Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja meneh­tyi Iissä

Iis­sä Yli-Iin tiel­lä nuo­reh­ko hen­ki­lö meneh­tyi suis­tut­tu­aan kul­jet­ta­mal­laan hen­ki­lö­au­tol­la ulos tiel­tä lii­al­li­sen tilan­ne­no­peu­den vuok­si per­jan­tai­na ilta­päi­väl­lä. Kul­jet­ta­ja tör­mä­si useam­paan puu­hun ulos­ajon seu­rauk­se­na ja meneh­tyi elvy­tys­toi­mis­ta huo­li­mat­ta tapahtumapaikalle.

Ensi­hoi­to, pelas­tus­lai­tos sekä polii­si sai­vat teh­tä­vän Yli-Iin tiel­le per­jan­tai­na kel­lo 13.50. Ilmoi­tuk­sen mukaan hen­ki­lö­au­to oli aja­nut ulos tiel­tä, ajau­tu­nut met­sän puo­lel­le tör­mä­ten useam­paan puuhun.

Polii­si­par­tion pääs­tyä pai­kal­le oli auto katol­laan tien vie­res­sä met­säs­sä. Ajo­neu­vos­sa oli ollut vain kul­jet­ta­ja­na toi­mi­nut nuo­ri aikui­nen. Ensi­hoi­to aloit­ti elvy­tys­toi­men­pi­teet, mut­ta voi­mak­kaan tör­mäyk­sen aiheut­ta­mat vam­mat oli­vat niin vaka­vat, että kul­jet­ta­ja menehtyi.

Polii­si jat­kaa tapah­tu­man tutkintaa.