Artikkelit joiden kirjoittaja on Pertti Huovinen

Illis­sä hiih­det­tiin

Illin­saa­ren hiih­to­ma­jan maas­tos­sa jär­jes­tet­tiin hiih­to­kil­pai­lut kes­ki­viik­ko­na 1.4. Hiih­to­ja suo­si pou­tai­nen ilta­sää ja keli oli mai­nio. Osa­not­ta­jia saa­pui pai­kal­le ajan­koh­dan huo­mioi­den.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tal­vi­so­das­ta 80 vuot­ta

Mika Kul­ju: Kak­sin­tais­te­lu lumes­sa. Lapin tal­vi­so­ta 1939–1940 Tal­vi­so­dan päät­ty­mi­ses­tä tulee maa­lis­kuun 13. päi­vä­nä 80 vuot­ta. Tal­vi­so­das­ta on kir­joi­tet­tu var­maan sato­ja…Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 2.3.2020

Kysy­myk­set 1. Mis­sä maan­osas­sa on eni­ten itse­näi­siä val­tioi­ta? 2. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan nykyi­sin enti­nen Hel­sin­gin maa­lais­kun­ta? 3. Min­kä teol­li­suu­den alan…


Kor­jaus: Sekoi­li­jan seli­tyk­set

Olin onnis­tu­nut sekoi­le­maan vii­me vii­kon Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sas­sa anta­mal­la vää­rän vas­tauk­sen kysy­myk­seen Suo­men vii­mei­sim­mäs­tä hiih­to­mi­ta­lis­ta. Onnek­si leh­den tark­ka­sil­mäi­set luki­jat huo­ma­si­vat asian.…