Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 19.5.2024

Kysy­myk­set

1. Mis­sä maas­sa tapah­tui ns. samet­ti­val­lan­ku­mous v. 1989?

2. Kenen kir­joit­ta­mat sanat on Pori­lais­ten marssissa?

3. Mikä joki vir­taa Kio­van läpi?

4. a) Kuka piir­tää sar­ja­ku­vaa Fin­ger­po­ri? b) mitä fin­ger­po­ri tar­koit­taa muuten?

5. Kos­ka Suo­mes­sa astui voi­maan tasa­val­tai­nen hal­li­tus­muo­to? a) 17.7. 1917, b) 17.7. 1918, c) 17.7. 1919, d) 17.7. 1920

6. Min­kä pal­loi­lu­la­jin edus­ta­jak­si ensi kesän Parii­sin olym­pia­lai­siin on valit­tu Kal­le Koljonen?

7. Kenel­lä fik­tii­vi­sel­lä kir­jal­li­suu­den hen­ki­löl­lä on tapa­na vuo­les­kel­la puu-ukkoja?

8. Mitä juo­maa juma­lat naut­ti­vat kreik­ka­lai­sen myto­lo­gian mukaan?

9. Suo­men kan­sal­li­suus­tun­nus moot­to­ria­jo­neu­vois­sa on v. 1993 läh­tien ollut FIN. Mikä se oli sitä ennen?

10. Min­kä Väli­me­ren saa­ren pää­kau­pun­ki on Ajaccio? a) Sisi­lia, b) Sar­di­nia, c) Kree­ta, d) Korsika

 

Vas­tauk­set

1. Tsek­kos­lo­va­kias­sa

2. J.L. Runebergin

3. Dnepr

4. a) Pert­ti Jar­la, b) sormustin

5. c) 17.7. 1919

6. Sul­ka­pal­lon

7. Vaah­te­ra­mäen Eemelillä

8. Nek­ta­ria

9. SF

10. d) Korsikan