TIETOVISAT

Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 7.11.2021

Kysy­myk­set Jos­kus käs­ke­tään pai­nua Tim­buk­tuun. Mis­sä maan­osas­sa se on? Len­to­yh­tiö Norwe­gia­nin konei­den pyrs­töis­sä on nel­jän suo­ma­lai­sen kult­tuu­ri­hen­ki­lön kuva. Nimeä aina­kin yksi. Millä…