Artikkelit joiden kirjoittaja on Pertti Huovinen
Limin­gan mie­het keu­lil­la Testijuoksussa

Iin Yri­tyk­sen tes­ti­juok­susar­jan vii­des kisa aloit­ti sar­jan toi­sen puo­lis­kon, ja koko kau­den muka­na olleil­le ojen­net­tiin osan­ot­to­mi­ta­li nel­jäs­tä ker­ras­ta. Vie­lä joku­nen päi­vä ennen kil­pai­lua jän­nit­ti jär­jes­tä­jiä, lauh­tuu­ko pak­ka­nen. Pak­ka­set hel­lit­ti­vät, mut­ta juok­si­joi­ta se ei hel­pot­ta­nut. Yöl­lä ja aamul­la sata­nut lumi teki rei­tis­tä huo­nos­ti pitä­vän ja paluu­mat­kan kova vas­ta­tuu­li hil­lit­si lop­pu­ki­re­jä. Sama kai­kil­le, tote­si moni, mut­ta ennä­tyk­sis­tä ei haa­veil­lut kukaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVuo­den urhei­lu­kir­ja: Suo­men sisäl­lis­so­ta 1918 oli myös urhei­li­joi­den sotaa

Hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­nen tie­to­kir­jai­li­ja ja toi­mit­ta­ja Jari Kupi­la on kir­joit­ta­nut Suo­men vuo­den 1918 sisäl­lis­so­taan liit­ty­vän tut­ki­muk­sen otsi­kol­la Kun mita­li­toi­vot ampui­vat toi­si­aan. Urhei­lun sisäl­lis­so­ta 1918. Suo­men sisäl­lis­so­ta on var­maan yksi maam­me his­to­rian tut­ki­tuim­mis­ta asiois­ta. Jari Kupi­la on löy­tä­nyt uuden, käy­tän­nös­sä tut­ki­mat­to­man näkö­kul­man aihee­seen. Työ­tä on ollut, sil­lä läh­de­luet­te­lo on vai­kut­ta­va. Hän kiteyt­tää tut­ki­muk­sen­sa kah­teen kysy­myk­seen. Mikä oli urhei­lun kan­san­liik­keen roo­li sisäl­lis­so­das­sa? Miten sota vai­kut­ti suo­ma­lai­seen urhei­luun, sen iden­ti­teet­tiin ja roo­liin yhteiskunnassa?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus