Artikkelit joiden kirjoittaja on Rantapohja Toimitus
Teks­ta­rit

Haluai­sin, että Kii­min­kiin tuli­si lap­sil­le ja aikui­sil­le tar­koi­tet­tu huvi­puis­to, jos­sa sai­si käy­dä vapaa­eh­toi­ses­ti ja ihmis­ten kans­sa viih­dyt­tä­mäs­sä itseä. Hupia elä­mään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Poh­jois-Poh­jan­maal­la vaa­ti­ma­ton kult­tuu­ri­mai­ne

Poh­­jois-Poh­­jan­­maa­­ta ei tun­ne­ta kult­tuu­ri­maa­kun­ta­na, osoit­taa tou­ko­kuus­sa teh­ty kult­tuu­ria­sen­tei­ta ja Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien mai­net­ta tar­kas­te­le­va tut­ki­mus. Vain 16 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta piti Poh­­jois-Poh­­jan­­maa­­ta…Hyvä esi­tys

Esi­tys että eläk­keel­lä työ­tä teke­vän vero­tus­ta muu­tet­tai­siin niin, että työn­te­ko ei nos­tai­si eläk­keen vero­tus­ta, vaan molem­pia vero­tet­tai­siin erik­seen on erit­täin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus