 3. Kenel­lä fik­tii­vi­sel­lä hen­ki­löl­lä on Hed­­vig-nimi­­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus