Artikkelit joiden kirjoittaja on Pertti Huovinen


Heik­ki Tii­ron kiri puri Testijuoksussa

Iin Yri­tyk­sen tes­ti­juok­susar­ja jat­kui jou­lu­kuun osa­ki­sas­sa var­sin tal­vi­sis­sa olois­sa. Pak­kas­ta oli tosin alle kym­me­nen, mut­ta pure­va lou­nais­tuu­li toi sel­lai­sen lisä­maus­teen, että kam­pet­ta piti olla niin juok­si­joil­la kuin var­sin­kin toi­mit­si­joil­la. Meno­mat­ka Poh­jois-Iihin sujui myö­täi­ses­sä, mut­ta pala­tes­sa isku puhu­ri vas­taan var­sin­kin Iijoen sil­lal­la. Pyö­rä­tiet oli­vat tal­vi­sen lumi­set, mut­ta auraa­ja oli teh­nyt hyvää työ­tä ja keli oli sii­nä suh­tees­sa erinomainen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus