TIETOVISAT

Tie­to­vi­sa 1.10.2018

Kysy­myk­set 1. a) Mon­ta­ko kruu­nua on Ruot­sin vaa­ku­nas­sa? b) Mon­ta­ko ruusua on Suo­men vaa­ku­nas­sa? 2. Mikä teh­tä­vä yhdis­tää seu­raa­via hen­ki­löi­tä:.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 17.9.2018

Kysy­myk­set Mitä vil­ja­kas­via on durum? Mil­lä toi­sel­la nimel­lä tun­ne­taan sil­män väri­kal­vo? Sama nimi voi olla ihmi­sel­lä­kin. Mit­kä kak­si kau­pun­kia oli­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 10.9.2018

Kysy­myk­set Kenen kir­jai­li­jan väi­te­tään sano­neen vii­mei­si­nä sanoi­naan: ”Minä elän”. Entä kuka urhei­li­ja muis­te­taan tokai­sus­taan: ”Havu­ja, per­ke­le!” Mit­kä kak­si maa­ta yhdis­tää.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 3.9.2018

Kysy­myk­set 1. Mikä Suo­men kau­pun­ki oli aikoi­naan tun­net­tu rin­ke­leis­tään? 2. Min­kä nimi­nen oli ensim­mäi­nen vuon­na 1957 radal­leen ava­ruu­teen pääs­syt satel­liit­ti?.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 27.8.

Kysy­myk­set 1. Mis­tä mar­jois­ta pää­asias­sa koos­tuu kunin­ga­tar­hil­lo? 2. Kuka on Sipi­län hal­li­tuk­sen maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri? 3. Mikä on hek­sa­met­ri? 4.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 20.8.2018

Kysy­myk­set 1. Kenet valit­tiin hil­jak­koin evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon Oulun hiip­pa­kun­nan piis­pak­si? 2. Mon­ta­ko pis­tet­tä on sili­tys­rau­dan kor­kein­ta läm­pö­ti­laa osoit­ta­va mer­kin­tä? 3.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 13.8.2018

Kysy­myk­set 1. Ina­ris­sa on Sii­da. Mikä se on? 2. Mikä eläin on lii­ke­ri tai toi­sel­ta nimel­tä lei­ke­ri? 3. Jos­kus kehoi­te­taan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 6.8.2018

Kysy­myk­set 1. Min­kä vita­mii­nin esias­te on beta­ka­ro­tii­ni, jota on mm. pork­ka­nas­sa ja eräis­sä muis­sa­kin saman­vä­ri­sis­sä kas­veis­sa? 2. Mikä on suo­si­tun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 30.7.2018

Kysy­myk­set 1. Mon­ta­ko kiveä on lii­ken­ne­mer­kis­sä, joka varoit­taa sin­koa­vis­ta irto­ki­vis­tä? 2. Mitä metal­lia on heh­ku­lam­pun lan­ka? 3. Min­kä ihme­teon Jee­sus.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 23.7.2018

Kysy­myk­set 1. Mikä on kas­sa­va, nisä­käs, kas­vi vai kala? 2. Kenen fik­tii­vi­sen hah­mon oikea nimi on Kit Wal­ker? 3. Kenes­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus