Artikkelit joiden kirjoittaja on Pertti Huovinen

Tes­ti­juok­susar­ja käyn­tiin veti­sis­sä merkeissä

Koro­na­pan­de­mia on koe­tel­lut rei­lut kak­si vuot­ta kai­ken­lai­sia tapah­tu­mia. Niin­pä Iin Yri­tyk­sen tes­ti­juok­susar­ja­kin on saa­tu pidet­tyä koko­nai­se­na vii­mek­si kau­del­la 2020–21. Uut­ta kaut­ta aloi­tel­tiin vii­kon­vaih­tees­sa toi­veik­kain mie­lin, jos­ko saa­tai­siin vetäis­tä kaik­ki kah­dek­san osakilpailua.