TIETOVISAT

Tie­to­vi­sa 22.1.

Kysy­myk­set 1. Kuka iiläi­nen koro­tet­tiin Suo­men urhei­lun kun­nia­gal­le­ri­aan vii­me vii­kon Urhei­lu­gaa­las­sa? 2. Mikä on Nal­le Wahl­ro­sin oikea etu­ni­mi? 3. Kenen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 15.1.2018

Kysy­myk­set 1. Kuka edus­taa Suo­mea tämän vuo­den Euro­vi­sion lau­lu­kil­pai­lus­sa? 2. Mikä pank­ki otti ensim­mäi­se­nä käyt­töön pank­ki­kor­tit Suo­mes­sa? 3. Maa­il­man pää­kau­pun­geis­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 8.1.2018

Kysy­myk­set 1. Kun jäte­tään hir­vi­ko­la­rit pois, niin mit­kä kak­si eläin­tä ovat aiheut­ta­neet 2000-luvul­­la eni­ten ihmis­ten kuo­le­mia Suo­mes­sa? 2. Min­kä kun­nan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 1.1.2018

Kysy­myk­set Mit­kä ovat Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kol­me ylei­sin­tä suku­ni­meä? Mis­sä nykyi­ses­sä maas­sa on enti­nen Neu­vos­to­lii­ton Bai­ko­nu­rin ava­ruus­kes­kus? Kuka on valit­tu useas­sa äänes­tyk­ses­sä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 25.12.2017

Kysy­mys 1.     Min­kä muis­tok­si vie­te­tään 28.12. ole­vaa viat­to­mien las­ten päi­vää? 2.    Mis­tä Juha­ni Ahon klas­sik­ko­ro­maa­nis­ta ovat Nyr­ki Tapio­vaa­ra, Toi­vo Särk­kä .…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 18.12.2017

Kysy­myk­set 1.    Mil­lä taval­la Brink­ka­lan talo liit­tyy suo­ma­lai­seen jou­luun? 2.    Mikä Grim­min satu on ollut Kes­­ki-Euroo­­pas­­sa innoit­ta­ja­na pipar­kak­ku­ta­lo­jen tekoon? 3.  .…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 11.12.

Kysy­myk­set 1.    a) Mikä on lute­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa adven­tin väri? b) jou­lun väri 2.    Min­kä nimi­nen on tie­na­po­jis­sa täh­den­pyö­rit­tä­jä? 3.    Mis­sä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 4.12.2017

Kysy­myk­set 1.    Eläm­me nyt adven­tin aikaa. Min­kä nimi­nen oli viik­ko ennen 1. advent­ti­sun­nun­tai­ta ollut sun­nun­tai? 2.    Mil­lä suo­men­kie­li­sel­lä nimel­lä tun­ne­taan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 27.11.

Kysy­myk­set 1. Mikä oli Tan­sa­nian aiem­pi nimi? 2. Mil­lä suo­ma­lai­sel­la nimel­lä tun­ne­taan fik­tii­vi­nen poi­ka nimel­tä Nils Hol­gers­son? 3. Mis­sä maa­kun­nas­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 20.11.2017

Kysy­myk­set 1.    Mikä ihmi­sen elin tuot­taa insu­lii­nia? 2.    Kuka oli Suo­men toi­nen pre­si­dent­ti? 3.    Mis­tä jau­hois­ta perin­tei­set bli­nit val­mis­te­taan? 4.   .…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus