Artikkelit joiden kirjoittaja on Pertti HuovinenTal­vi­so­das­ta 80 vuot­ta

Mika Kul­ju: Kak­sin­tais­te­lu lumes­sa. Lapin tal­vi­so­ta 1939–1940 Tal­vi­so­dan päät­ty­mi­ses­tä tulee maa­lis­kuun 13. päi­vä­nä 80 vuot­ta. Tal­vi­so­das­ta on kir­joi­tet­tu var­maan sato­ja…


Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 9.3.2020

Kysy­myk­set Mui­nais­suo­ma­lai­sil­la oli­vat suk­set eri paria, toi­sel­la liu’uttiin, toi­sel­la pot­kit­tiin. Kum­pi oli liu­kusuk­si ja kum­pi pot­kusuk­si? Mil­lä Ran­ta­poh­jan alu­een mur­tees­sa­kin…


Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 2.3.2020

Kysy­myk­set 1. Mis­sä maan­osas­sa on eni­ten itse­näi­siä val­tioi­ta? 2. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan nykyi­sin enti­nen Hel­sin­gin maa­lais­kun­ta? 3. Min­kä teol­li­suu­den alan…


Kor­jaus: Sekoi­li­jan seli­tyk­set

Olin onnis­tu­nut sekoi­le­maan vii­me vii­kon Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sas­sa anta­mal­la vää­rän vas­tauk­sen kysy­myk­seen Suo­men vii­mei­sim­mäs­tä hiih­to­mi­ta­lis­ta. Onnek­si leh­den tark­ka­sil­mäi­set luki­jat huo­ma­si­vat asian.…


Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 24.2.2020

Kysy­myk­set Mikä TV-sar­­ja ker­toi kuvit­teel­li­ses­ta kai­nuu­lai­ses­ta Hoi­kan kun­nas­sa elä­vän pien­vil­je­li­jä­per­heen elä­mäs­tä? Mis­tä hie­man eri­koi­ses­ta mate­ri­aa­lis­ta Väi­nä­möi­nen teki kan­te­leen­sa? Min­kä Suo­men…