Artikkelit joiden kirjoittaja on Pertti Huovinen

Ran­ta­poh­jan tietovisa

Kysy­myk­set 1. Mikä Rau­li Bad­dind Somer­joen sanoil­taan eri­koi­nen vauh­di­kas bii­si nousi lis­tayk­kö­sek­si kesäl­lä 50 v. sit­ten? 2. Min­kä viik­sek­kään roolihahmon…

Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 13.8.2023

Kysy­myk­set Kenen hyvin tun­ne­tun suo­ma­lai­sen vai­kut­ta­jan alku­pe­räi­nen suku­ni­mi oli Adolf­sen? Mil­lä tutum­mal­la nimel­lä tun­ne­taan oulu­lais­läh­töi­nen kult­tuu­ri­per­soo­na Juk­­ka-Pek­­ka Väli­maa? Mitä tarkoittaa,…