TIETOVISAT

Tie­to­vi­sa 26.2.2018

Kysy­myk­set 1. Iivo Nis­ka­nen voit­ti olym­pia­kul­taa 50 km:n hiih­dos­sa. Kuka oli edel­li­nen saman mat­kan suo­ma­lai­nen olym­pia­voit­ta­ja? 2. Mil­lä toi­sel­la nimel­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 19.2.2018

Kysy­myk­set 1. Kuka Suo­men tämän­het­ki­sis­tä kan­san­edus­tajs­ta on aak­kos­jär­jes­tyk­ses­sä ensim­mäi­nen? 2. Mikä pla­neet­ta kier­tää aurin­gon nel­jä ker­taa sii­nä ajas­sa kuin Maa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 12.2.18

Kysy­myk­set 1. Kuka kan­toi Suo­men lip­pua edel­li­sis­sä tal­vio­lym­pia­lai­sis­sa v. 2014 Sotshis­sa 2. Mikä on Suo­men kan­sal­lis­ka­la? 3. Erään suo­ma­lai­sen kir­jai­li­jan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 5.2.2016

Kysy­myk­set 1. Mikä sana yhdis­tää vaa­le­ja ja vain­ajan tuh­kaus­ta? 2. Minä vuo­den­ai­ka­na hir­vet parit­te­le­vat? 3. Mil­lä tutum­mal­la nimel­lä tun­ne­taan kah­vi­her­ne?.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 29.1.2018

Kysy­myk­set 1. Monen­siin­ko olym­pia­ki­soi­hin hau­ki­pu­taa­lai­nen Riit­­ta-Lii­­sa Ropo­nen on läh­dös­sä? 2. Mitä ita­lia­lai­ses­ta Car­ra­ran kau­pun­gis­ta ole­vaa tuo­tet­ta voi näh­dä mm. Hel­sin­gin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 22.1.

Kysy­myk­set 1. Kuka iiläi­nen koro­tet­tiin Suo­men urhei­lun kun­nia­gal­le­ri­aan vii­me vii­kon Urhei­lu­gaa­las­sa? 2. Mikä on Nal­le Wahl­ro­sin oikea etu­ni­mi? 3. Kenen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 15.1.2018

Kysy­myk­set 1. Kuka edus­taa Suo­mea tämän vuo­den Euro­vi­sion lau­lu­kil­pai­lus­sa? 2. Mikä pank­ki otti ensim­mäi­se­nä käyt­töön pank­ki­kor­tit Suo­mes­sa? 3. Maa­il­man pää­kau­pun­geis­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 8.1.2018

Kysy­myk­set 1. Kun jäte­tään hir­vi­ko­la­rit pois, niin mit­kä kak­si eläin­tä ovat aiheut­ta­neet 2000-luvul­­la eni­ten ihmis­ten kuo­le­mia Suo­mes­sa? 2. Min­kä kun­nan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 1.1.2018

Kysy­myk­set Mit­kä ovat Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kol­me ylei­sin­tä suku­ni­meä? Mis­sä nykyi­ses­sä maas­sa on enti­nen Neu­vos­to­lii­ton Bai­ko­nu­rin ava­ruus­kes­kus? Kuka on valit­tu useas­sa äänes­tyk­ses­sä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 25.12.2017

Kysy­mys 1.     Min­kä muis­tok­si vie­te­tään 28.12. ole­vaa viat­to­mien las­ten päi­vää? 2.    Mis­tä Juha­ni Ahon klas­sik­ko­ro­maa­nis­ta ovat Nyr­ki Tapio­vaa­ra, Toi­vo Särk­kä .…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus