TIETOVISAT

Tie­to­vi­sa 3.12.2018

Kysy­myk­set 1. Kuka voit­ti tämän vuo­den Tans­sii täh­tien kans­sa -kil­pai­lun? 2. Mikä auto­mal­li ohit­ti v. 1972 For­din T-mal­­lin maa­il­man val­mis­te­tuim­pa­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 26.11.2018

Kysy­myk­set 1. Mikä juh­la­päi­vä oli Yhdys­val­lois­sa vii­me tors­tai­na eli 22.11.? 2. Mitä tar­koit­taa Jee­suk­ses­ta­kin käy­tet­ty sana ”mes­sias”? Sanan voi maal­li­sem­mas­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 5.11.2018

Kysy­myk­set 1. Mitä eläin­tä kut­su­taan jän­kä­koi­rak­si? 2. Kat­ri Antell oy lopet­ti lei­po­mo­toi­min­nan Oulus­sa jokin aika sit­ten. Mis­sä kau­pun­gis­sa luvat­tiin alkaa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 29.10.2018

Kysy­myk­set 1. Min­kä USA:n kau­pun­gin nimis­tä tuo­re­juus­toa löy­tyy Ran­ta­poh­jan alu­een­kin kau­pois­ta? 2. Min­kä saa­ren pää­kau­pun­ki on Ajaccio? 3. Aiheut­taa­ko jäyk­kä­kou­ris­tuk­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 25.10.2018

Kysy­myk­set 1. Mit­kä kas­vit mai­ni­taan (Ant­ti­lan) Kevät­huu­maus -lau­lus­sa? 2. Mis­tä maas­ta on läh­töi­sin Tri­vial Pur­­suit-peli? 3. Mit­kä ovat Iin naa­pu­ri­kun­nat?.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 15.10.2018

Kysy­myk­set 1. Kenen muusi­kon ideas­ta on läh­te­nyt elä­mään ilma­ki­ta­ran­soi­ton MM-kisat? 2. Mikä nimi yhdis­tää tai­tei­li­joi­ta Fre­de­rik ja Dan­ny? 3. Min­kä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 8.10.2018

Kysy­myk­set 1. Kuka viih­teen vete­raa­ni sai vii­me kesä­nä Iskel­­mä-Fin­­lan­­dia -pal­kin­non? 2. Onko kuo­le­man­kel­lo hyön­tei­nen vai kas­vi? 3. Kenial­la on nel­jä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 1.10.2018

Kysy­myk­set 1. a) Mon­ta­ko kruu­nua on Ruot­sin vaa­ku­nas­sa? b) Mon­ta­ko ruusua on Suo­men vaa­ku­nas­sa? 2. Mikä teh­tä­vä yhdis­tää seu­raa­via hen­ki­löi­tä:.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus