Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 15.10.2023

Kysy­myk­set

1. Mitä eri­kois­ta tapah­tui Kaa­naan häissä?

2. Mon­ta­ko Afri­kan maa­ta rajoit­tuu Välimereen?

3. Mikä suku on Kone oy:n pääomistaja?

4. Mikä on Thai­maan aikai­sem­pi nim?

5. Kuin­ka moni maa on voit­ta­nut mies­ten jal­ka­pal­lon MM:n? a) 7, b) 8, c) 9, d) 10

6. Urho Kek­ko­nen oli aikoi­naan 5 ker­taa pää­mi­nis­te­ri­nä. Ket­kä kak­si ovat olleet 4 ker­taa? Toi­nen ennen sotia, toi­nen jälkeen.

7. Mitä mar­jaa on Suo­men Luon­to ‑leh­den mukaan sanot­tu Iis­sä varesraakuksi?

8. Mikä on kalen­te­ri­vuo­den ensim­mäi­nen viral­li­nen liputuspäivä?

9. Kuka oli Mii­na Sil­lan­pään jäl­keen toi­nen nais­mi­nis­te­ri Suo­mes­sa? Nimi voi tuo­da mie­leen korttipakan.

10. Mis­sä sijait­see Suo­men Rau­ta­tie­museo? a) Haa­pa­mä­ki, b) Hyvin­kää, c) Rii­hi­mä­ki, d) Seinäjoki

Vas­tauk­set

1. Jee­sus muut­ti veden viiniksi

2. Vii­si (Marok­ko, Alge­ria, Tuni­sia, Libya, Egypti)

3. Her­lin

4. Siam

5. b) 8

6. Kyös­ti Kal­lio ja Kale­vi Sorsa

7. Varik­sen­mar­jaa

8. Rune­ber­gin päi­vä 5.2.

9. Hert­ta Kuusinen

10. b) Hyvinkäällä