Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 9.6.2024

Kysy­myk­set

1. Kenen kuvi­tet­tu­jen las­ten­kir­jo­jen kir­joit­ta­ja­na tun­ne­tun suo­men­ruot­sa­lai­sen kir­jai­li­jan (1914–2001) romaa­nis­sa ”Kesä­kir­ja” pie­ni tyt­tö ja hänen iso­äi­tin­sä viet­tä­vät hil­jai­sen ja mer­kit­tä­vän kesän Suo­men­lah­den saarella?

2. Kuka on Pet­te­ri Orpon hal­li­tuk­sen a) ope­tus­mi­nis­te­ri, b) ulko­mi­nis­te­ri, c) puolustusministeri?

3. Min­kä kuvit­teel­li­sen komi­sa­rion luo­ja on Geor­ges Simenon?

4. Mikä nimi on kun­nan osal­la, joka on eril­lään var­si­nai­ses­ta kun­nas­taan, usein toi­sen kun­nan ympäröimä?

5. Minä päi­vä­nä Suo­meen on syn­ty­nyt eni­ten lap­sia (495)? a) 24.8. 1945, b) 24.8. 1946, c) 24.8. 1947, d) 24.8. 1948

6. Kuka suo­ma­lai­nen muo­toi­li­ja tun­ne­taan ennen kaik­kea lasi­sis­ta linnuistaan.

7. Min­kä kah­den val­tion välis­sä vir­taa Amur-joki?

8. Suo­ma­lai­sis­ta sei­väs­hyp­pää­jis­tä ovat voit­ta­neet aikuis­ten euroo­pan­mes­ta­ruu­den Eeles Land­ström 1954 ja 1958, Pent­ti Niku­la 1962 ja Wil­ma Mur­to 2022. Kenel­lä on paras voittotulos?

9. Kuka Yhdys­val­to­jen pre­si­dent­ti jou­tui eroa­maan viras­taan 1970-luvulla?

10. Min­kä maa­lai­nen suo­ra­tois­to­pal­ve­lu on Spo­ti­fy? a) brit­ti­läi­nen, b) USA-lai­nen, c) ruot­sa­lai­nen, c) norjalainen

 

Vas­tauk­set

1. Tove Janssonin

2. a) Anna-Maja Hen­riks­son, b) Eli­na Val­to­nen, c) Ant­ti Häkkänen

3. Maigre­tin

4. Enklaa­vi

5. a) 24.8. 1946

6. Oiva Toikka

7. Kii­nan ja Venäjän

8. Wil­ma Mur­rol­la 485 cm

9. Ric­hard Nixon

10. c) ruotsalainen

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.