Artikkelit joiden kirjoittaja on Pertti Huovinen


Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 5.3.

Kysy­myk­set Mil­lä kah­del­la Perä­me­rel­lä uuras­ta­val­la jään­mur­ta­jal­la on petoe­läi­men nimi? Min­kä nimi­nen hul­luk­si mun­kik­si kut­sut­tu mies oli Venä­jän vii­mei­sen tsaa­­ri-per­­heen ”neu­vo­nan­ta­ja­na”? Minkä…

His­to­ri­aa: Ikui­nen Iin ystä­vä Jonas Laherma

Maam­me ran­nik­ko­paik­ka­kun­nil­la oli vii­me vuo­si­sa­dan alku­puo­lel­la eri­kois­ta yri­tys­toi­min­taa, työ­osuus­kun­tia. Kyses­sä oli pää­asias­sa las­taus­työn­te­ki­jöi­den perus­ta­mia osuus­kun­ta­muo­toi­sia orga­ni­saa­tioi­ta. Työn­te­ki­jät perus­ti­vat osuus­kun­tia saa­dak­seen nii­den avul­la neu­vo­tel­tua parem­pia palk­ko­ja ja työolosuhteita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMyrs­ky hidas­ti testijuoksijoita

Iin Yri­tyk­sen tes­ti­juok­susar­jan tam­mi­kuun osa­ki­sois­sa on aiem­pi­na vuo­si­na saa­tu yleen­sä jän­nit­tää, kuin­ka kova pak­ka­nen tulee juok­si­joi­den kiusak­si. Täl­lä kau­del­la ei ole ollut hait­taa kyl­mäs­tä, vaan tuu­li on otta­nut pak­ka­sen roo­lin hait­ta­te­ki­jä­nä. Jo jou­lu­kuun kisas­sa puhal­te­li nava­kas­ti lou­naas­ta. Täl­lä ker­taa säi­den­hal­ti­ja pani vie­lä parem­mak­si. Uuden rei­tin paluu­mat­kal­la Poh­jois-Iis­tä Illiin oli ennen näke­mä­tön vas­ta­pu­hu­ri, jon­ka hait­ta­vai­ku­tus­ta lisä­si lumituisku.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus