Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja Toimitus

Kun­ta siir­tää puo­lu­een lai­nan perintään

Iin kun­nan­hal­li­tus päät­ti siir­tää Iin Sosia­li­de­mo­kraa­tit ry:n 9 000 euron pus­ku­ri­lai­nan perintään.

Kun­ta myön­si kesäl­lä 2017 Iin Sosia­li­de­mo­kraa­tit ry:lle pus­ku­ri­lai­nan Suo­men Koti­seu­tu­lii­ton seu­ro­jen­ta­lon kor­jausa­vus­tuk­sen 9 000 euron lop­pue­rää vas­taan. Takai­sin­mak­su sovit­tiin tuol­loin vuo­den 2019 mennessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRant­sik­ka: Lisää roskakoreja!

Olen huo­man­nut, että koro­nan myö­tä ros­kan mää­rä on kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti ja yhä suu­rem­pi osa ros­kis­ta on mas­ke­ja. Mas­keil­le ei ole mitään yhteis­tä keräys­paik­kaa, joten har­mil­li­sen usein nii­tä näkee tien var­sil­la ja ojien pohjalla. 


Rant­sik­ka: Nuk­ku­kaa tarpeeksi!

Ala- ja ylä­kou­lui­käi­sil­lä (myös van­hem­mil­la) on yleen­sä vai­keuk­sia “saa­da unen pääs­tä kiin­ni”. Mones­ti sii­tä seu­raa väsy­mys­tä aamul­la. Mut­ta voi­si­ko sii­tä seu­ra­ta jotain vaka­vam­paa­kin? No minä­pä selitän:


Toni Her­ra­sel­la vai­he­ri­kas SM3-debyyt­ti Rovaniemellä

17-vuo­ti­aan jää­li­läi­sen Toni Her­ra­sen ensie­siin­ty­mi­nen SM3-luo­kas­sa tapah­tui vii­kon­lop­pu­na Ral­li SM ‑kau­den avaus­kil­pai­lus­sa Rova­nie­men Arc­tic Lapland Ral­lys­sa. Alla oli tuli­te­rä GRX Hau­to­mon Ford Fies­ta Rally4. Vauh­dil­li­ses­ti nousu­joh­tei­sen kil­pai­lun pila­si avaus­päi­vän vii­mei­sel­le eri­kois­ko­keel­le osu­nut sähkövika.


Mie­li­pi­de: Kuusa­mon­tie on Oulun hanke

Koti­maan mat­kai­lun vil­kas­tu­mi­nen näkyy Kuusa­mon­tiel­lä val­ta­vi­na ruuh­ki­na. Maan­tien ruuh­kao­suus on noin 14 kilo­met­riä, ja kau­pun­ki lisää lii­ken­net­tä Korvenkylä–Vesalanmäki–Jääli –osuu­del­la koko ajan omal­la kaavoituksellaan.