TIETOVISAT



Tie­to­vi­sa 20.7.

Kysy­myk­set 1. Mis­tä kalois­ta saa­daan aitoa kavi­aa­ria? 2. Mikä yhtye lau­laa Rupi­sis­ta rii­meis­tä? 3. Mikä on väki­lu­vul­taan Poh­­jois-Poh­­jan­­maan suu­rin maalaiskunta?…


Tie­to­vi­sa 13.7.

Kysy­myk­set 1. Min­kä puo­lu­een edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­ja on Oulus­ta? 2. Ket­kä van­no­vat Hip­po­kra­teen valan? 3. Mikä Ola­vi ja Yrjö Uiton 1960‑l. perustama…


Tie­to­vi­sa 6.7.

Kysy­myk­set 1. Kuka on Kat­ri Kul­mu­nin ohel­la sotien jäl­keen ainoa Kes­kus­ta­puo­lu­een ja sen edel­tä­jien puheen­joh­ta­ja, joka ei ole ollut pääministeri?…