TIETOVISAT

Tie­to­vi­sa 18.12.2017

Kysy­myk­set 1.    Mil­lä taval­la Brink­ka­lan talo liit­tyy suo­ma­lai­seen jou­luun? 2.    Mikä Grim­min satu on ollut Kes­­ki-Euroo­­pas­­sa innoit­ta­ja­na pipar­kak­ku­ta­lo­jen tekoon? 3.  .…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 11.12.

Kysy­myk­set 1.    a) Mikä on lute­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa adven­tin väri? b) jou­lun väri 2.    Min­kä nimi­nen on tie­na­po­jis­sa täh­den­pyö­rit­tä­jä? 3.    Mis­sä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 4.12.2017

Kysy­myk­set 1.    Eläm­me nyt adven­tin aikaa. Min­kä nimi­nen oli viik­ko ennen 1. advent­ti­sun­nun­tai­ta ollut sun­nun­tai? 2.    Mil­lä suo­men­kie­li­sel­lä nimel­lä tun­ne­taan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 27.11.

Kysy­myk­set 1. Mikä oli Tan­sa­nian aiem­pi nimi? 2. Mil­lä suo­ma­lai­sel­la nimel­lä tun­ne­taan fik­tii­vi­nen poi­ka nimel­tä Nils Hol­gers­son? 3. Mis­sä maa­kun­nas­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 20.11.2017

Kysy­myk­set 1.    Mikä ihmi­sen elin tuot­taa insu­lii­nia? 2.    Kuka oli Suo­men toi­nen pre­si­dent­ti? 3.    Mis­tä jau­hois­ta perin­tei­set bli­nit val­mis­te­taan? 4.   .…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 13.10.2017

Kysy­myk­set 1.    Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä tuli ensim­mäi­sen ker­ran myyn­tiin Kimble-nimi­­nen lau­ta­pe­li? 2.    Mikä on Austra­lian ja Uuden See­lan­nin rahayk­sik­kö? 3.    Mikä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 6.11.2017

Kysy­myk­set Kenen esi­kois­ro­maa­ni on Ope­raa­tio Fin­lan­dia? Mis­sä teh­tä­väs­sä ovat olleet Paa­vo Niku­la, Tuu­lik­ki Petä­jä­nie­mi, Pirk­ko Mäki­nen? Kenet mur­ha­si Jack Ruby?.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 30.10.2017

Kysy­myk­set 1.    Min­kä alan kil­pai­lu on Timo Mus­ta­kal­lio -kil­pai­lu? 2.    Mis­sä kau­pun­gis­sa on Här­mä­län ja Iku­rin kau­pun­gin­osa 3.    Kou­vo­las­ta tuli.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 23.10.

Kysy­myk­set 1.    Mihin vuo­den­ai­kaan hir­vet ovat kii­mas­sa ja parit­te­le­vat? 2.    Mil­lä tutum­mal­la nimel­lä tun­ne­taan kah­vi­her­ne? 3.    Mis­sä kau­pun­gis­sa on Sau­vo­saa­ren.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 16.10.2017

Kysy­myk­set 1.    Min­kä maan tun­ne­tuin vuo­ri  Fuji? 2.    Min­kä nimi­nen on TV:stä tut­tu Huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri? 3.    Min­kä auto­mer­kin mal­li on Tiguan?.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus