Artikkelit joiden kirjoittaja on Pertti Huovinen


Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 26.5.2024

Kysy­myk­set 1. Mikä on rata­kis­koil­la ihmis­voi­min kul­ke­va yleen­sä moot­to­roi­ma­ton radan kun­nos­sa­pi­to­po­ru­kan kul­ku­vä­li­ne? 2. Kuka sai ensim­mäi­sen kau­no­kir­jal­li­suu­den Fin­­lan­­dia-pal­­kin­­non v. 1984…


Jani Määt­tä tes­ti­kym­pin ykkönen

Limin­gan Niit­to­mies­ten Jani Määt­tä päät­ti Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­susar­jan illan nopeim­pa­na rata­kym­pin kier­tä­jä­nä. Mies tote­si kisaan jäl­keen, että oli­si­han tääl­lä voi­nut olla enem­män­kin juok­si­joi­ta. Ilmei­ses­ti tapah­tu­mia alkaa olla tar­jol­la lii­kaa ja juok­sun har­ras­ta­jat ovat hajaan­tu­neet Park- ja Trail ‑run­ne­reik­si vana­han ajan hölökkääjistä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Vauh­di­kas vito­nen Iin Testijuoksussa

Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­susar­jan vii­mei­nen maan­tie­ki­sa kerä­si muka­van osan­o­ton. Eri­tyi­ses­ti vito­sel­la näh­tiin lähes ennen­nä­ke­mä­tön par­vi juok­si­joi­ta. Eri­tyi­ses­ti nuo­ri­so oli vir­kus­tu­nut tal­ven jäl­jil­tä baa­nal­le. Hiih­to­nii­lot­ta­ret oli­vat vie­neet suk­set liiteriin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus