Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja Toimitus

Mil­loin­ka se kesä tulee?

Ran­ta­poh­jas­ta 18.6.1981: Setä kysyi naa­pu­rin 4-vuo­­ti­aal­­ta pik­ku­po­jal­ta: ”No mil­loin­ka se kesä tulee?” Poi­ka vas­ta­si topa­kas­ti että heti kun kevät lop­puu.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nan­hal­li­tus nime­si edus­ta­jat yhtei­sö­jen kokouk­siin

Iin kun­nan­hal­li­tus kokoon­tui maa­nan­tai­na neu­vot­te­le­maan kun­nan asiois­ta. Kokouk­ses­sa pää­tet­tin muun muas­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen edus­ta­jis­ta yhtei­sö­jen kokouk­siin. Kun­ta­toi­mi­joil­le muun muas­sa talous- ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVau­vo­ja

Iiläi­set Piia Kaak­ku­ri­nie­mi ja Mik­ko Tii­ro sai­vat sai­vat 24.5. tytön, jon­ka mitat oli­vat 3 250 gram­maa ja 51,5 sent­tiä. Mar­jo.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTeks­ta­rit

Iin jätea­se­ma ei otta­nut tors­tai­na ros­ka­kuor­mia vas­taan edes rahal­la. Tuhah­te­li­vat lavo­jen ole­van täyn­nä. Enpä ihmet­te­le, kun Iis­sä ros­kat len­tä­vät pit­kin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi talou­den suun­nit­te­luoh­jeen

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi maa­nan­tai­se­sa kokouk­ses­saan Oulun talous­ar­vion 2021 ja -suun­ni­tel­man 2022–2023 suun­nit­te­luoh­jeen ja lähet­ti ohjeen hal­lin­to­kun­nil­le ja lii­ke­lai­tok­sil­le nou­da­tet­ta­vak­si talous­ar­vion.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus