TIETOVISAT

Tie­to­vi­sa 11.6.

Kysy­myk­set 1. Kenen syn­ty­mä­päi­vän kun­niak­si lipu­tet­tiin vii­me vii­kol­la 4.6. 2. Mitä tar­koit­taa meren­ku­lus­sa M/s? 3. Mis­tä maan­osas­ta on kotoi­sin rooi­bos,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 27.5.2018

Kysy­myk­set 1. Mon­ta­ko jal­kaa on suden­ko­ren­nol­la? 2. Ihmi­sen pie­nin luu on nimel­tään jalus­tin. Mis­sä se on? 3. Min­kä urhei­lu­la­jin suo­men­mes­ta­ri.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 21.5.2018

Kysy­myk­set 1. Mis­tä voi­si löy­tää patel­lan? 2. Mikä iiläis­he­vo­nen voit­ti vii­me vuo­den Äimä­rau­tion suo­men­he­vos­lii­gan? Nimi viit­taa raha­mie­heen. 3. Pre­si­dent­ti Lau­ri.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 14.5.

Kysy­myk­set 1. Mis­tä maas­ta on peräi­sin tapa viet­tää äitien­päi­vää? 2. Mis­tä maan­osas­ta löy­tyy Pam­pas? 3. Kenel­lä fik­tii­vi­sel­lä hen­ki­löl­lä on Hed­­vig-nimi­­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 7.5.

Kysy­myk­set 1. Mikä kar­hu­la­ji on lähes koko­naan lihan­syö­jiä? 2. Min­kä yhtei­sön leh­ti on Herät­kää? 3. Mikä vesi­kul­ku­pe­liin viit­taa­va osa löy­tyy.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 30.4.

Kysy­myk­set 1. Min­kä maa­lai­nen perin­ne on työ­väen vap­pu? 2. Mikä on kut­tu? 3. Mikä maa on maa­il­man suu­rin oopiu­min tuot­ta­ja?.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 23.4.2018

Kysy­myk­set 1. Mil­lä suo­men­kie­li­sel­lä nimel­lä tun­ne­taan auro­ra borea­lis? 2. Mikä ete­läi­sen pal­lon­puo­lis­kon maa on osal­lis­tu­nut Euro­vi­sion lau­lu­kil­pai­luun? 3. Mis­sä maas­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 16.4.2018

Kysy­myk­set 1. Mitä on halloumi/halumi? 2. Mis­sä kuus­sa on a) saa­ma­leis­ten kan­sal­lis­päi­vä, b) roma­nien kan­sal­lis­päi­vä? 3. Mis­tä mar­jois­ta teh­dään kunin­ga­tar­hil­lo?.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 9.4.2018

Kysy­myk­set 1. Mikä on Raa­ma­tun mukaan suu­rin­ta, usko, toi­vo vai rak­kaus? 2. Mikä auto­merk­ki omis­taa nykyi­sin Dat­su­nin? 3. Min­kä Suo­men.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus