TIETOVISAT

Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 17.1.2021

Kysy­myk­set Mil­lä aurin­ko­kun­tam­me pla­nee­tal­la on eni­ten kui­ta? Mit­kä kak­si maa­ta kiis­te­le­vät Vuo­­ris­­to-Kara­­ba­­hin omis­tuk­ses­ta? Mikä on Väli­me­ren toi­sek­si suu­rin saa­ri? Mikä van­ha pituusmitta…