Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 10.12.2023

Kysy­myk­set

1. Mikä on Suo­men vuo­den 2023 vihannes?

2. Mikä nimi yhdis­tää lau­la­ja Dian­draa ja kan­san­edus­ta­ja Pek­ka Haa­vis­ton puo­li­soa Antoniota?

3. Suo­mes­sa on ollut usei­ta pre­si­dent­te­jä joil­la on ruot­sin­kie­li­nen suku­ni­mi ja ehdol­la on nyt­kin kol­me kak­si­kie­lis­tä. Kuka on ainoa ruot­sin­kie­li­nen Suo­men presidenteistä?

4. Mis­sä mer­kit­tä­väs­sä teh­tä­väs­sä toi­mii Tapio Luoma?

5. Mil­loin Suo­men Liik­ku­va polii­si perus­tet­tiin? a) 1930, b) 1940, c) 1950, d) 1960

6. Maa­il­man poh­joi­sin yli­opis­to on Poh­jois­mais­sa. Mis­sä kaupungissa?

7. Lau­la­ja Dan­nyn isoi­sä Algot Nis­ka oli hän­kin aikan­sa kuu­lui­suus, miksi?

8. Kuka suo­ma­lai­nen maä­ki­hyp­pää­jä on saa­nut mita­lin kol­mis­sa olym­pia­lai­sis­sa v. 1980–1988

9. Mikä yli 1000 km pit­kä puo­lus­tus­lin­ja on vii­me sotien jäl­jil­tä Suo­men itärajalla?

10. Kuka Vil­lin län­nen san­ka­ri on eni­ten elo­ku­vat­tu? a) Buf­fa­lo Bill, b) Jes­se James, c) Wyatt Earp, d) Tex Willer

Vas­tauk­set

1. Pork­ka­na

2. Molem­pien suku­ni­mi Flo­res (eivät sukua)

3. C.G.E. Mannerheim

4. Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon arkkipiispa

5. a) 1930

6. Troms­sas­sa

7. Pir­tu­ku­nin­gas, toki myös maa­jouk­kue­jal­ka­pal­loi­li­ja, mm. Tuk­hol­man olym­pia­lai­sis­sa 1912

8. Jari Puikkonen

9. Sal­pa­lin­ja (Suo­men Salpa)

10. a) Buf­fa­lo Bill