Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja

Nuu-teat­te­ri vie­rai­lee Teat­te­ri­kuo­pal­la

Kem­pe­le­läi­nen Nuu-teat­­te­­ri esit­tää 10-vuo­­tis­­juh­­lae­­si­­tyk­­se­­nään Arto Paa­si­lin­nan menes­tys­ro­maa­niin perus­tu­van Ulvo­van myl­lä­rin. Gun­nar Hut­tu­nen saa­puu pie­neen perä­poh­ja­lai­seen kylään ja kun­nos­taa rap­piol­le jää­neen…


Teks­ta­rit

Tuu­li­myl­lyn maa­vuo­kran medi­aa­ni­hin­ta uusis­sa sopi­muk­sis­sa pyö­rii kym­me­nen tuhan­nen parem­mal­la puo­lel­la, jon­ka lisäk­si mak­se­taan tuot­toon sidot­tua bonus­ta. Älkää hyvät van­huk­set men­kö nel­jäl­lä tuhan­nel­la anta­maan mai­tan­ne myl­lä­rei­den pan­tik­si.


Vau­vo­ja

Kel­lo­lai­set Rit­va ja Mar­kus Ron­kai­nen sai­vat 15.12. kym­pin tytön, jon­ka mitat oli­vat 3 844 gram­maa ja 52 sent­tiä. “Sydä­meen jou­lun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKes­kus­te­lem­me: Hin­ta­va uima­het­ki

Kävim­me sun­nun­tai­na Jatu­lis­sa uimas­sa. Tytön tyt­tö pyö­räh­ti kumi­pöt­ky­län pääl­tä ja löi leu­an altaan poh­jaan. Tuli haa­va, joka piti lii­ma­ta. Itse kokei­lin poh­jaa ja huo­ma­sin, että vent­tii­li oli sel­väs­ti kohol­la sil­lä pai­kal­la, mis­sä vahin­ko tapah­tui. Val­vo­ja kat­soi eikä löy­tä­nyt vikaa. Oli­si­ko vent­tii­li men­nyt pai­koil­leen, ehkä vähän pyö­räy­tin. Lap­si ehti uida var­tin ver­ran.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Har­taus: Kirk­ko­vuo­den suur­ten juh­lien vie­tos­ta

Kirk­ko­vuo­den suur­ten juh­lien vie­tos­sa on kol­me vai­het­ta: val­mis­tau­tu­mi­nen, juh­la ja jäl­ki­viet­to. Jou­lua edel­tä­vä val­mis­tau­tu­mis­vai­he on advent­tiai­ka. Jou­lun juh­la-aika kes­tää jou­lu­aa­tos­ta lop­piai­seen. Jou­lun jäl­ki­viet­to muo­dos­tuu lop­piai­sen jäl­kei­sis­tä sun­nun­tai­päi­vis­tä. Ensi sunn­nun­tain, 2.sunnuntain lop­piai­ses­ta aihe on Jee­sus ilmai­see Juma­lal­li­sen voi­man­sa. Jee­sus teki ensim­mäi­sen tun­nus­te­kon­sa, joil­la osoit­ti ole­van­sa Juma­lan Poi­ka, Kaa­naan häis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus