Artikkelit joiden kirjoittaja on Pertti Huovinen

Tie­to­vi­sa 17.6.2019

Kysy­myk­set Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä tur­va­vyön käyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen tuli Suo­mes­sa ran­gais­ta­vak­si? Mil­lä suo­men­kie­li­sel­lä nimel­lä tun­ne­taan Aku Ank­ka -leh­des­tä tut­tu poruk­ka Beagle Boys?…

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 10.6.2019

Kysy­myk­set 1. Ket­kä Ant­ti Rin­teen hal­li­tuk­sen minis­te­rit ovat Oulun vaa­li­pii­ris­tä? 2. Min­kä alan yhtiö on Tam­ro? 3. Mitä vihan­nes­ta käy­te­tään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ori Ukon­poi­ka oli limin­ka­lai­nen

Iis­sä muis­tel­tiin kak­si­tois­ta vuot­ta sit­ten, kuin­ka paik­ka­kun­nal­la vie­tiin kan­ta­kir­jaan Suo­men ensim­mäi­nen suo­men­he­vo­nen ori Ukon­poi­ka. Pari vuot­ta sit­ten juh­lis­tet­tiin suo­men­he­vo­sen 110-vuo­­tis­­juh­­la­­päi­­vää…


Tie­to­vi­sa 3.6.2019

Kysy­myk­set 1.     Mitä ovat Gene­sis, Exo­dus, Levi­ticus, Nume­ri, Deu­te­ro­no­mium? 2.     a) Kenen romaa­ni on Suloi­nen myr­kyn­keit­tä­jä? b) Kenen bii­si on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 27.5.2019

Kysy­myk­set Kuka on Suo­men ensim­mäi­nen ulko­mi­nis­te­ri­nä toi­mi­nut nai­nen? Mis­sä maas­sa on loma­koh­tee­na­kin tun­net­tu Lar­na­kan kau­pun­ki? Kuka Kui­va­nie­mel­lä syn­ty­nyt näyt­te­li­jä on…


Tie­to­vi­sa 13.5.2019

Kysy­myk­set Mis­tä tun­ne­taan ruot­sa­lais­tyt­tö Gre­ta Thun­berg? Mikä on Bri­tan­nian kunin­gas­huo­neen jäsen­ten Eli­sa­bet­hin puo­lel­ta tule­va ”suku­ni­mi”? Mis­tä kah­des­ta maas­ta tule­via mat­kai­li­joi­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 6.5.2019

Kysy­myk­set Tapio Rau­ta­vaa­ra on kei­hään­hei­ton olym­pia­voit­ta­ja, mut­ta mis­sä urhei­lu­muo­dos­sa hän voit­ti maa­il­man­mes­ta­ruu­den? Paa­vil­la voi näh­dä mit­ran. Mikä se on? Vähän.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 22.4.2019

Kysy­myk­set Min­kä maa­lai­nen tans­si on masurk­ka? Min­kä nyky­ään san­gen taval­li­sen kek­sin­nön isä on ita­lia­lai­nen Ales­sandro Vol­ta? Min­kä suu­ren euroop­pa­lai­sen joen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 8.4.2019

Kysy­myk­set Min­kä jouk­ku­een val­men­ta­ja­na Juha­ni Tam­mi­nen on toi­mi­nut tois­tai­sek­si vii­mei­sek­si jää­kie­kon SM-lii­­gas­­sa? Kuka Oulus­sa asu­nut ja muis­to­mer­kin­kin saa­nut runoi­li­ja on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 1.4.2019

Kysy­myk­set 1. Min­kä TV-sar­­jan alus­sa löy­tyi Tyy­ne Puus­ti­sen ruu­mis? 2. Mikä ammat­ti­ni­mi­ke oli ennen van­haan suu­ril­la maa­ti­loil­la ole­vil­la tilan­hoi­ta­jil­la tai.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus