Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 7.7.2024

Kysy­myk­set

1. Mitä nykyi­sis­sä­kin leh­dis­sä taval­lis­ta poh­dit­ta­vaa ilmes­tyi ensi ker­ran New York World-leh­den viik­ko­liit­tees­sä 21.12. 1913?

2. Vuon­na 1929 uppo­si höy­ry­lai­va Kuru ja yli sata ihmis­tä huk­kui. Mihin jär­veen Kuru upposi?

3. Mitä juo­maa (yleis­ni­mi) on myy­ty sekä Lin­da Lam­pe­niuk­sen että Mat­ti Nykä­sen nimellä?

4. Mihin lajiin osal­lis­tuu Parii­sin olym­pia­lai­sis­sa nuo­ri urhei­li­ja Hei­li Sirviö?

5) Mikä on kir­jas­ta, TV-sar­jas­ta ja elo­ku­vas­ta tutun Myrs­ky­luo­don Mai­jan mie­hen etu­ni­mi? a) Jan­ne, b) Matias, c) Hen­rik, d) Karl

6. Mis­sä ihmi­sel­lä on sauvasoluja?

7. Mis­sä Poh­jois-Poh­jan­maan kau­pun­geis­ta on vähi­ten asukkaita?

8. Min­kä merk­ki­nen on tasa­val­lan pre­si­dent­ti Alexan­der Stub­bin virka-auto?

9. Mones­sa­ko Poh­jois­maas­sa on viral­li­nen rahayk­sik­kö euro?

10. Mil­lä paik­ka­kun­nal­la val­mis­te­taan Sisu-auto­ja? a) Lah­ti, b) Uusi­kau­pun­ki, c) Kar­jaa, d) Tampere

 

 

Vas­tauk­set

  1. Sana­ris­tik­ko
  2. Näsi­jär­veen
  3. Sii­de­riä
  4. Rul­la­lau­tai­luun
  5. a) Jan­ne
  6. Sil­mas­sä
  7. Pyhä­jär­vel­lä (alle 5000)
  8. Audi-mie­hiä­hän Alex on
  9. Yhdes­sä (Suo­mes­sa)

10. c) Kar­jaa (kuu­luu nyky­ään Raaseporiin)