Artikkelit joiden kirjoittaja on Pertti HuovinenRan­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 1.8.2021

Kysy­myk­set Suo­ma­lai­set ovat saa­neet eni­ten kesä­olym­pia­mi­ta­lei­ta ylei­sur­hei­lus­sa. Mis­sä urhei­lu­muo­dos­sa toi­sek­si eni­ten? Min­kä Poh­jois­maan lip­pu on maa­il­man van­hin käy­tös­sä ole­va kansallislippu?…Toi­me­lias Iin nimis­mies Johan­nes Bäck

Iin his­to­rias­ta löy­tyy monen­lai­sia per­soo­nia. Yksi heis­tä oli nimis­mie­he­nä vai­kut­ta­nut Johan­nes Bäck, joka syn­tyi vuon­na 1690. Hän kuu­lui oulu­lais­tu­nee­seen Iis­tä läh­töi­sin ole­vaan por­var­sis­su­kuun, joka oli har­joit­ta­nut lai­vaus­ta Perä­me­ren kau­pun­geis­ta Tukholmaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus