Artikkelit joiden kirjoittaja on Pertti Huovinen

Egot­ri­pin Kni­pin soti­las­su­ku vai­kut­ti aikoi­naan Iissä

Huh­ti­kuus­sa oli useis­sa leh­dis­sä Egot­rip­pi ‑yhtyeen perus­ta­ja­jä­se­nen, lau­la­jan, kita­ris­tin ja lau­lun­te­ki­jän Zachris Stiernc­reutzin 50-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vä­haas­tat­te­lu­ja. Huo­mio­ni kiin­nit­tyi hänen eri­koi­seen suku­ni­meen­sä, joka on tut­tu (Pohjois-)Iin his­to­rias­ta. Nimi on kir­joi­tet­tu usein muo­toon Stjernc­reutz, mut­ta käy­tän täs­sä Kni­pin suvun käyt­tä­mää kirjoitusasua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 29.5.2022

Kysy­myk­set  Mikä on Ukrai­nan pisin joki? Luet­te­le Poh­­jois-Poh­­jan­­maan ulko­puo­lel­ta kol­me O‑kirjaimella alka­vaa Suo­men kau­pun­kia. Mis­sä sijait­se­vat Bomar­sun­din lin­noi­tuk­sen rau­niot? Mik­si päivä…